רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 16 ביולי 2017

חסידות סאטמאר מהר"א משיבה אש * במאמר מיוחד המתפרסם בימים אלו בריכוזי סאטמאר והעדה החרדית תוקפים חסידי מהר"א מסאטמאר את פלג מהרז"ל: "הגיע הזמן לחשוף את פרצופם של אלו שעד לאחרונה גרסו שאין למחות נגד גזירת הגיוס

מאת נאמני העדה החרדית

חסידות סאטמאר מהר"א משיבה אש * במאמר מיוחד המתפרסם בימים אלו בריכוזי סאטמאר והעדה החרדית בירושלים ובארה"ב, תוקפים חסידי מהר"א מסאטמאר את פלג מהרז"ל: "הגיע הזמן לחשוף את פרצופם האמיתי של הקבוצה שעד לאחרונה גרסו שאין למחות נגד גזירת הגיוס

ראשוני: חסידי סאטמאר מהר"א במאמר הסברה מורחב, הכולל חשיפות ותחקירים על התנהלות פלג סאטמאר מהרז"ל שלדבריהם "עד לאחרונה היו אלו הם שהשתיקו את קול המחאה כנגד גזירת הגיוס".

במאמר המתפרסם על פני שש עמודים, מתעדים חסידי סאטמאר מהר"א את ההיסטוריה הקרובה והרחוקה של הסיקריקים ושותפיהם, וכותבים כי הגיע הזמן להניח על השולחן מה הם האינטרסים השפלים שעומדים מאחורי המערכה המבוזה של הסיקריקים כנגד מרן ורבנן שליט"א, ובפרט במערכה המכוערת המתנהלת על ידם נגד חוק הגיוס הכוללת השמצות אישיות נגד גדולי ישראל.

במאמר הארוך מתייחסים העסקנים גם לסיקריק עמרם טייטלבוים אשר במהלך אסיפת הרבנים בארה"ב שהתקיימה ביום ראשון פרשת בלק, ננזף על ידי האדמו"ר מהר"א מסאטמר כי אינו נותן בו אימון מאחר שהוא נמנה על ה'סיקריקים מירושלים', וסוקרים את דמותו של העסקן שאיים להפיל בפח את גדולי ישראל בארה"ב בסיפורים מצוצים מהאצבע בנתונים שונים על 'גזירת הגיוס'.

במאמר המיוחד המגובה במסמכים היסטוריים, נחשף לראשונה בין היתר, מסמך מרתק על ראשי עסקני סאטמאר מהרז"ל, שבתצהיר רשמי לבית המשפט הצהירו כי אין לסמוך על פסיקותיו בהלכה של רב המתנגד לגיוס חרדים לצה"ל.
   
המאמר המלא מופיע בקובץ ימינם ימין שקר המצו"ב, להלן ראשי פרקים מהמאמר:

הלם: ראשי הסיקריקים במכתב רשמי לבתי המשפט: רב שמתנגד לגיוס חרדים לצה"ל אין לסמוך על פסקיו בהלכה * תחקיר: בעבר הלא רחוק, היו דווקא הסיקריקים אלו שפעלו להשתיק את קול המחאה כנגד גיוס בני הישיבות * פרופיל ענק לדמותו של העסקן שהפיל בפח את גדולי ארצות הברית * הגיע הזמן להניח את הדברים על השולחן: מה עומד מאחורי השתלחות חסרת הרסן של הסיקריקים מירושלים נגד גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט"א?

לאחר שבמהלך אסיפת גדולי ארצות הברית שהתקיימה בשבוע שעבר, הטיח בפומבי כ"ק האדמו"ר מהר"א מסאטמאר שליט"א בסיקריק עמרם טייטלבוים על היותו מראשי הסיקריקים מירושלים וכי אי אפשר לתת בו אימון, ובוודאי לא בנושא מהותי העומד על סדר היום כגיוס חרדים לצה"ל, התחילו הרוחות בירושלים ללהוט, והנושא ממאן לרדת מסדר היום.
מנהיגות העדה החרדית בירושלים נתקפה אף היא בהלם כאשר הוברר מי הם אותם קיצוניים הזויים אשר נבחרו לייצג את עולם התורה והיהדות בישראל בפני גדולי קברניטי מנהיגי היהדות החרדית בארה"ב, וכי מדובר לא פחות ולא יותר מאשר שני הסיקריקים ידועים – עמרם טייטלבוים מירושלים המכונה "מלך הסיקריקים", ועמיתו ושותפו הסיקריק אליהו בוימרינד מבני ברק.
מתברר כי שני השותפים הסקיריקים - עמרם טייטלבוים ואליהו בוימרינד, הגיעו יחד לאסיפת הרבנים בארצות הברית, ואף הציגו את עצמם כעסקנים מכובדים הלוחמים נגד גזירת הגיוס, דבר שאיים להפיל בפח את גדולי הרבנים בארה"ב בקניית ה'לאקשן' של הסיקריק עמרם טייטלבוים, ואך בנס נבלם לאחר שזהותו נחשפה לכ"ק האדמו"ר מהר"א מסאטמאר, אשר העמיד את הדברים על דיוקם - שלא ניתן להאמין למי שידוע כאיש שקר העומד מאחורי מערכות שפלות למען אינטרסים שפלים של כסף ושליטה.
עסקנים ב'עדה החרדית' עמם שוחחנו אומרים, כי הגיע הזמן להסיר את הכפפות ולחשוף את זהותם של אותם סיקריקים וחבריהם אשר ביד אחת צועקים חמס על 'גזירת הגיוס הנוראה', ומאידך, במסמכים רשמיים כותבים לבית המשפט כי 'רב שמתנגד לגיוס חרדים לצה"ל אין לסמוך על פסקיו בהלכה'.

עוד מזכירים העסקנים, כי בעוד שכיום הם צועקים על גזירת הגיוס, הרי שבעבר הלא רחוק הם השתיקו ללא בושה את עצרות המחאה כנגד חוק הגיוס, כפי שהכריז בפומבי אחד מרבני פלג סאטמאר מהרז"ל בעצרת שהתקיימה בהיכל 'ראדני' בארה"ב בשנת תשע"ד, כי 'אין ללחום על גזירת הגיוס' אלא 'על גזירת גולובנציץ', והסביר בארוכה שכל תכלית המערכה נגד הגיוס הוא רק להפריע למערכה על הקברים, וחובתינו לפעול רק למניעת הבניה במתחם גולובנציץ, וכי עדיין לא הגיע שעתה של גזירת הגיוס להילחם בעבורה...

מאידך, מציינים העסקנים, כי בעוד שלפני כמה שנים היה צץ ועולה מידי תקופה קצרה מערכה חדשה בענייני קברים, [ובפרט ביומא דפגרא כמו ל"ג בעומר וכדו' כאשר תושבי ארה"ב מגיעים בהמוניהם לארץ ישראל], הרי שבשנים האחרונות כבר לא שומעים כמעט מחפירות קברים כלל, ואתמה על עצמי, וכי האריכואלוגים חזרו לפתע פתאום בתשובה? או שמא כיון שהמערכה של גיוס מניבה עכשיו כספים הגונים כבר אין צריך להמציא מידי תקופה חפירות קברים בכל מקום...   

די אם נזכיר כי דווקא כאשר יצאו מאות אלפים בהפגנה המונית כנגד חוק הגיוס של לפיד ובנט, בראשות הגאב"ד והראב"ד וחברי הבד"ץ עם חשובי האדמורי"ם והרבנים והראשי ישיבות מכל החוגים והעדות, אשר בה השתתפו כל החרדים בארץ ישראל מכל העדות והחוגים ללא יוצא מן הכלל, היחידים שלא השתתפו היו דווקא אותם סיקריקים בראשות רבם - רב סאטמאר בירושלים ר' חיים הערש טייטלבוים אשר נמנע מלהשתתף בעצרת בטענה כי העיסוק בנושא הגיוס מפריע למערכה האדירה להגנת קברי תרח ואבותיו במתחם גולובנציץ בבית שמש... וזאת בעוד היה מדובר בחוק לפיד-בנט הגרוע פי כמה וכמה מחוק הגיוס דהיום.

עוד מוסיפים העסקנים את העובדה שבער"ח שבט תשע"ד, ערכו בד"ץ העדה החרדית 'יום תפילה' בכיכר זופניק, והסיקריקים – עם שותפיהם מפלג סאטמאר מהרז"ל הפריעו לעצרת כל צורה אפשרית, והסיקריק עמרם טייטלבוים אף שלח אחד משלוחיו להתיז ריח דגים סרוחים בכיכר זופניק כדי שלא יוכלו לקיים שם את העצרת.

כמו כן, בחודש אדר תשע"ד כאשר התקיימה עצרת ענק בארה"ב כנגד חוק לפיד-בנט על גיוס בני הישיבות בהשתתפות רבבות אלפי בני ישראל, ובראשות כל גדולי קברניטי מנהיגי היהדות החרדית בארה"ב, ובראשות חבר הבד"ץ הגאון הגדול רבי נפתלי הירצקה פרנקל זצ"ל, ויבלחט"א כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א, היו שוב פעם אותו פלג – סאטמאר מהרז"ל שפרשו מן הציבור ולא השתתפו בהפגנה האדירה... מעניין מאוד שדווקא עכשיו כאשר החוק נחקק ע"י החרדים, כבר רואים אותם צועקים חמס, היכן הייתם בחוק הגיוס הגרוע פי כמה של לפיד?

כך גם בעוד שהגר"ש אויערבאך אוסר את ההתייצבות באופן גורף – וגם לא לקבלת פטורים, הרי שהסיקריקים ופלג סאטמאר מהרז"ל מתירים את ההתייצבות לקבלת פטורים, בטענה כי בלא זה לא יוכלו לצאת לארה"ב לחגוג ולשהות בצל הרבי מהרז"ל מסאטמאר... פשוט מאוד, לצאת לרבי יותר חשוב מכל ה'גזירה' של גיוס בני הישיבות...

העסקנים מדגישים כי מדובר כאן על 'מאפיה' נרחבת שהזרוע הביצועית שלה מתפרסת בעיקר בירושלים, והתקציב זורם ישירות מארה"ב – פלג סאטמאר מהרז"ל, כאשר בשנים האחרונות מתהדק הקשר יותר ויותר בין הצדדים, 'איש על מחנהו ואיש על דגלו', תפקידם של ראשי הסיקריקים בירושלים הוא לייצר את המערכות כדי למשוך את הכסף, ולעומתם בסאטמאר מהרז"ל מזרימים את הכספים לידיהם של אותם עסקנים היוצאים בכיסים מנופחים.

והנה לדוגמא, העיתונאי 'יצחק וויס' חסיד סאטמאר פלג מהרז"ל, המשמש כשדרן בקו הנייעס הקיצוני המחרף ומגדף מידי יום ביומו  גדולי ישראל שליט"א שכביכול 'משתפים פעולה עם גזירת הגיוס', אותו אחד לא בוש ולא נכלם לפנות לערכאות [וזאת כמובן גם ללא כל היתר מרב או בי"ד] ולטעון בתצהיר רשמי לבית המשפט כי אין לסמוך על פסיקותיו של רב המתנגד לגיוס חרדים לצה"ל.

בתצהיר לבית המשפט נגד הבניה במתחם גולובנציץ בבית שמש אשר התבצעה בהוראתם הישירה של גדולי ישראל שליט"א ובראשם מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך, כותב יצחק וויס: "אני משמש כעיתונאי בתקשורת, ומתראיין לא אחת לכלי התקשורת בישראל בנושא זה... לאחר שהובא בפני תמצית טענותיו של המשיב מספר 2 כי המשיבים מסתמכים על פסק הלכה של כבוד הרב משה שטרנבוך שליט"א אשר הינו ראש אבות בתי הדין של העדה החרדית, אבקש לציין כי דעותיו (של הגר"מ שטרנבוך) ידועות והם משמשות אבן יסוד של מאבקי הקיצוניים בנושא מלחמה נגד גיוס לצה"ל". 

גם עורך דינם ובא כוחם של עמרם טייטלבוים ויצחק וויס ושותפיהם, הרחיב בעניין זה בשמם, ובנימוק לבית המשפט כתב כי "המשיבים סומכים ידיהם על פסק הלכה של רבם, הוא הרב משה שטרנבוך שליט"א אב בית דין של העדה החרדית, ומי הוא אותו הרב שטרנבוך? ובכן הרב שטרנבוך הוא הקיצוני שברבני העדה החרדית, הוא עומד מאחורי ההפגנות נגד הגיוס לצה"ל, עומד מאחורי מסע הרדיפה וההתנכלות כלפי חיילים חרדים ש"חס ושלום רחמנא ליצלן העיזו להתגייס לצבא"... ראה גם תצהירו של יצחק וויס".

דוגמא זו הינה אחת מיני אלף החושפת את פרצופם האמיתי של כת הסיקריקים, לא יאומן כי יסופר, אותו סיקריק יצחק וויס שצווח ככרוכיה השכם והערב נגד כל גדולי ישראל שכביכול משתפים פעולה עם גזירת הגיוס, אינו בוש ואינו נכלם להצהיר קבל עם ועדה בתצהיר רשמי לבית המשפט כי רב המתנגד לגיוס בני הישיבות אין ראויות פסיקותיו להתקבל בעולם ההלכה.

(ימינם ימין שקר הופיע כאן בבלוג ביום שישי)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה