רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 4 ביולי 2017

כתב האישום המלא נגד מתי בן דוד

מחריד כך ולא אחרת
כאן יש לכם את כתב האישום נגד נתי בן דוד
בבית משפט המחוזי בירושלים                                                           ת.פ.ח:     

בפני הרכב פשעים חמורים
חל איסור פרסום על שמותיהן וזהותן של המתלוננות .

מדינת  ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים
רח' עוזי חסון 4, ירושלים
המאשימה
- נגד -

מתיתיהו בן דוד
ת.ז:
יליד: 23.2.1987
ירושלים.
                                                                                                             הנאשם
 
כתב אישום
    הנאשם מואשם בזאת כדלקמן: 
    חלק כללי
1.       הנאשם הינו איש פרסום, אשר עיקר עבודתו הינה במגזר החרדי.
2.       בין השנים 2011 עד סוף שנת 2016 (להלן: התקופה), היה הנאשם בעלים- שותף של משרד פרסום בשם חברת "אי מדיה 1 בע"מ" (להלן: משרד הפרסום). במהלך התקופה, התמזג משרד הפרסום עם חברת פרסום נוספת בשם "גל- אורן" והנאשם שימש כסמנכ"ל ולאחר מכן כמנכ"ל של כלל חברות הבת של משרד הפרסום.
3.       תחילה פעל משרד הפרסום בקריית המדע בהר חוצבים ובמהלך שנת 2014 עבר משרד הפרסום למשכנו החדש ברחוב המרפא 1, הממוקם אף הוא בהר חוצבים בירושלים.  
4.       במהלך כהונתו בתפקידים אלה, נהג הנאשם לנצל את סמכותו ומרותו כדי להטריד מינית ולעבור עבירות מין חמורות בעובדות משרד הפרסום, נשים צעירות מהמגזר החרדי, שהיו כפופות לו באותה העת .
5.       עובר לביצוע המעשים האמורים בסעיף 4 לעיל, נהג הנאשם לחזר אחר עובדות המשרד כפי שיפורט להלן, להחמיא להן לעיתים תכופות על הופעתן החיצונית, לשאול אותן שאלות אישיות, ואף לקרוא להן ללשכתו לעיתים תכופות, אף אם שגרת יום העבודה לא דרשה זאת.
6.       הנאשם נהג להאדיר את מעמדן של חלק מהעובדות במשרד בעיני שאר עובדי המשרד ויצר את התחושה כי עובדות אלו מועדפות עליו תוך שהוא משנה את מעמדן המקצועי במשרד הפרסום ומרומם אותן ביחס לשאר עובדי משרד הפרסום.
7.       בחלק מן המקרים, העירו העובדות לנאשם על התנהגותו וביקשו ממנו במפגיע לחדול מכך.
8.       בחלק מן המקרים כאשר העובדות לא נעתרו לחיזוריו, נהג הנאשם להתנכל להן, לאיים עליהן בפיטורים, ואף לא לדבר איתן מטוב ועד רע.
9.       במהלך התקופה, נהג הנאשם לצעוק על העובדים במשרד הפרסום בהתקפי זעם חוזרים מול כלל עובדי המשרד והשליט פחד רב בקרב העובדים.
10.   במעשיו, כפי שיפורטו בכתב אישום זה, ביצע הנאשם מעשי הטרדה מינית, מעשים מגונים ללא הסכמה, מעשי בעילה, סדום ואינוס ללא הסכמה וכן תוך ניצול מצב אחר המונע ליתן הסכמה חופשית, וכן מעשי אינוס וסדום תוך ניצול מרות. הכל תוך ניצול מעמדו ומרותו על עובדות הכפופות לו.
 
אישום מס' 1- המעשים במתלוננת א':
א.   העובדות
1.       א', הינה בת המגזר החרדי אשר עבדה במשרד הפרסום ....  (להלן: התקופה).
2.       בימים הראשונים לעבודתה במשרד הפרסום, נהג הנאשם להחמיא לא' לעיתים תכופות, הן על כישורי עבודה והן על מראהּ החיצוני ואמר לה, בין היתר כי היא "יפה" ושהוא "נמשך אליה".
3.       א' הבהירה לנאשם כי היא לא מרגישה כלפיו רגשות דומים ושהיא מעריכה אותו כבן אדם אבל "לא נמשכת אליו". על אף דברים אלו, לא חדל הנאשם מהערותיו.
4.       בחלוף פרק זמן קצר מעת שהחלה א' לעבוד במשרד הפרסום, קרא הנאשם לא' להיכנס לחדרו והחל לשוחח איתה על תחושותיו כלפיה. א' הניחה את ראשה על השולחן במבוכה, והנאשם נטל את ידה והחל ללטף אותה. א' ניסתה למשוך את ידה מידו של הנאשם אך הוא סירב לשחרר את ידה.
5.       במפגשים הבאים ביניהם, נהג הנאשם לבקש מא' חיבוק, ומשזו סרבה לעשות כן, חיבק הנאשם את א' ללא הסכמתה.
6.       בהמשך ובמספר רב של הזדמנויות, כאשר א' נכנסה לחדרו לצרכי עבודה או לבקשתו של הנאשם, נהג הנאשם לגעת בגופה של א' וללטף את חזהּ ואיבר מינהּ. תחילה מעל לבגדיה, ולאחר מכן מתחת לבגדיה כל זאת לצורך סיפוקו המיני ובניגוד להסכמתה .
7.       לאחר מספר שבועות מתחילת עבודתה של א' במשרד הפרסום, במועד שאינו ידוע למאשימה, קרא הנאשם למתלוננת, עת היו לבדם, וביקש ממנה להחדיר את איבר מינו לפיה.
במשך התקופה, נהג הנאשם להחדיר את איבר מינו לפיה של א' בחדרו או בחדר השירותים של משרד הפרסום, עשרות פעמים, בתדירות של כשלוש פעמים בשבוע. הנאשם היה פותח את מכנסיו, מוציא את איבר מינו ומחדיר את איבר מינו לפיה של א' עד אשר הגיע לפורקן בפיה.
8.       לעיתים, כשהיו הנאשם וא' נותרים לבדם במשרד הפרסום, היה הנאשם מוריד לא' את החולצה או החצאית, ונוגע בגופה, לעיתים עד אשר הגיע לפורקן. הכל שלא בהסכמתה ו/או תוך ניצול מצב המונע ממנה להתנגד לו .
האירוע במלון רימונים:
9.       במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, במהלך התקופה, הודיע הנאשם לא' שתפנה מספר שעות ביום העבודה לצורך פגישה מחוץ למשרד.
10.   הנאשם לקח את א' למלון רימונים ברמת גן, ושם החדיר הנאשם את איבר מינו לאיבר מינה של א' למספר שניות עד אשר דיממה מעט. א' אשר היתה בתולה באותה העת,  צרחה, והנאשם נבהל והוציא את איבר מינו מאיבר מינה.
11.   בהמשך, המשיך הנאשם לגעת בגופה של א', ביקש ממנה "לרדת לו" וב' נעתרה לבקשתו ועשתה כמבוקש, ללא הסכמתה החופשית. לאחר מכן ניסה שוב הנאשם להחדיר את איבר מינו לאיבר מינה, ללא הצלחה.

האירוע במשרד בשעות הערב:
12.   באחת מן הפעמים, במועד שאינו ידוע למאשימה, במהלך התקופה, ביקש הנאשם חברו יותם מזור (להלן: יותם), להגיע בשעות הערב למשרד הפרסום אשר היה ריק מעובדיו. הנאשם אמר ליותם כי הם יפגשו עם "משהי שעובדת אצלו במשרד" ושכדאי לו לבוא כי "יהיה מעניין".
13.   באותו המפגש, צפו יותם, הנאשם וא' בסרט במחשב המשרד. לפתע, דרש הנאשם מא' לבצע מין אוראלי ביותם- א' סרבה לעשות כן. הנאשם נישק את א' ונגע בה תוך שהוא מבקש מא' לבצע בו מין אוראלי לעיני יותם, א' סירבה והתביישה, אך הנאשם לקח את א' לצד החדר ושם החדיר הנאשם את איבר מינו לפיה של המתלוננת, ללא הסכמתה החופשית, כשיותם מתבונן ומניח את ידו על איבר מינו.
14.   בהמשך, לקח הנאשם את א' לחדר וניסה להחדיר את איבר מינו לאיבר מינה ללא הסכמתה החופשית. לאחר שלא הצליח לעשות כן חדל ממעשיו והוא וא' חזרו לחדר בו צפה יותם בסרט.
תגובתה של א' למעשיו של הנאשם:
15.   בתחילת המעשים המתוארים באישום זה, הבהירה א' לנאשם כי אינה מעוניינת במגע האינטימי ביניהם, שזה "לא נעים לה" ושהיא לא מעוניינת לגעת בו.
במספר רב של פעמים, השיבה א' בשלילה לבקשותיו של הנאשם לגעת בו והתחמקה ממפגשים איתו, אך הנאשם היה מתעלם מדבריה של א' או שהיה מפסיק באותו הרגע וממשיך לאחר זמן קצר שוב, או שהיה מבצע את הדברים בכח, בלי לשאול לרצונה, עד אשר היתה א' יוצאת מחדרו.
16.   לאחר זמן מה, משהבינה שהתנגדותה לא תועיל, הפסיקה א' להתנגד למעשיו של הנאשם ועשתה את המבוקש ממנה כמי שכפאה שד ותוך שהיא חוששת מהנאשם, מעסיקה. א' כה חששה מהנאשם עד שלעיתים אף היתה עונה בחיוב לשאלת הנאשם אם היא אוהבת אותו.
17.   בחלקה האחרון של התקופה, שוב הבהירה א' לנאשם נחרצות כי היא לא מסוגלת לגעת בו ולא רוצה את המגע האמור, הנאשם היה בתגובה מבטיח לחדול ממעשיו, אך לאחר יום שוב היה מנסה לגעת בא' בניגוד לרצונה.
18.   בשלב מסוים חתכה א' את ידה, מספר חתכים, והראתה זאת לנאשם על מנת שהנאשם יבין כי היא במצוקה, שיבהל ויפסיק את מעשיו. נוכח זאת, הפסיק הנאשם ממעשיו למשך יום או יומיים ואז שב על מעשיו.
19.   בתום התקופה, אזרה א' אומץ והודיעה נחרצות לנאשם כי היא מבקשת לבל יגע בה יותר. הנאשם ניסה לשדל את א' שלא לעשות כן ומשלא נענתה החל הנאשם להתייחס אליה בצורה משפילה וקשה. הנאשם אף הבהיר לא' כי הוא לא יוכל לעבוד איתה בצורה כזו, ללא "תקשורת אישית" אך א' עמדה בסירובה. נוכח זאת, הודיע הנאשם לא' כי הוא מפטר אותה לאלתר. לאחר מספר דקות, חזר בו הנאשם מפיטוריה של א' וביקש ממנה להישאר תוך שהוא מבטיח הבטחות שונות בעניינה.
20.   בסופו של יום, ומשלא יכלה לשאת עוד את ההתנהגות המתוארת לעיל, התפטרה א' מעבודתה במשרד הפרסום.
21.   נוכח מעשיו הקשים של הנאשם, נזקקה א' לעזרה נפשית.
22.   במעשיו המתוארים לעיל, בעל הנאשם וביצע מעשי סדום ומעשים מגונים באישה, שלא בהסכמתה החופשית וכן בנסיבות בו היתה במצב המונע ממנה ליתן הסכמה חופשית וכן ניסה הנאשם לבעול אישה שלא בהסכמתה החופשית. 

להמשך כנסו כאן:

ב. הוראות החיקוק:
אינוס – שתי עבירות לפי ס' 345(א) (1)+ (4) סייפא לחוק העונשין התשל"ז- 1977 (להלן החוק)
מעשה סדום- עבירות לפי ס' 347(ב) בנסיבות ס' 345(א) (1)+ (4) סייפא לחוק.
נסיון אינוס- עבירה לפי ס' 345(א) (1) +(4) לחוק.
מעשים מגונים- עבירות לפי ס' 348(א) בנסיבות 345(א)(4) וכן עבירות לפי ס' 348(ג) לחוק.

אישום 2- המעשים במתלוננת ב'
א.               העובדות:
1.                ב' הינה בת המגזר החרדי אשר עבדה במשרד הפרסום ...  (להלן: התקופה).
2.                במהלך חודש ינואר 2011, ולאחר שבועיים לעבודתה במשרד הפרסום, חשה ב' כי אינה מצליחה בעבודתה וביקשה לעזוב את תפקידה במקום. נוכח בקשתה זו, הציע הנאשם לב' להישאר במשרד ולעבוד בתור המזכירה האישית שלו, זאת, בשל היותה "בחורה אינטיליגנטית".
3.                לאחר התלבטות ושכנועים מצידו של הנאשם, הסכימה ב' להצעה זו.
4.                באחד הימים, כחודש לאחר תחילת עבודתה של ב' במשרד הפרסום, עבדו הנאשם וב' יחדיו על הכנת מצגת. במהלך העבודה המשותפת, שאל הנאשם את ב', אשר הקפידה על "שמירת נגיעה", האם הוא יכול לגעת בה באצבע.
5.                ב' סרבה והשיבה לנאשם כי היא "שומרת נגיעה".
6.                על אף תשובתה זו, נגע הנאשם באצבעו באצבעה של ב' ושאל תוך שהוא צוחק "נו, זה היה כל כך נורא?".
7.                במהלך הימים הבאים, נהג הנאשם להחמיא הנאשם לב' ואמר לה "איזו יפה את", "זה כל כך נורא שנגעתי בך?" וכן  היה מעיר לה על עבודתה באופן בו היה צורח עליה בפני העובדים במשרד ולעיני כל.

מחמאות ונגיעות:
8.                כחודש וחצי לאחר תחילת עבודתה של ב' במשרד הפרסום, קרא הנאשם לב' להגיע לחדר הישיבות של משרד הפרסום אשר היה באותה העת ריק מעובדים נוספים.
9.                הנאשם ניסה לגעת בידה של ב', שסיימה את עבודתה ופנתה ללכת מהחדר. לפתע פנה הנאשם לב' ואמר לה "מה את מפחדת שאני אגע בך? מה יקרה? את רווקה, לא יקרה לך כלום ואשתי לא תדע מזה", ב' השיבה כי "זה לא מתאים לה".
10.            הנאשם אמר לב' "זה יעשה לך טוב" ולתדהמתה הכניס את שתי ידיו מתחת חצאיתה של ב' לעבר איבר מינה בעמדה בגבה אליו, משלא הצליח הנאשם להכניס את ידיו מתחת לתחתוניה, ליטף הנאשם את ב' וחיבק אותה, כל זה לצורך סיפוקו המיני. בהמשך, ביקש הנאשם מב' לבל תספר זאת לשמעון שותפו למשרד הפרסום.
11.            ב' יצאה מחדר הישיבות ופנתה לכוון החדר, הנאשם יצא אחריה, תפס אותה בשתי ידיו בצווארה ונישק אותה. ב' אשר נבהלה מהנאשם, קפאה במקומה.
12.            המתלוננת אשר חששה מהנאשם וכן חשה בושה רבה לספק הסברים במידה ותעזוב את עבודתה במפתיע, שבה למחרת לעבודתה.
13.            לאחר מספר ימים שב הנאשם להחמיא לב' ואמר לה "איזו יפה את", איזה גודל של חזה יש לך לעומת הגוף שלך", איזה רגליים". בעקבות זאת חששה ב' מהנאשם והחלה ללבוש גופיה מעל לחזייתה מחשש שיגע בה.
14.            בהמשך, היה הנאשם שואל את ב' "את אוהבת אותי?" ואף אמר לה "אשתי לא חושדת בי, הנה אתמול שכבתי איתה", כל זאת בזמן שהוא נוגע בה במספר רב של הזדמנויות בחזהּ, מתחת ומעל לחולצתה, נושק לה ואף מכניס את ידיו מתחת לתחתוניה, נוגע באיבר מינה ואומר לה "חם פה, רטוב פה, הנה את מתרגשת ונהנית, למה את לא גונחת, אני רוצה לשמוע אותך", כל זה לצורך סיפוקו המיני ושלא בהסכמתה.
15.            בתגובה למעשים אלו, ניסתה ב' להוציא את ידיו של הנאשם אך ללא הצלחה.
16.            עוד ביקש הנאשם מב' בהזדמנויות אלו, כי תמצוץ את איבר מינו. ב' סירבה לעשות כן ואף אמרה לו כי "זה לא מתאים" ושהיא "לא רוצה בכך". נוכח תגובתה זו, הפסיק הנאשם לדבר עם ב' והתעלם ממנה במשך יומיים עד אשר נכנסה ב' לחדרו ואמרה לו שלא ניתן להמשיך ולעבוד כך. הנאשם ענה לב' כי "זה באשמתה" ושהיא "צריכה לעשות מה שאומרים לה".


האירועים בשירותי המשרד:
17.            בחלוף מספר ימים משיחה זו שב הנאשם לגעת בב' בידיה, ברגליה ואף לצבוט בישבנה שלא בהסכמתה.
18.            לאחר מספר ימים, הלכה ב' לחדר השירותים אשר היה ממוקם במסדרון הבניין. הנאשם הגיע, נכנס אחריה לתא השירותים ונעל את הדלת. הנאשם דחף את שתי ידיו מתחת לתחתוניה של ב' והפשיט אותה מבגדיה, הנאשם דרש מב' שתיגע ותמצוץ את איבר מינו, ב' סירבה לעשות כן והנאשם אמר לה בתגובה כי "כולן עושות את זה" פתח את מכנסיו, הוציא את איבר מינו, ליטף את ב' באמצעות איבר מינו וניסה להחדירו לפיה. ב' דחפה את הנאשם אחורה והוא החל לשפשף את איבר מינו עד אשר הגיע לפורקן ואמר לב' "אני לא יכול ככה, איך את משאירה אותי ככה".
19.            לאחר שהנאשם הגיע לסיפוקו, ב' התלבשה וברחה חזרה לעבודתה במשרד.
20.            בהזדמנות אחרת, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה בתקופה האמורה לעיל   משך  הנאשם את ב' לשירותים, שם הפשיטה מבגדיה וניסה להחדיר את איבר מינו לפי הטבעת שלה, ב' חשה כאב רב ודחפה את הנאשם ממנה. לאחר שנהדף ממנה, המשיך הנאשם ללטף את ב' ונגע בעצמו עד אשר הגיע לסיפוקו.
21.   בפעמיים נוספות, הורה הנאשם לב' להמתין לו בחדר השירותים, ב' אשר חששה מהנאשם אשר לא שעה להתנגדויותיה למעשיו עד כה, ומאחר ופחדה מהנאשם וחששה מאד מתגובותיו ואווירת הצרחות והטרור אשר היה משליט במשרד, לא התנגדה למעשיו, אלא רק ביקשה לבל יכאיב לה. נוכח זאת גם הגיעה ב' לחדר השירותים או לכל מקום אחר שדרש ממנה, לבקשתו של הנאשם.
22.             כשהגיעו לחדר השירותים, הפשיט הנאשם את ב' מבגדיה, החדיר את אצבעותיה לאיבר מינה ונגע באיבר מינו עד אשר הגיע לסיפוקו.
23.             בהזדמנות אחרת בה הורה הנאשם לב' להגיע לחדר השירותים וזו לא עשתה כן, קרא הנאשם לב' ואמר לה "סיכמנו, לא?", ב' השיבה כי "לא נראה לי, אני לא רוצה , אולי לא", והנאשם בתגובה ענה לה "מה , את לא נהנית מזה? את נהנית מזה. אני לא צריך את זה לעצמי, יש לי אישה בבית".
24.            עוד אמר הנאשם למתלוננת כי שותפיו מבקשים לפטר אותה מעבודתה כי היא "מושכת מידי" אך הוא שכנע אותם שלא לעשות כן ולהשאירה בתפקידה.
25.            במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, בסמוך לחג השבועות, ביקש הנאשם מב', מספר פעמים, כי תתלווה אליו לאתר בניה של חברת אינטל בהר חוצבים ואף אמר לה "ריק שם, הערבים כבר הלכו, אז מי ידע שאנחנו שם", ב' סירבה והודיעה לו כי "אין מצב וזה לא קורה" ואף שיקרה לו כי היא נאנסה בעברה על ידי שכן על מנת שיחדול ממעשיו. בתגובה, שוב לא דיבר הנאשם עם ב' מטוב ועד רע.
26.            לאחר מספר ימים בהם התעלם הנאשם מב', שב הנאשם לגעת בב' ולחבק אותה בניגוד לרצונה עוד עשה הנאשם והחמיא לה כי היא "הכי טובה והכי יפה" , ודרש ממנה להמתין לו בשירותי המשרד.
27.            המתלוננת אשר חששה מהנאשם כמפורט לעיל, הלכה לחדר השירותים לבקשתו. לכשהגיע הנאשם לשירותים, הפשיט הנאשם את ב' והתפשט מבגדיו, התיישב על האסלה, תפס את ב' במתניה הושיב אותה עליו, כשהיא עם הפנים אליו, והחדיר את איבר מינו לאיבר מינה הכל בניגוד לרצונה . ב' אשר היתה בתולה באותה העת, דיממה מאיבר מינה.
28.            הנאשם נבהל, קם, ניקה את עצמו וברח מהשירותים.
29.            למחרת אמר הנאשם לב' "מה את נורמאלית? איך הייתי צריך להחביא את הבגדים מאשתי עדי.." והאשים אותה במה שקרה מאחר והיתה בתולה.
30.             שבוע לאחר מכן, ומיד לאחר חג השבועות, עזבה ב' את עבודתה במשרד הפרסום.
31.            במהלך התקופה ובשל מעשיו של הנאשם, החלה ב' להתעלף במהלך עבודתה.  
32.            במעשיו המתוארים לעיל, בעל הנאשם אישה וכן ביצע בה מעשי סדום שלא בהסכמתה החופשית או בזמן שהיתה במצב המונע ממנה מתן הסכמה חופשית, עוד ניסה הנאשם לבצע מעשי סדום באדם שלא בהסכמתו. כמו כן, ביצע הנאשם מעשים מגונים בכח באדם והתייחס התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותה לעובדת במסגרת יחסי עבודה ותוך ניצול מרות ביחסי עבודה.


ב.      הוראות החיקוק:
אינוס – שתי עבירות לפי ס' 345(א) (1)+ (4) סייפא לחוק העונשין התשל"ז- 1977 (להלן החוק)
מעשה סדום- עבירות לפי ס' 347(ב) בנסיבות ס' 345(א) (1)+ (4) סייפא לחוק.
ניסיון למעשי סדום- עבירה לפי ס' 347(ב) בנסיבות 354(א)(1) לחוק.
מעשים מגונים- עבירות לפי ס' 348(א) בנסיבות 345(א) (4) וכן עבירות לפי ס' 348(ג)
הטרדה מינית- עבירות לפי ס' 3(א)(2) וכן עבירות לפי ס' 3(א)(3) בהפנייה לס"ק 6(ג) לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998.

אישום 3- המעשים במתלוננת ג':
א.      העובדות:
1.       ג' הנה בת המגזר החרדי אשר עבדה במשרד הפרסום ....
2.       במהלך התקופה בה עבדה ג' במשרד הפרסום, נהג הנאשם לערוך כל יום חמישי "קבלת שבת" בה הועברו סדנאות לעובדים. במסגרת מפגש זה נהג הנאשם לצרוח על עובדים ולביישם ברבים.
3.       לעומת זאת, העניק הנאשם לג' יחס מועדף, ואף העניק לה פרסי עידוד והחמיא לה על עבודתה.
4.       תקופה קצרה לאחר שהחלה ג' לעבוד במשרד הפרסום, קידם הנאשם את ג' להיות רכזת שיווק והעלה את שכרה בצורה ניכרת. הנאשם הודיע על קידומה של ג' לתפקיד האמור וציין כי הוא יהיה כרוך בעבודה ישירה מולו.
5.       בשלב זה, החל הנאשם להתכתב עם ג' באמצעות המייל המשרדי, אותו ביקש מג' להעביר למצב של "לא לציטוט", ולהעיר לה הערות אישיות באופן ישיר ובאמצעותו.
6.       לאחר חודשיים מתחילת עבודתה במשרד, החל הנאשם להחמיא למתלוננת בעל פה ובאמצעות הצ'ט המשרדי,  ולומר לה ש"היא יפה" "שהוא אוהב להסתכל עליה" ושהיא "נראית טוב".
7.       עוד נהג הנאשם להתקשר  לג' מחוץ לשעות העבודה לצורך שיחות אישיות. במידה וג' לא ענתה לשיחותיו, היה הנאשם בשיחה הבאה צורח עליה.
8.       הנאשם אף הורה לג' לבל תספר לבעלה שהוא מתקשר אליה כי "לא כדאי לה". ג' אשר חששה מאד מהנאשם, ענתה לשיחותיו של הנאשם.
9.       במהלך תקופה זו, ביקשה ג'  מהנאשם, מספר פעמים, לשים גבולות ולחדול ממעשיו עד אשר כעס עליה הנאשם ואמר לה "שגם הוא יודע לשים גבולות".
10.   בהמשך, אמר הנאשם לג' כי לאחר שהוא ושותפיו גילו שהיא בהריון, רצו לפטר אותה אך בגלל שהיא "כל כך מוצלחת", הנאשם התעקש על העסקתה. מאז, ובמהלך תקופת עבודתה במשרד, פוטרה ג' והושבה לעבודתה ע"י הנאשם מספר פעמים נוספות.
11.   בשיחות הצ'ט המשרדי הבאות אמר הנאשם לג' "תתארי לעצמך שאנחנו לבד במשרד ואני בא לחדר" וכן ביקש ממנה לחשוב שהוא מחבק אותה, נוגע בה ומפשיט אותה ואף שאל אותה מה צבע החזיה שלה. ג' אשר פחדה מהנאשם והיתה נתונה לשליטתו, ענתה לשיחותיו כתבה לו "לאאאא!" וכן התלוצצה איתו ואמרה לו כי יש במשרד ספרי קודש.
12.   לאחר כחודשיים מתחילת עבודתה במשרד, לאחר אחת מ"קבלות השבת" בימי החמישי, נותרו הנאשם וג' לבדם במשרד. הנאשם כתב לג' בצ'ט המשרדי "אנחנו לבד במשרד", המתלוננת שחששה מפני הנאשם ורצתה לברוח מהמקום, כתבה בתגובה לנאשם" "אני הולכת". על אף תשובתה זו, הגיע הנאשם לחדרה, נשען על הדלת וחסם לג' , אשר היתה בהריון באותה העת, את היציאה מחדרה.
13.   ג' ביקשה מהנאשם כי יתן לה ללכת אך הנאשם הוסיף לחסום את היציאה מחדרה ואמר לה "תלכי". לפתע, תפס הנאשם את ידה של ג' המבוהלת ללא הסכמתה למשך מספר שניות עד שהתיר לה לצאת מחדרה.
14.   לאחר מכן התקשר הנאשם לג' ואמר לה כי "מה קרה? מה את עושה עניין, בסך הכל נגעתי לך ביד? מה את עושה דרמה?".
15.   במהלך החודשים הבאים ובעת שג' היתה בהריון, הוסיף הנאשם להתקשר לג' ולבקש ממנה לתאר לו מה היא לובשת .בשיחות אלו אמר הנאשם לג' שתדמיין שהוא משכיב אותה על הספה, שהוא מוריד לה את חולצתה, עולה עליה ונוגע בחזהּ, עוד ביקש הנאשם מג' בשיחות אלו, לדמיין כי הוא חודר עם איבר מינו לאיבר מינה ולהחדיר את אצבעותיה לאיבר מינה.
16.   במהלך השיחות ביקש הנאשם מג' לגנוח ולהשמיע קולות של הסכמה ושיתוף פעולה. ג' אשר חששה מהנאשם, עשתה כן כמי שכפאה שד עד אשר הנאשם הודיע לג' שהוא הגיע לסיפוקו. 
17.   במהלך התקופה המתוארת לעיל, ביקשה ג' מהנאשם שיחדול ממעשיו ונגיעותיו בה ואף הבהירה לו כי היא בהריון בסיכון ושיחסי מין עשויים להביא אותה ללידה מוקדמת.
האיום:
18.   כבר בתחילתה של מסכת הארועים המתוארת לעיל ולהלן באישום זה, ולאחר שג' הבהירה לנאשם כי איננה מעוניינת בשיחות ובהתכתבויות המתוארות לעיל, הגיב הנאשם בכעס, ואיים כי "לו אין מה להפסיד, וכי הוא גם ככה הולך להתגרש מאישתו, וכי  הבעיה תהיה שלה, כי אם הוא זה שיספר על מה שקרה, היא זו שתפסיד את בעלה והילדים ואת שמה הטוב בתוך הקהילה החרדית", ולכן "שתחשוב טוב טוב ".
19.   נוכח זאת, חששה ג' מאד, והמשיכה ג' לבצע את דרישותיו המיניות של הנאשם לאורך כל תקופת העסקתה במשרד הפרסום, וזאת כפי שיפורט להלן:
20.   לאחר שילדה ויצאה לחופשת לידה, העביר הנאשם לג' מחשב נייד לרשותה על מנת שתוכל להמשיך ולהיות איתו בקשר האמור.
21.   כחודש לאחר הלידה, התקשר הנאשם לג' ואמר לה שהיא חושבת רק על עצמה, ולא חושבת עליו וביקש להתחיל שוב בשיחות האינטימיות המתוארות לעיל, ג' שחששה מהנאשם מאד, ענתה שהיא אחרי לידה ו"אין לה חשק", אך הנאשם לא שעה לדבריה אלו והמשיך להתכתב עם ג' באופן האמור לעיל בתדירות של כל יום בשעות הערב, וכל יום שישי בבוקר, כאשר בחלק מהשיחות הטלפוניות דרש הנאשם מג' לבקש ממנו לעשות דברים מיניים שונים וכן לומר לו שהיא נהנית מכך.
22.   במהלך חופשת הלידה של ג', במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, באחת השיחות, אמר הנאשם לג' כי הוא רוצה להפסיק את הקשר ביניהם. ג' שמחה וניתקה את השיחה. לאחר מספר דקות, שב והתקשר אליה הנאשם ואמר לה "למה אני תמיד צריך לחדש את הקשר? למה אני זה שצריך ליזום דברים כאלה?"
האירוע בתום חופשת הלידה:
23.   לקראת תום חופשת הלידה, בתחילת דצמבר 2013, ביקש הנאשם מג' להגיע לישיבת צוות במשרד, הנאשם ביקש מג' להגיע לפני תחילת הישיבה, והתקשר אליה מספר פעמים לדעת היכן היא ומדוע היא לא מגיעה כבר לעבודה. ג' הגיעה למשרד כ 10 דקות לפני שאר העובדים ונכנסה לחדרו של הנאשם.
24.   הנאשם קם לקראת ג', חיבק אותה ואמר לה שהוא התגעגע אליה ומיד החל לגעת בה בחזהּ מתחת לחולצתה והן בישבנה ובאיבר מינה מתחת לתחתוניה, כל זאת לצורך סיפוקו המיני וללא הסכמתה החופשית. ג' אשר הופתעה ממעשיו של הנאשם קפאה במקום.
25.   מאוחר יותר, בשעת הצהרים, הורה הנאשם לג' להיכנס לחדר השירותים, לסגור את הדלת ולא לנעול. ג' אשר חששה מאד מהנאשם, עשתה כאשר הורה לה .
26.   לאחר שנכנסה ג' לשירותים, נכנס הנאשם אחריה לתא השירותים והחל לגעת בגופה, הרים לה את החולצה ואת החזיה, הפשיל את חצאיתה ותחתוניה, פתח את מכנסיו והוציא את איבר מינו. הנאשם ביקש מג' שתיגע באיבר מינו בזמן שהוא התחכך בה עד אשר הגיע לסיפוקו, כל זאת בזמן שהיה ברור לנאשם כי ג' אינה משתפת פעולה עימו וכי אינה מסכימה למעשיו. מיד לאחר שהגיע לסיפוקו, אמר הנאשם לג' "אני יוצא", הלך והותיר את ג' מושפלת.
27.   ביום 10.12.13, שבה ג' לעבודתה במשרד, לאחר חופשת הלידה. בתקופה זו, נהג הנאשם לצרוח על ג' ולהטיח בה שהיא לא מכניסה כסף לחברה "ולא עושה כלום". בהמשך אף יזם שיחת שימוע יחד עם שותפה נוספת בשם נירית ופיטר את ג' בנוכחותה שם צעק על ג' והבהיר לה "שהיא דפוקה בשיווק".
ברם, לאחר שיחה זו, אמר הנאשם לג' כי הוא הפעיל לחצים רבים "ודיבר עם כולם" על מנת שלא תפוטר והבהיר כי יחזיר אותה לעבודה אבל הפעם בתור מנהלת המשרד שלו- באופן שהיא תעבוד אך ורק מולו.
האירועים בשירותי המשרד בקרית המדע:
28.   מספר ימים לאחר שיחה זו, הורה הנאשם לג' לחכות לו בחדר הימני של תא השירותים בשנית. ג' אשר חששה מהנאשם, עשתה כדבריו. לאחר מספר דקות נכנס הנאשם לתא השירותים בו היתה ג', ווידא שאף אחד לא ראה שהיא נכנסה לשם והחל לגעת בגופה של ג'. הנאשם הרים את חולצתה של ג' והפשיט אותה מבגדיה ותחתוניה.
29.   ג' עמדה קפואה במקומה והנאשם שהבחין בכך שאל אותה "למה את קפואה?", בתגובה אמרה ג' לנאשם כי היא "ביישנית ומפחדת" ושהסיטואציה מביכה אותה וכן הבהירה "שהיא לא הטיפוס".
30.   הנאשם התעלם מכך והחל לגעת בג' בחזהּ ובאיבר מינה, כל זאת לצורך סיפוקו המיני ובניגוד לרצונה. ג' בתגובה נדחקה אל הקיר ושוב אמרה לו ש"זה לא נעים לה שיראה אותה כך". אך הנאשם התעלם מדבריה, משך אותה אליו בכח והמשיך במעשיו תוך שהוא מוציא את איבר מינו ומתחכך באמצעותו בגופה של ג'. בהמשך, ביקש הנאשם מג' לגעת באיבר מינו, והיא עשתה כן .
31.   לאחר מספר דקות, סגר הנאשם את מכנסיו, הוריד את המים באסלה ויצא תוך שהוא מורה לג' שתמתין מס' דקות טרם תצא מתא השירותים.
32.   מספר ימים לאחר מכן, שאל הנאשם את ג', בצ'ט המשרדי, איזה צבע תחתונים וחזיה היא לובשת והאם היא לובשת סט תואם. לאחר מכן, הורה הנאשם לג' ללכת ולהמתין לו בתא הימני של חדר השירותים. ג', אשר חששה מהנאשם עשתה כדבריו והמתינה לו בחדר השירותים בשלישית .
33.   לאחר מספר דקות, הגיע הנאשם לתא, וידא שאיש לא ראה את ג' נכנסת אל התא ושוב , הרים את חולצתה וחזייתה, הוריד את חצאיתה ותחתוניה וליטף את חזהּ, ישבנה ואיבר מינה, כל זאת לצורך סיפוקו המיני.
34.   ג' שוב הבהירה לנאשם כי זה לא נעים לה, שהיא נבוכה ומתביישת, אך הפעם אמר הנאשם לג' כי "די, מספיק, התחשבתי בך שהתביישת, כמה תתביישי ממני?".
35.   הנאשם הוציא את איבר מינו ממכנסיו, והורה לג' לגעת באיבר מינו כל זאת לצורך סיפוקו המיני. לאחר מספר דקות הוריד הנאשם את המים באסלה ויצא מחדר השירותים.
36.   אירוע זה חזר על עצמו ברביעית, לאחר מספר ימים.
המפגשים המיניים בקומה התשיעית:
37.   בשלב זה, עבר משרד הפרסום למשכנו החדש ברחוב המרפא 1 בהר חוצבים והנאשם שיתף את ג' בחששותיו שעכשיו לא יוכל להיפגש איתה כבעבר, מאחר והשירותים במשרד זה היו משותפים למספר עסקים וגם מופרדים לנשים וגברים.
38.   לאחר מספר ימים, בשעות הצהרים, הורה הנאשם לג' שתגיע לבניין ממול למשכנו החדש של משרד הפרסום, לקומה התשיעית, אשר היתה בבניה באותה העת (להלן: הקומה התשיעית) .
39.   ג' אשר חששה מהנאשם, עשתה כבקשתו. לכשהגיעה לקומה התשיעית, נצמד הנאשם לגופה של ג', נשק לה, גרר אותה במדרגות והרים לה את חולצתה וחזייתה. בהמשך, הפשיט הנאשם את ג' מחצאיתה ותחתוניה והוציא את איבר מינו ממכנסיו כל זאת לצורך סיפוקו המיני ושלא בהסכמתה החופשית.
40.   הנאשם שאל את ג' מה היא רוצה שהוא יעשה לה ומה היא רוצה לעשות לו, וג' אשר היתה נבוכה ולחוצה אמרה לנאשם "לא יודעת, לא יודעת". הנאשם דרש מג' לומר כי היא נהנית מהמגע ושתאמר לו איפה לגעת, עוד הכריח הנאשם את ג' לומר לו את המילה "זין" ונגע בכל גופה לרבות בחזהּ, באיבר מינה ובישבנה. ג' אמרה לנאשם כי היא לא מסוגלת לומר זאת וכי זה "לא יוצא לה".
41.   בשלב זה הנאשם לקח את ידה הימנית של ג' והורה לה לגעת באיבר מינו ולשפשפו בקצב אותו הכתיב עד אשר הגיע לפורקן מיני.
42.   לאחר מכן, סגר הנאשם את מכנסיו והורה לג' לחכות מספר דקות לפני שתחזור למשרד.
43.   שבוע לאחר מכן, שוב, הורה הנאשם לג' להגיע לקומה התשיעית בשנית וביצע בה את המתואר בסעיפים 38-40 לעיל, פעם נוספת.
44.   בפעם הזו, בנוסף, החדיר הנאשם את אצבעותיו לאיבר מינה של ג' ומישש את איבר מינה תוך שהוא אומר לה :"מה את עומדת כאן כאילו את חייבת" ודרש ממנה לומר כי זה נעים לה.
45.   ג' ענתה שהיא בלחץ וכשהיא בלחץ היא לא נהנית, זאת כדי שיחדל לנסות ולגרום לה להנות מהמגע האמור, בתגובה אמר הנאשם לג' כי "גבר, נהנה כשהוא מגיע לסיפוק, לא משנה איפה ובאיזה מצב".
46.   בהמשך, שוב, הורה הנאשם לג' לגעת באיבר מינו ולשפשפו בקצב ובאופן אותו קבע עד אשר הגיע לפורקן מיני בפעם זו, התעקש הנאשם להגיע לפורקן מיני על ידה של ג'.
47.   במהלך הימים שחלפו, המשיך הנאשם באופן קבוע להעיר הערות בעלות אופי מיני לג' ושאל אותה "האם את חמה היום?", "מה את לובשת מתחת לבגדים ומה את רוצה לעשות לי". עוד אמר הנאשם לג', כי "הוא מתחשב בזה שהיא אישה נשואה לגבי קיום היחסים וכי הוא דיבר עם רב וכל הדברים שמסביב ליחסי המין אינם אסורים". ג' אשר חששה מאד מהנאשם ומכך שיפגע במשפחתה, אמרה לנאשם דברים שביקש לשמוע לרבות "אני אוהבת אותך" ועוד ביטויים שנועדו להפיס את דעתו.
48.   לאחר כשבוע מהאירוע השני בקומה התשיעית, הורה הנאשם לג' להגיע לקומה התשיעית בשלישית. ג' אשר חששה מהנאשם עשתה כבקשתו.
49.   בקומה התשיעית, הרים הנאשם את חולצתה וחזייתה של ג', הוריד לה את חצאיתה ותחתוניה, הוציא את איבר מינו ממכנסיו והורה לג' להחדירו לפיה.
50.   ג' אשר נגעלה מכך, ניסתה לשכנע את הנאשם שלא לעשות זאת אך הנאשם בתגובה הורה לה לעמוד על ברכיה, התקרב אליה ודחף את איבר מינו לפיה שלא בהסכמתה. ג' אשר נגעלה וחשה מחנק, הוציאה את איבר מינו מפיה והלכה אחורה. הנאשם נצמד לג' שוב ואמר לה "בואי ננסה שוב".
51.   הנאשם החדיר את איבר מינו לפיה של ג' וביקש מג' למצוץ את איבר מינו בקצב ובאופן אשר הורה לה. ג' הוציאה את איבר מינו מפיה מספר פעמיים, השתעלה ואף כמעט הקיאה, הנאשם לא נרתע, וניסה שוב ושוב. לאחר שראה כי מבוקשו לא צלח, תפס את ידה של ג' והורה לה לשפשף את איבר מינו בידה עד אשר הגיע לפורקן מיני תוך שהוא מלטף את גופה ומחדיר אצבעות לאיבר מינה שלא בהסכמתה החופשית.
52.   לאחר שהגיע לפורקנו, סגר הנאשם את מכנסיו והלך כשהוא מותיר את ג' מושפלת בקומה התשיעית.
53.   לאחר אירוע זה, שבה המתלוננת לביתה, התקלחה ארוכות ולא היתה מסוגלת לנשק את ילדיה.
54.   לאחר כשבוע, הורה הנאשם ברביעית לג' להגיע לקומה התשיעית. ג' אשר חששה מהנאשם עשתה כבקשתו.
55.   באותו האירוע, הרים הנאשם את חולצתה וחזייתה של ג' והוריד את חצאיתה ותחתוניה. הנאשם ליטף את ג' בכל גופה והחדיר אצבעות לאיבר מינה. לאחר מכן הוציא הנאשם את איבר מינו ממכנסיו והורה לג' לרדת על ברכיה ולהכניס את איבר מינו לפיה "באותה התנוחה אבל יותר טוב מהפעם הקודמת".
הנאשם החדיר בחוזקה את איבר מינו לפיה של ג' ומשך בחזקה בפאתה ובשערה על מנת שהפעם לא תוכל להוציא את איבר מינו מפיה, כל זאת, שלא בהסכמתה.
56.   הנאשם הוסיף ואחז בחזקה בשערה של ג', באופן שלא יכלה להתנגד למעשיו של הנאשם, והכניס את איבר מינו לפיה עד אשר הגיע לפורקן מיני מחוץ לפיה. בשלב זה אמר הנאשם לג' כי "הוא צריך סיגריה, וגבר שגומר צריך סיגריה לעומת אישה שגומרת וצריכה להתאושש".
57.   שבוע לאחר מכן, באותו המקום, הורה הנאשם לג' בחמישית להגיע לקומה התשיעית. הנאשם הרים חולצתה וחזייתה של ג' והוריד את חצאיתה ותחתוניה, ליטף את ג' בכל גופה והחדיר אצבעות לאיבר מינה.
58.   לאחר מכן הוציא הנאשם את איבר מינו ממכנסיו והורה לג' לרדת על ברכיה ולהכניס את איבר מינו לפיה. הנאשם תפס בחוזקה בפאתה של ג' והחדיר את איבר מינו לפיה עד אשר הגיע לפורקן מיני בפיה שלא בהסכמתה. ג' אשר נגעלה מכך, ירקה לצד, והנאשם מיד שאל אותה בכעס: "זה מגעיל אותך? את ירקת?". ג' אשר פחדה מאד מהנאשם אמרה לא שהיא נבהלה ולא התכוונה לעשות כן.
59.   הנאשם סגר את מכנסיו והלך מן המקום כשהוא מותיר את המתלוננת מקיאה.
60.   שבוע לאחר מכן, באותו המקום, הורה הנאשם לג' בשישית להגיע לקומה התשיעית. הנאשם הרים חולצתה וחזייתה של ג' והוריד את חצאיתה ותחתוניה, הוציא את איבר מינו ואמר לג' כי "הוא ממש רוצה לקיים יחסי מין ואי אפשר" ולכן הציע שהפעם ינסה להחדיר את איבר מינו לפי הטבעת שלה. הנאשם הורה לג' להישען על גרם המדרגות בתנועת כיפוף וחיכך את איבר המין שלו בישבנה עד אשר הגיע לפורקן מיני על רגליה של ג' שלא בהסכמתה החופשית.
61.   אירוע שישי זה חזר על עצמו שוב, מספר פעמים לאחר מכן.
62.   לאחר האירוע האחרון שהיה בקומה התשיעית, בסמוך לחודש מאי 2014, שבה ג' למשרד. לכשהגיעה למשרד ביקשה עובדת המשרד, מיכל, מג' להתלוות אליה לדואר.
63.   מיכל פנתה לג' וביקשה ממנה לספר לה מה עובר עליה ולמה היא בהיסטריה כל פעם שהנאשם נמצא באיזור. ג' שתקה ולא השיבה.
64.   נוכח זאת, סיפרה מיכל לג' כי הנאשם פגע בבנות נוספות וכי א' שעבדה במקום הגישה נגדו תביעה אזרחית מאחר ופגע בה.
65.   ג'  חשה שנזרק אליה "חבל הצלה" על מנת להפסיק את המעשים בה, חזרה למשרד, ובעידודה של מיכל התפטרה מהעבודה לאחר מספר ימים.
33.            במעשיו המתוארים לעיל, בעל הנאשם אישה וכן ביצע בה מעשי סדום שלא בהסכמתה החופשית או בזמן שהיתה במצב המונע ממנה מתן הסכמה חופשית, וכן ניסה לבצע מעשי סדום באדם שלא בהסכמתו. כמו כן, ביצע הנאשם מעשים מגונים בכח באדם והתייחס התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותה לעובדת במסגרת יחסי עבודה ותוך ניצול מרות ביחסי עבודה.


ג.       הוראות החיקוק:
אינוס –עבירות לפי ס' 345(א) (1)+ (4) סייפא לחוק העונשין התשל"ז- 1977 (להלן החוק)
מעשה סדום- עבירות לפי ס' 347(ב) בנסיבות ס' 345(א) (1)+ (4) סייפא לחוק.
ניסיון למעשי סדום- עבירות לפי ס' 347(ב) בנסיבות 354(א)(1) לחוק.
מעשים מגונים- עבירות לפי ס' 348(א) בנסיבות 345(א) (4) וכן עבירות לפי ס' 348(ג) לחוק.
הטרדה מינית- עבירות לפי ס' 3(א)(2) וכן עבירות לפי ס' 3(א)(3) בהפנייה לס"ק 6(ג) לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998.

אישום 4- האירועים במתלוננת ד':
66.   ד' הינה בת המגזר החרדי אשר הועסקה במשרד הפרסום ... (להלן: התקופה).
67.   במהלך עבודתה נהג הנאשם לצרוח על ד' מספר רב של פעמים בנוכחות עובדים רבים, לומר לה שהיא אינה טובה בעבודתה ואף הודיע לה ששותפתו נירית מבקשת לפטר אותה בשל העובדה שהיא חצופה.
68.   נוכח זאת אמר הנאשם לד' שרק הוא יוכל לעזור לה ושתפנה רק אליו.
הטרדות וצעקות:
69.   לאחר מספר ימים, החל הנאשם להתכתב עם ד' באמצעות הצ'ט המשרדי ואמר לה שהיא "אדם מעניין, שהוא מעוניין להכיר אותה" הרעיף עליה מחמאות על כך שהיא חכמה וחריפה ואף ציין שהיא "יפה".
70.   מספר ימים לאחר מכן, יצא הנאשם מישיבה בה התנהג באופן עצבני וכתב לד' כי "הנה, זכית לראות אותי עצבני". ד' שאלה מה קרה וכיצד תוכל לסייע, ובתגובה כתב הנאשם לד' "הדבר היחיד שיכול לעזור להרגיע אותי זה לראות אותך" וביקש שתיכנס לחדרו, כשנכנסה ד' לחדרו, לא אמר הנאשם מילה ורק התבונן בד'.
71.   למחרת בתום ישיבת עבודה בה העזה ד' להעלות רעיון משלה, התכתב הנאשם עם ד' ונזף בה על כך שהעזה לדבר בישיבה. לפתע, כתב הנאשם לד' "שהיא קרה" ו"שנמאס לו שכל בוקר הוא מתיחס אלי והיא לא נענית לו". לאחר מכן כתב הנאשם לד': "תפגשי אותי אחרי העבודה בבניין ממול בקומה 9, נדבר על זה".
72.   ד', אשר לא חשדה בדבר, הגיעה לקומה התשיעית, ופגשה בנאשם אשר אמר לה שהוא רוצה לנשק אותה. הנאשם שאל אותה אם גם היא מרגישה באופן דומה, וד' שלא רצתה לפגוע בנאשם, מעסיקה, אך מאידך לא היתה מעונינת בקשר דומה, אמרה לנאשם כי לפעמים היא מרגישה צורך לגעת בו.
עם זאת, הבהירה ד' לנאשם כי אין סיכוי שזה יקרה אי פעם ואף הדגישה מספר רב של פעמים בשיחה ביניהם, שהיא לא מעוניינת שיגע בה, לא עכשיו ולא אחר כך. הנאשם ענה בתגובה כי אם היא לא מעוניינת, הוא לא יגע בה בניגוד לרצונה.
73.   עוד הבהירה ד' לנאשם שוב כי ביום בו יעז לגעת בה היא תעזוב את העבודה ומדובר בגבול אדום מבחינתה. בתגובה התקרב הנאשם לד' ואמר לה שעתה הוא יוכיח לה שהוא יכול לגרום לה לרצות שתיגע בו בלי שיגע בה. הנאשם התקרב לד' אשר נצמדה לקיר ועמד במרחק קרוב מאד לגופה תוך שהוא מסתכל לעיניה במבט מפחיד ומאיים.
74.   לאחר מכן החל הנאשם לנשוף באזניה של ד' ולהשמיע באזניה קולות של הנאה ממגע מיני ושאל: "את עדין לא רוצה שאני אגע בך". ד' ענתה נחרצות: "לא". הנאשם התרחק מד', ירד לקומה התחתונה וקנה לד' קפה. לפתע נטל הנאשם את הקש מכוסה של ד' והחל ללטף את שפתיה באמצעות הקש.
75.   במהלך הימים הבאים, כתב הנאשם לד', בצ'ט של העבודה, כי בכוונתו לקדם אותה בעבודה, ושהיא יכולה לסמוך עליו כי הוא מכבד אותה ולא יעשה דבר שיפגע בה.
76.   לאחר מספר ימים, החל הנאשם להטריד את ד' באמצעות הצ'ט המשרדי וכתב לה: "איך את מרגישה שאני מסתכל עליך? מה את חושבת עלי? מה את מרגישה כלפי?". בתגובה אמרה ד' לנאשם כי היא סבורה שהוא מוכשר וחכם.
77.   הנאשם לא הסתפק בכך והחל לשאול את המתלוננת, באמצעות בצ'ט המשרדי, "באיזה צבע החזיה שלך"- בתגובה ענתה המתלוננת : "דוחה" וביקשה ממנו שיפסיק לדבר אליה בצורה כזו. בהמשך ובתגובה לשאלה ישירה של הנאשם הבהירה ד' לנאשם שזה לא נעים לה.
78.   בהמשך, הוסיף הנאשם להתעניין בצבע התחתונים של ד' והוסיף הערות על גודל שדיה. כשד' כעסה וביקשה מהנאשם לחדול ממעשיו, ענה הנאשם לד' שהיא הורסת את העבודה וש"אי אפשר להתבדח איתך" וגם "כל פעם שאני מדבר איתך אני מרגיש סוטה".

האירועים בקומה התשיעית:
79.   כשמונה ימים לאחר שהחלה ד' לעבוד במשרד הפרסום, צעק הנאשם על ד' בנוכחות עובדים נוספים בישיבת עבודה שהתקיימה במשרד. ד' יצאה מהישיבה פגועה. מאוחר יותר הורה הנאשם לד' להגיע לקומה התשיעית.
ד' שרצתה שהנאשם יסביר לה מדוע פגע בה באותו היום, נענתה לבקשתו של הנאשם והגיעה לקומה התשיעית.
80.   לכשהגיעה ד' לקומה התשיעית, ביקש הנאשם מד' להתקרב אליו, ד' סרבה . הנאשם אמר בתגובה לד' : "את חיה בסרט אם את חושבת שיש לי עניין מיני בך ואני מעוניין בך". ד' ענתה כי היא שמחה וזה בדיוק מה שהיא רוצה לשמוע והסתובבה ללכת מהמקום. הנאשם קרא לד' וזו הסתובבה לכוונו. לפתע, התקרב הנאשם לד', הצמיד אותה לקיר החדיר את לשונו לפיה ונשק לה. לאחר מכן, נגע הנאשם בגופה של ד' אשר קפאה במקומה, מעל לבגדיה כל זאת לשם סיפוקו המיני ובניגוד לרצונה.
81.   למחרת שאל הנאשם את ד' אם היא בסדר או שבכוונתה "לעשות שטויות" ולספר את אשר אירע.
82.   במשך הימים שחלפו, התעלם הנאשם מד' בעבודה והתייחס אליה בקרירות ולאחר כיומיים שוב ביקש הנאשם מד' לדבר איתה "בארבע עיניים" לאחר שסרבה ד' להגיע לקומה התשיעית, הסכימה לשוחח איתו בקומה השמינית.
83.   כשהגיעו לקומה השמינית, ניסה הנאשם לגעת בידה של ד'. ד' התנגדה מספר פעמים והדפה את ידו מידה. בתגובה אמר הנאשם לד' שמחר היא תקבל שיחת טלפון רשמית ממאיר, אחד העובדים, שהיא מפוטרת. בתגובה אמרה ד' לנאשם כי שכיר אינו יכול לפטר אותה. הנאשם החל חוזר בו מדבריו ואמר כי בינתיים רק רוצים לפטר אותה ושתדע שהיא "על הכוונת", בהמשך אמר הנאשם לד' שהוא בסופו של יום החליט שלא לפטר אותה.
84.   במהלך הימים הבאים צרח הנאשם בצורה מזלזלת ומשפילה על ד' במהלך פגישה עם לקוחות, אמר לה פעמים רבות שהיא הורסת את התקדמות המשרד, ושהוא צריך להיזהר ממנה כל הזמן כי היא שואבת ממנו כוחות בכך שהוא צריך לבקש ממנה סליחה ולהרגיש שהוא אדם רע. עוד נתן הנאשם לד' להבין שהיא לא בסדר מאחר והוא "חם עליה" והיא "לא מחזירה לו בחזרה". נוכח התנהגות  זו, חששה ד' שאם תעז ותסרב לבקשותיו, ימשיך הנאשם לנהוג בה באופן המתואר לעיל.
85.   לאחר מספר ימים, הגיעה ד' מוקדם בבוקר למשרד, הנאשם ניגש לד', הצמיד אותה לקיר, החדיר את לשונו לפיה ונישק אותה בפיה בניגוד לרצונה. בזמן האירוע קפאה ד', אך כשיצאה ממשרדו, כתבה ד' לנאשם כי היא הולכת הביתה מאחר ואינה מרגישה טוב. בתגובה אמר הנאשם לד': "סתמי, תירגעי, הכל בסדר".
86.   לאחר מספר ימים, ועל אף שהתאמצה להגיע באיחור למשרד, לבל תישאר לבדה עם הנאשם, הגיעה ד' ראשונה למשרד. הנאשם נגש אליה, נצמד לחזהּ ומנע ממנה ללכת ממנו. הנאשם מישש בחוזקה בחזהּ של ד', הכניס את ידו השניה לחצאיתה ונגע בישבנה לשם סיפוקו המיני ושלא בהסכמתה. לפתע שחרר הנאשם את ד' המופתעת מאחיזתו וזו היתה צריכה להישען על כיסא על מנת להוסיף ולעמוד. הנאשם ניגש אל ד' מאחורה וחיבק אותה. מעשים אלו הפסיקו כאשר עובדת אחרת התקרבה למשרד, לא לפני הנאשם אמר לד' כי היא "השמינית שלו".
87.   הנאשם הוסיף והמשיך לכתוב לד' בצ'ט המשרדי כמה שהיא מפסידה שהיא לא יכולה לשכב איתו וכמה הוא יכול לענג אותה. ד' כתבה לנאשם בתגובה שעד יום מותה היא לא תשכב איתו. בהזדמנויות אחרות הבהירה ד' לנאשם כי היא מעדיפה שהיחסים ביניהם יהיו חבריים ומקצועיים ולא מיניים.
88.   בתחילת חודש אוגוסט 2016, ביקש הנאשם מד' להגיע לקומה התשיעית. המתלוננת סרבה ונכנסה למשרדה. לאחר כחצי שעה, ביקש הנאשם מד' להכניס מסמך למשרדו, ד' נכנסה עם המסמך המבוקש לחדרו של הנאשם אשר שוחח באותה העת בטלפון. לפתע, התגלגל הנאשם עם כיסאו לעבר ד' והכניס את ידו בין רגליה, ד' קפאה במקומה ורעדה מפחד שמא משהו יכנס לחדר.
89.   הנאשם סיים את השיחה ואמר לד' : "בשביל מה אמרת לי לא? בשביל שזה יהיה יותר קשה?" הנאשם הוסיף ואמר לד' : "לא רצית להגיע לקומה 9, הנה קבלת את זה מול כל העובדים בחוץ".
90.   נוכח זאת חששה ד' להתנגד בשנית לנאשם.

91.   בערב תשעה באב (2016), לאחר שהנאשם הותיר את ד' לבדה לאחר פגישת עבודה שסיימו ללא שהיה בידיה להגיע לביתה, הטיחה ד' בנאשם באמצעות הווצאפ דברים קשים. באותו היום כתב הנאשם בקבוצת הוואצאפ של המשרד דברים קשים על ד' וחסם אותה בוואצאפ.
92.   למחרת הגיעה ד' למשרד וביקשה מהנאשם ללבן ביניהם את קורות יום האתמול. הנאשם נעתר והורה לה להגיע לקומה התשיעית. ד' שחששה מהתקפות הזעם של הנאשם במידה ותסרב ומכך שישפיל אותה לעיני כל עובדי המשרד, נעתרה והגיעה למקום עם מחברת כדי שיוכלו לסכם את התנאים בהם יוכלו לעבוד יחד.
93.   כשהגיעה ד' לקומה התשיעית, אמר הנאשם לד' כי הוא לא מעוניין לשוחח, אלא לנשק אותה. ד' קפאה והנאשם הצמיד אותה לקיר, נשק אותה בפיה, נגע בחזהּ, מעל לבגדיה, צבט אותה בחזהּ וניסה להוריד את חולצתה בניגוד לרצונה, ד' התנגדה ודחפה אותו בשתי ידיה. הנאשם לא נרתע והחדיר את ידו מתחת לחולצתה של ד' ופתח את חזייתה. לאחר מכן הרים הנאשם את שמלתה עד מעל לחזהּ והחל לגעת בחזה ולצבוט את פטמותיה, כל זאת לצורך סיפוקו המיני, המתלוננת הסיטה את פניה ועצמה את עיניה בכאב.
94.   בשלב זה ניסה הנאשם להוריד את תחתוניה של ד', ד' התנגדה, אמרה "לא" והתיישבה על הרצפה לבל יצליח הנאשם להוריד את תחתוניה, הנאשם הפסיק לעשות כן, הקים אותה מהרצפה המשיך לגעת בחזה, לצבוט את פטמותיה ולנשקה בפיה ובצווארה בזמן שהוא מחכך את גופו בגופה של ד' בניגוד לרצונה. בשלב זה הוציא הנאשם את איבר מינו והגיע לפורקן מיני.
95.   הנאשם אמר לד' אשר עמדה דוממת: "קומי, תתאפסי על עצמך" והוסיף: "את ידעת שזה לאן שנגיע היום, נכון?". ד' ענתה בשלילה. הנאשם הלך והותיר את ד' במקום, חסרת יכולת לנוע.
האירוע בתל אביב:
96.    ביום 23.8.16, יצאו הנאשם וד' יחד לפגישת עבודה בתל אביב. בתום הפגישה, היה הנאשם עצבני ותקפני מאד כלפי ד'. הנאשם הוביל את ד' מאחורי בניין, במקום שאינו ידוע במדוייק למאשימה, החל לגעת בה בגופה מעל ומתחת לבגדיה, הוריד את חזייתה, נשק לה, הרים את חולצתה וצבט את פטמותיה בניגוד לרצונה ועד אשר צעקה ד' מספר פעמים מכאב. כל זאת לצורך סיפוקו המיני.
97.   הנאשם אשר נבהל מצעקותיה של ד', משך את ד' שלא יכלה ללכת, לקומה נמוכה יותר בבניין, כשהוא עצבני על ד' ואומר לה בכעס: "תזיזי את עצמך, למה אני צריך למשוך אותך?". הנאשם הוסיף ונישק את ד' ולגעת בגופה ואז הוסיף ואמר לה: "אני כבר לא יכול, זה נראה שאת סובלת, את חייבת לשדר לי שאת נהנית ושטוב לך. תגידי משהו, את נותנת לי להרגיש כאילו שאני אונס אותך".
98.   הנאשם הכניס את ידו מתחת לתחתוניה של ד' ונגע באיבר מינה. ד' סרבה לשתף פעולה והחלה לרעוד ולצעוק, נוכח זאת, הנאשם הורה לה לשתוק והכניס שתיים מאצבעותיו לפיה על מנת להשתיקה. ד' הוסיפה לרעוד ולצעוק והנאשם אמר לה : "תפסיקי לצעוק". ד' השיבה כי היא לא יכולה להפסיק לצעוק והנאשם הוציא את ידיו מתחתוניה. מיד לאחר מכן הוציא הנאשם את איבר מינו וביקש מד' למצוץ את איבר מינו. ד' סירבה והסיטה את ראשה ממנו. הנאשם הגיע לפורקן מיני והוציא את הטלפון הנייד שלו על מנת לכתוב הודעת טקסט. ד' בחולשתה נשענה על רגלו של הנאשם וזה, אשר חשד שד' מבקשת לדעת מה הוא כותב, דחף אותה עם רגלו לעבר פח הזבל שהיא מאחוריה.
99.   כשבוע לאחר אירוע זה הוסיף הנאשם להורות לד' להגיע לקומה התשיעית, ד' אשר חששה לספר או להתנגד לנאשם מחשש שיהרוס את חייה, הגיעה בעל כורחה למקום. שם, נגע הנאשם בחזה, נגע בישבנה, צבט אותה כל זאת כשהוא מכניס שתי אצבעות לפיה על מנת שתשתוק, בניגוד לרצונה, ולצורך סיפוקו המיני. בסופו של האירוע, הוציא הנאשם את איבר מינו והגיע לפורקן מיני.
100.                        כשבוע לאחר מכן, שוב הורה הנאשם לד' להגיע לקומה התשיעית, ד' אשר חששה לספר או להתנגד לנאשם מחשש שיהרוס את חיה, הגיעה למקום. הנאשם נגע בגופה של ד', ולבסוף הוציא את איבר מינו והגיע לפורקן מיני שלא בהסכמתה החופשית של ד'.
האירוע בסמוך לראש השנה:
101.                        בסמוך לערב ראש השנה, שנת 2016, הגיעה ד' למשרד. הנאשם היה לבדו במקום והחל להאשים את ד' בכך שכשלה בטיפול של תיק עליו עבדה, לדבר אליה בצורה קשוחה וסילק אותה מהמשרד. ד' הלכה למשרדה והוסיפה לעבוד. באותו היום, הודיע הנאשם לד', בהודעת טקסט כי היא מפוטרת. מאוחר יותר ביקש הנאשם כי יפגשו וידברו על זה. ד' רשמה מספר נושאים לשיחה על דף והלכה לפגוש את הנאשם.
102.                        הנאשם ביקש מד' לפגוש אותו בקומה התשיעית, וד' אשר חששה להתנגד לנאשם מחשש שיהרוס את חייה, הגיעה למקום. הנאשם הוריד את חולצתה של ד' נגע וצבט אותה בחזהּ ובירכיה. לאחר מכן, הוריד הנאשם את תחתוניה של ד', סובב אותה לכוון הקיר,  החדיר את אצבעותיו לאיבר מינה והחל לסובב אותן בתוך איבר מינה, כל זאת כאשר ד' עומדת דוממת, ואינה משתפת פעולה.
103.                        הנאשם הוציא את אצבעותיו מאיבר מינה של ד', סובב אותה בחזרה לכוונו וביקש ממנה למצוץ את איבר מינו. ד' סירבה והנאשם התחנן שד' לפחות תנשק אותו באיבר מינו "נשיקה קטנה". ד' סירבה והנאשם הושיבה על הרצפה ודחף את איבר מינו לפיה בכח ובניוד לרצונה. ד' כמעט נחנקה והשמיעה קולות של חנק, אך הנאשם הוסיף במעשיו ולאחר מספר דקות הוציא את איבר מינו מפיה והגיע לפורקן מיני.
104.                        לאחר מספר ימים, יום לפני יום הכיפורים 2016, עבדו ד' ועובד נוסף במשרד יחד. הנאשם הגיע ואמר לשניים כי בשל יום הכיפורים שחל מחר, הם משוחררים מוקדם. ד' הלכה לשירותים וכשחזרה אמר הנאשם לד' כי "יש להם את כל המשרד לבד עכשיו". הנאשם גרר את ד' למשרדו, השכיב אותה על השולחן, נגע בכל גופה, הרים את חצאיתה וניסה להחדיר את אצבעו לאיבר מינה. ד' התנגדה וקפצה לאחורה, ופגעה בכוס קפה רותחת שנשפכה על גופה. ד' כעסה על כך ובתגובה הצמיד הנאשם את ד' לקיר והעיף את משקפיה. אז, גרר הנאשם את ד' והושיב אותה על השולחן בעודו דורך על משקפיה ושובר אותן. ד' כעסה והנאשם רק הוסיף ואמר "את כל כך סקסית כשאת כועסת", בשלב זה הגיע הנאשם לפורקן מיני במכנסיו ואמר לד' "תראי איזה מהר אני גומר בזכותך". אז שאל הנאשם את ד' אם היא שונאת אותו והמתלוננת ענתה לו בחיוב.
105.                        המתלוננת הוסיפה ושבה לעבודתה מאחר והבינה שטוב לה למות מאשר לספר את שקורה.
106.                        בתאריך ו' בחשוון באותה השנה, כחודש לאחר המקרה במשרד, הורה הנאשם לד' להגיע בשעת הערב למשרד. ד' סרבה והנאשם הבטיח ש"ישמור על גבולות". המתלוננת אשר חששה מהנאשם באותה העת, הגיעה למשרד לבקשתו.
107.                        כשהגיעה למשרד, משך הנאשם את ד' לכיסא עליו ישב, הושיב אותה עליו והחל לנשק ולחבק את ד'. לאחר מכן השכיב הנאשם את ד' על הרצפה ונשכב מעליה, בדיוק בזמן זה, צלצל הטלפון הנייד של הנאשם, הנאשם ענה לשיחה וד' העירה לו על כך ונשכה אותו בתגובה למה שעשה לה.
108.                        הנאשם נבהל מנשיכתה של ד' ובכעס רב העמיד את ד' עם הפנים אל לוח מחיק שהיה מוצמד אל הקיר, והחדיר באלימות ובניגוד לרצונה את אצבעותיו לאיבר מינה. הנאשם צבט את ד' באיבר מינה והניע את אצבעותיו בתוך איבר מינה בכעס ואף אמר לה "צעקי כשאת נהנית". ד' היתה כאובה מאד ובכתה אך הנאשם לא חדל, הפך אותה והשכיב אותה על המקלדת, כשפניה אל השולחן.
109.                        ד' אמרה לנאשם: "מה אתה עושה?" אך הנאשם לא ענה וניסה הנאשם להחדיר את איבר מינו לפי הטבעת של ד' והחדיר את אצבעותיו לפיה. הנאשם לא הצליח לבצע את מבוקשו והגיע לפורקן מיני מחוץ לגופה של ד', על השולחן.
110.                        ביום 16.11.16 נסגר משרד הפרסום .
111.                        לאורך כל התקופה בה עבדה ד' במשרד, ובזמן שהנאשם ביצע בד' את האירועים המתוארים ליעל, איים הנאשם על ד' לבל תספר ו"לבל תעשה שטויות" ותספר על מעשיו. נוכח זאת, חששה ד' מאד מהנאשם ועשתה כדבריו לבל יבולע לה.
34.            במעשיו המתוארים לעיל, בעל הנאשם אישה וכן ביצע בה מעשי סדום שלא בהסכמתה החופשית או בזמן שהיתה במצב המונע ממנה מתן הסכמה חופשית, וכן ניסה לבצע מעשי סדום באדם שלא בהסכמתו. כמו כן, ביצע הנאשם מעשים מגונים בכח באדם ובמצב המונע ממנו ליתן הסכמה חופשית והתייחס התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותה לעובדת במסגרת יחסי עבודה ותוך ניצול מרות ביחסי עבודה.

ד.      הוראות החיקוק:
אינוס –עבירות לפי ס' 345(א) (1)+ (4) סייפא לחוק העונשין התשל"ז- 1977 (להלן החוק)
מעשה סדום- עבירות לפי ס' 347(ב) בנסיבות ס' 345(א) (1)+ (4) סייפא לחוק.
ניסיון למעשי סדום- עבירות לפי ס' 347(ב) בנסיבות 354(א)(1) לחוק.
מעשים מגונים- עבירות לפי ס' 348(א) בנסיבות 345(א) (4) וכן עבירות לפי ס' 348(ג) לחוק.
הטרדה מינית- עבירות לפי ס' 3(א)(2) וכן עבירות לפי ס' 3(א)(3) בהפנייה לס"ק 6(ג) לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998.


אישום מס' 5- האירועים במתלוננת ה'
112.                        ה' הינה בת המגזר החרדי אשר עבדה במשרד הפרסום ... (להלן: התקופה) .
113.                        ה' החלה את עבודתה במשרד הפרסום כגרפיקאית ולאחר כחודשיים קודמה ע"י הנאשם לתפקיד של מנהלת פרוייקטים.
114.                        במהלך עבודתה של ה' במשרד, נהג הנאשם מחד, לצרוח על ה' בנוכחות עובדים נוספים, להדיר אותה מישיבות עבודה ולהשפילה מקצועית בישיבות עבודה רבות משתתפים ומאידך, נהג לרוממה ולספר לכלל העובדים עד כמה היא מוכשרת, כל זאת בהתאם לשיתוף הפעולה שלה איתו במעשים המתוארים להלן:
115.                        ה' החלה לחשוש מהנאשם ומצעקותיו וביצעה את המפורט לעיל ללא הסכמתה או מרצונה החופשי. בחלק מן האירועים אשר יתוארו להלן, התנגדה ה' למעשיו של הנאשם אך בחלק מהאירועים, בשל הפחד בו היתה נתונה, לא יכלה ה' ליתן הסכמה חופשית ומרצון למעשיו של הנאשם כל זאת כמפורט להלן:  
116.                        במהלך שנת 2013, במועד שאינו ידוע במדוייק למאשימה, כאשר הלכו הנאשם וה' לפגישת עבודה ברחוב יחזקאל בירושלים, עלו השניים במדרגות, לפתע, נתן הנאשם את ידו בידה של ה', ה' נרתעה והנאשם הוציא את ידו מידה.
117.                        לכשחזרו למשרד, ישבו הנאשם וה' בחדר הישיבות, לפתע הניח הנאשם את ידיו על ידה של ה' ואמר לה שהוא רק עכשיו חזר מחו"ל והוא "מתגעגע עליה". ה' הרימה את ידה ואמרה לנאשם שזה לא מתאים לה.
118.                        לאחר פסח של שנת 2013, במועד אשר אינו ידוע במדוייק למאשימה, הורה הנאשם לה', בנותנו תירוצים שונים, להתכתב עימו מעתה ואילך, בצ'ט הפרטי ולא בצ'ט המשרדי.
119.                        במהלך התכתבויות אלו, החל הנאשם לפנות אל ה' בצורה אישית והחל לספר לה מה הוא מעדיף מבחינה מינית ומה הוא אוהב שאישתו עושה לו באותו העניין. עוד היה הנאשם שואל את ה' האם היא חושבת עליו כשהיא מקיימת יחסי מין עם בעלה. ה' היתה נרתעת ועונה בתגובה שזה לא עניינו.
120.                        סמוך לכך, הגיעו הנאשם וה' לפגישת עבודה במשרדי חברת פרוקט אנד גמבל, בקומה הרביעית בבניין BSR  ברמת גן.
121.                        הנאשם אמר לה' כי יש להם עוד זמן וביקש ממנה להתלוות אליו לחדר המדרגות. ה' אשר לא חששה מפני הבאות, הלכה עימו לקומה 30 בבניין. הנאשם חיבק את ה' מאחור, והניח את שתי ידיו על כתפיה. ה' אמרה לנאשם כי היא לא בתקופה טובה בחייה והיא חושבת שזה לא מתאים. בתגובה התעצבן הנאשם ואמר לה שהוא פינה להם זמן לשווא.
122.                        במהלך התקופה, הגיע הנאשם למשרד, סגר את הדלת במשרד, תפס את ה' במותניה, נישק אותה והחדיר את לשונו לפיה בניגוד לרצונה. ה' הדפה אותו ממנה ואמרה לו שבחיים לא ינשק אותה בפה. הנאשם הצמיד את גופו לגופה של ה' עד אשר אמרה ה' לנאשם שמשהו מגיע לחדרו על מנת שיחדל ממעשיו. כל זאת עשה הנאשם לשם סיפוקו המיני.
123.                        בפעם אחרת, במהלך שנת 2013, קרא הנאשם לה' למשרדו, ה' הגיעה והנאשם שוב, אחז בה והחל לנשק אותה. הנאשם ביקש לגעת בחזהּ של ה' אך היא סרבה. לפתע הגיע בתה של אחת השותפות למקום והמתלוננת ניצלה את ההזדמנות לחמוק מהנאשם.
124.                        לפני תום תקופת עבודתה של ה' במשרד, כעס הנאשם על ה' ולחץ עליה להגיע לקומה התשיעית. ה' הגיעה למקום והנאשם הגיע אחריה.
125.                        לפתע הצמיד הנאשם את ה' אל הקיר וניסה להפשיטה מחולצתה. הנאשם הכניס את ידו מתחת לחולצתה של ה' והחל לגעת בחזהּ. בהמשך, ניסה הנאשם להכניס את ידו לתחתוניה של ה' אך היא הצליחה לחמוק ממנו ולברוח מהמקום. כל זאת עשה הנאשם שלא בהסכמתה חופשית ולשם סיפוקו המיני.
126.                        לאחר שנמלטה מהמקום, הנאשם רץ אחרי ה' ואמר לה "חכי חכי", ורץ לפניה אל המשרד.
127.                        במעשיו המתוארים לעיל, ביצע הנאשם מעשים מגונים באדם שלא בהסכמתו החופשית.  
הוראות החיקוק:
מעשים מגונים- עבירות לפי ס' 348(א) בנסיבות 345(א) (1) (וכן עבירות לפי ס' 348(ג) לחוק.

אישום שישי- המעשים במתלוננת ו'

128.                        ו' הינה בת המגזר החרדי אשר עבדה במשרד הפרסום ...  (להלן: התקופה).
129.                        לאחר סגירתו של משרד הפרסום, עבדה ו' עם הנאשם בחברת פרסום חדשה אותה הקים הנאשם, "מתי בן דוד בע"מ", עד מעצרו.
130.                        לאחר מספר חודשים מתחילת עבודתה במשרד הפרסום, ובמהלך כשנה, החלו הנאשם וו' לנהל מערכת יחסים אינטימית בהסכמתה, תוך שהנאשם נוגע בו' בגופה וכן באיבר מינה, זאת לצורך סיפוק מיני. (להלן: התקופה). מעשים אלו בוצעו תוך שהנאשם מנצל את יחסי המרות בינו לבין ו' ומקדמה או מפטרה בהתאם לטיב מערכת היחסים ביניהם והסכמתה.
131.                        במהלך התקופה, קודמה ו' בתפקידה במשרד הפרסום, מספר פעמים.
132.                        ו' אשר חששה שתאבד את עבודתה, הסכימה למעשיו של הנאשם וביצעה את מבוקשו.
133.                        במהלך התקופה, ניסתה ו' להפסיק מספר פעמים את מערכת היחסים האינטימית עם ו' אך בתגובה התנהג הנאשם לו' בניכור והתעלם ממנה ואף פיטר אותה וערך לה שיחת שימוע.
134.                        במהלך אותה התקופה, נהג הנאשם לומר לו' לבל תספר לבעלה על כך.
135.                        באחד מן המפגשים הרומנטיים, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, בקומה 11, מעל לקומה התשיעית, הנאשם נישק את ו', נגע בגופה ולאחר מכן אף החדיר את אצבעו לאיבר מינה של ו'.
136.                        במפגש אחר, ביקש הנאשם מו' להחדיר את איבר מינו לפיה, והיא עשתה כן עד אשר הגיע לפורקן מיני.
137.                        במעשיו המתוארים לעיל בעל הנאשם וביצע מעשה סדום ומעשים מגונים בעובדת, תוך ניצול יחסי מרות בעבודה.
הוראות החיקוק:
בעילה בהסכמה תוך יחסי מרות- עבירה לפי ס' 346 (ב) לחוק.
מעשה סדום בהסכמה תוך יחסי מרות- עבירה לפי ס' 347 (א1) לחוק.
מעשים מגונים תוך יחסי מרות- עבירה לפי 348(ה') לחוק.

ירושלים              ‏03 ביולי 2017                                ליזו  אבקסיס- וולפוס, עו"ד
‏‏‏‏ח' תמוז תשע"ז                      סגן בכיר א' בפרקליטות מחוז י-ם (פלילי)
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה