רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 2 ביולי 2017

*דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א - הכח העצום של נפילת אפיים*

מובא בחסד לאברהם (למקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי זצוק"ל, מעין ב נהר מה). כי בשנה פשוטה יש שנ"ד ימים, רכ"ב ימים אומרים בהם תחנון והמה ימי הדין. וקל"ב ימים אין אומרים בהם תחנון והם ימי רחמים ורצון עיין שם.

****
והנה רבנו החתם סופר בספרו בתורת משה (דף קיב) כותב רמז נפלא על מקרא המובא בפרשתינו (במדבר כג, יא) "ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי לקב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך" כי בלק ביקש מבלעם לקלל "קלב" ימים בשנה שאין אומרים בהם תחנון, מפאת קדושת שבת או יום טוב או משום שיש בהם קצת מועד. ואילו בלעם בירך אפילו שאר רכ"ב ימים שאומרים בהם תחנון.

****
ואף בלק נתמנה למלך רק בשביל שמו "בלק" כי בלק במספר אותיות הוא כנגד "קלב" ימים שאין אומרים בהם תחנון.

***
וכך מובא בתורתנו הקדושה (במדבר כב, ד) "ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההיא". ורש"י פירש בעת ההיא. לא היה ראוי למלכות, מנסיכי מדין היה, וכיון שמת סיחון מינוהו עליהם לצורך שעה. 

וכשנתעמק נראה שלצורך שעה הוא כנגד שמו, שהוא כמנין הימים שאין אומרים בהם תחנון.

****
הנה רואים שהכח לקללה וברכה נמצא בימים שאומרים בהם תחנון או אין אומרים בהם תחנון, ומכח ימים אלו עמד בלק כשמו ובלעם, לעמוד ולקלל ח"ו את עם ישראל קללה ניצחת, להרוג ולהשמיד ולפגוע בהם לדורות.

*****
ולכן צריכים להיזהר ביותר ולכוון בשעת אמירת התחנון ונפילת אפיים, שקללת בלעם ועצת בלעם לא חלה ולא תחול. ואף בימים שאין אומרים בהם תחנון, כשמגיעים בתפילה למקום שאומרים בו תחנון, יעצור רגע ויהרהר בנפשו שקללת הרשעים לא חלה ולא תחול. וכח נפילת אפיים עצום הוא, ומשפיע השפעה גדולה ביותר על כל היום ועל כל חיי האדם.

****
*ויוחק בספר לזיכרון עולם ונקבל על עצמנו, שבכל יום בין בזמן נפילת אפיים ובין ביום שאין נפילת אפיים, כשמגיעים למקום זה בתפילה, נדמיין בנפשנו שבמקום זה היה שורש מחשבת בלעם לקלל את עם ישראל. ותפילה הזו חשובה ומגינה ומצילה את עם ישראל, ומעלתה רמה ביותר.*

(ועיין מה שהבאנו בסידור "אמרי פי" בנפילת אפיים בשם מור זקני אביר יעקב זצוק"ל, ובשם רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה