רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 9 ביולי 2017

*דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א - לכבוד יומא דהילולא של רבנו הגדול רבנו חיים בן עטר‏ זצוק"ל "האור החיים" הקדוש*


ה"אור החיים" הקדוש אומר בבראשית (ג, יד) בענין מצבו של אדם הראשון אם לא היה חוטא ואוכל מעץ הדעת, וזלש"ק "כי יש לך לדעת כי אם לא היה אדם אוכל מעץ הדעת, היה מצוי בעולם הזה ובעולם העליון כאחת, כאדם הדר בבית ובעליה. וכשחטא, נגשם, ואינו יכול לדור בשניהם יחד אלא בעולם הזה בפני עצמו. וכשירצה לעלות לעליה, צריך השתנות הגשם וזו היא מתת אדם" עכל"ק.

***
הנה דבריו של רבנו "האור החיים" זצוק"ל, שלפני שחטא אדם הראשון ואכל מעץ הדעת, העולם היה כבית עם שתי קומות, קומה תחתונה זה העולם הזה, וקומה עליונה זה השמים. 

וכך לפני החטא האדם היה מסתובב, עולה ויורד כבביתו בין גן עדן לבין עולם הזה. וכאשר חטא, איבד האדם את הקומה העליונה שזה גן עדן, ונשארה לו רק הקומה התחתונה שזה העולם הזה. וכאשר האדם צריך לעלות לעולם הבא, שזו הקומה העליונה צריך להוריד את החומר והגשמיות, וזו המיתה שאדם מת מן העולם. וכל זה נגרם, בעוון חטא אכילת עץ הדעת על ידי אדם וחוה.

****
הנה פרשת השבוע פרשת פנחס, ואמרו רבותינו שפרשה זו יוצאת בכל שנה בתחילת ימי בין המצרים בין י"ז בתמוז לט' באב, לחזק אותנו שעם כל הצער של החורבן ושל הגלות, פנחס הוא אליהו שעתיד לבשר לנו על הגאולה, כדמובא בנביא (מלאכי ג, כג) "הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".

***
והנה, מדוע זכה רק אליהו שהוא יהיה מבשר לעם ישראל על הגאולה, ולא זכה לזה צדיק או קדוש אחר? מה המיוחד באליהו הנביא?

אלא, אליהו הנביא נשאר במעלה כפי שאדם הראשון היה לפני החטא שאכל מעץ הדעת, כדברי רבנו "האור החיים" הקדוש אליהו חי בעולם הזה ובעולם הבא כבית עם שתי קומות. פעמים אליהו הנביא בקומה למעלה שזה השמים, ופעמים הוא בקומה למטה שזו הארץ. 

ולכן הוא נשאר באותה מעלה שמתהלך בין שתי הקומות, מה שאף אחד אחר לא זכה אפילו חנוך, שנהיה המלאך מטטרון, הוא רק למעלה ולא עולה ויורד כאליהו הנביא. לכן, הוא יבשר לנו על הגאולה כפי שהוא חי בה, ונמצא בה בין שתי עולמות למעלה בגן עדן, ולמטה בעולם הזה.

****
וכך אפשר לדקדק על דברי הפסוק "והשיב לב אבות", "האבות" זה השורש של הנשמה שנמצאת למעלה בעולם העליון, "על בנים" כי בנים זה הגוף של האדם שנמצא למטה. 

וזה יהיה כוחו של אליהו הנביא, לקשור ולאחד את הלמעלה עולם העליון, עם הלמטה שזה העולם התחתון. ולהביא את העולם לכאשר היה לפני החטא שאדם אכל מעץ הדעת, ואז תמלא הארץ דעה את ה' ויהיה ה' אחד ושמו אחד.

***
*בעזרת ה' בזכות רבנו ה"אור החיים" הקדוש, שקבלה בידינו שכל מי שלומד מתורתו, כח תורתו לזכך את הנפש ולהיות מגן ומליץ יושר בשמים. וב"ה מהקבלות של קהילת קודש "שובה ישראל", בכל ליל שבת ללמוד בשולחן שבת "אור החיים" הקדוש תעמוד עם כל עם ישראל, ועם קהילת קודש "שובה ישראל".*

יעתירו בעדנו לבריאות, ושמחה של אמת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה