רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 11 ביולי 2017

הכינוס במונסי כל כולו היה בנוי על שקר ובלוף

מאת אהרוני

עס שטעלט זיך ארויס אז די גאנצע אסיפה איז געבויט אויף שקר און בלאף, מיט א בינטל אילוזיעס.

מ'ברענגט צוויי שלעגער, טעראריסטן און סיקריקים, און מען באטיטילט זיי איידעלע מענטשן. אז זיי זאלן גאר זיין די באגלייבטע עדות - עדות נאמנים פאר א אסיפת הרבנים ווי מ'גייט פארשטעלן דעם אמת.

מ'שטעלט פאר איין שקר נאכן אנדערן. ווען מ'כאפט דעם פארשעי'ער מיט זיין ברידער דעם קאסאנער מיט איין שקר, פליסט זאפארט נאך א שקר. 

דא איז דער דער דריטער שקרן. קלמן האלבערשטאם אדער גאר *יואלי האלבערשטאם הנקרא קלמן*. א ראצער פון א אינגערמאן קוים 35 יאר אלט, און שטעלט זיך אהער אלץ "מיר מיט די ווייסע בערד געדענקען נאך...

ב"ה אז די וועלט איז איינמאל פאר אלעמאל געוואויר געווארן פון די דריי פוסטע ליצים 
דער ראצאק קלמן יואלי האלבערשטאם אינאיינעם מיט'ן פארשעיער'ער און קאסאנער מיט די ארץ ישראל'דיגע סיקריקים, זענען מיאוס דורכגעפאלן און זייער פראבע.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה