רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 13 ביולי 2017

משיחת כ"ק אדמו"ר פרשת פנחס ה'תנש"א

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת פנחס ה'תנש"א
סימן יא ,
ענין זה מודגש יותר בכך שבשנה זו שבת פרשת פנחס [ שבה קוראים אודות נחלת וחלוקת הארץ ] היא גם שבת מברכים ראש חודש מנחם אב , שחל בשנה זו ביום הששי בשבוע , אף על פי שבתורה נקרא החודש בשם אב , הרי מנהג ישראל לקרוא לו מנחם אב , מוסיפים את המילה מנחם , ויתירה מזה , מתחילים עם מנחם , ויש לומר אחד הטעמים בזה – כיון שמנחם , שמרמז על נחמת הגאולה – הוא הכוונה והתכלית ד [ הירידה בחודש ] אב , ויתירה מזה , מנחם [ גאולה ] היא ההתחלה שבאה לפני כל עניני ירידה , כמאמר חז"ל [ על הפסוק ורוח אלוקים מרחפת על פני המים ] שמיד בתחלת הבריאה היתה רוחו של משיח , כיון שגאולה היא היסוד והכוונה הפנימית של כל הענינים , גם דאב מלשון שרש ומקור [ בלשון הש"ס – אבוהן דכולהו ] המקור לכל הענינים [ גם עניני קדושה ] , ויש לומר , שכל זה נותן אחר כך הכח , שכאשר באה ירידה [ בחיצוניות ולפי שעה ] יוכלו לגלות בה שכל ענינה הוא [ לא רק הקדמה לדבר אחר , אלא זה גופא הוא ענינה ] – העליה [ מנחם ] שבזה , כידוע שהענין דגאולה מורכב מגולה בתוספת אל"ף , כיון שעל ידי הגילוי דאלופו של עולם בגלות עצמה – נעשה זה גופא גאולה , ובעמדנו בשבת מברכים מנחם – אב – השבת שבה מברכים את מנחם אב – נמצאת בגלוי עוד יותר הכוונה הפנימית במצב הגלות כאן
[ כידוע שבשבת בכלל , ובפרט בשבתות דבין המצרים ,נמצאת בגלוי העליה שישנה בזמן זה בשנה ] , וזה נותן תוספת כח לפעול עשה כאן ארץ ישראל , ולהביא את הגאולה בפועל בגולה , ובזה מתוסף עוד יותר בדורנו זה ובזמננו זה – ובהדגשה בקביעות דראש חודש מנחם אב בשנה זו , ביום הששי , שאז הכל מוכן לסעודה לאדם הראשון , נמצאים אנו עכשיו באלף הששי [ שהוא כנגד יום הששי ] , ובו גופא – ערב שבת לאחר חצות , ועל פי כל סימני הגאולה נמצאים אנו כבר ממש אצל הגאולה , וכפי שהודיע , פרסם והכריז כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר , שכבר סיימו הכל , כולל גם לצחצח את הכפתורים , וסיימו גם את עמדו הכן כולכם , זאת אומרת שכבר הכל מוכן לסעודה , וכבר מוכנים לגשת לשולחן , ולאכול את סעודת לויתן ושור הבר , כיון שהנה זה [ משיח ] בא , תיכף ומיד ממש !
בברכת התורה משולם צפניה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה