רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 2 ביולי 2017

מצב הגיור בגרמניה

גר מכר את החמץ לאביו
לאחרונה בעקבות בקשתם של ועידת רבני אירופה לרבנות הראשית להמנע מלשלוח דיינים לצרכי בית הדין באירופה בכלל, התעורר שוב הדיון במצב הגירויות ובתי הדין במדינת גרמניה.
הגיע לידינו מכתב מפורט שכתב דיין נכבד (ששימש כדיין בגרמניה בעשרים שנה האחרונים) לגדולי ישראל שסוקר את המצב ואת הפתרונות הנדרשים.

לכבוד כבוד הרב... שליט"א

שלום וברכה !

בהמשך לשיחתינו הארוכה אודות מצב הדיינים במדינת גרמניה ואת האפשרויות שהעלתי לכת"ר בכדי לשמוע את הדרך לפעול לחיזוק חומות היהדות, ולשמירת גדרי הגירות שיהיו לפי ההלכה וללא כל סטיה ח''ו, בהמשך לבקשת כת"ר להעלות את עיקרי הדברים על הכתב אני כותב את הנקודות משיחתנו.

מצב היהדות והקהילות.
בגרמניה חיים כיום לפי הרישומים הרשמיים כ100,000 יהודים בכמאה קהילות.  אך לפי השערות של הרבנים המקומיים יש עוד כ40,000 יהודים שלא רשומים רשמית בקהילות.
(מהסיבות לאי רישום יהודים בקהילה הם 1. כל חבר רשמי חייב לשלם מס חבר. 2. יהודים שמנסים לטשטש את זהותם היהודית ועוד)
כ85% מהיהודים בקהילות הם יהודים שעלו מארצות חבר העמים וילדיהם שנולדו בגרמניה.

מוסד הקהילות
רוב מנהלי הקהילות הינם יהודים לפי ההלכה, אך רובם הגדול הם לצערינו הם אינם שומרי שבת חלקם נשואים לנכריות.

אירגוני הרבנים
הרבנים בגרמניה מאוגדים תחת שני ארגוני רבנים 1. "ועידת הרבנים במדינת אשכנז" המאגד תחתיו את הרבנים הרשמיים של הקהילות בארגון זה ישנם רבנים חרדים, ישנם דתיים מודרנים, וישנם כאלה שנבחרו לרבני קהילות מסיבות שונות ולאו דווקא המתאימים להקרא רבנים.  ו2. "איגוד רבני גרמניה" המאגד תחתיו רק רבנים חרדים (רובם רבני חבד הפעילים בערים השונות בגרמניה).

מצב הבתי דין כיום
אין בית דין קבוע בגרמניה.
ועידת רבני אשכנז בכל פעם שיש צורך למעשה בית דין הם מזמינים דיינים מהארץ שיבואו לכמה ימים, בחלק מהמקרים מצטרפים לדיינים מהארץ גם רבנים מקומיים חברי הועידה.
איגוד רבני גרמניה, מחמת כמה סיבות בשלב זה אין להם בית דין קבוע משלהם. והם מפנים את המעונינים לבית הדין של ברלין בראשות הרב שמאל שליט"א מאנטוורפן או לבתי דין חרדיים באירופה.

הבעיות ביחס למעשה הגיורי בגרמניה
א. הרבה מהרבנים המקומיים (חברי ועידת רבני  אשכנז) כפופים ביותר להנהלת הקהילות, (ההנהלות מפטרים אותם תדיר ועוד) כאשר אדם שמקורב להנהלת הקהילה וההנהלה לוחצת לגיירו יש רבנים שלצערינו לא עומדים בנסיון ומשתדלים לגיירו גם אם המועמד לא מתאים. (הגיע אלי עדות שה"רב" ... חבר ועידת רבני אשכנז עורך חופות גם לכאלה שרק אביהם יהודי)   ב. רוב המעוניינים להתגייר (יש עכשיו ב18 ערים קורסי גיור במתכונות שונות המופעלים ע"י רבני ועידת רבני אשכנז, ורובם של המתגיירים) הם כאלה שלא רואים חיי קהילה דתיה, ראשי הקהל והדמויות המחליטות והמשפיעות את ברוב המקרים לא שומרי שבת. לכן יש הכרח לבדוק היטיב את ההתאמה של המיועדים לגיור והאם יש להם אכן רצון להתגייר ולקבל עול מלכות שמים באמת ותמים.
ג. הדיינים שמגיעים מהארץ בארגון ועידת רבני אשכנז אינם יודעים את השפה המדוברת, כך שזה יוצר קושי גדול בבדיקת התאמת המועמד לגיור.

הפתרון
 יש לכנס בדחיפות "ועד לעניני גיור הכשר בגרמניה"  שועד זה יכלול נציגים משני הארגונים הרבניים של גרמניה ונציג של גדולי ישראל מהועד העולמי שרק הם יהיו מוסמכים לאשר כל גיור, הועד חדש ידרוש שכל הדיינים שמגיעים לצורך גיור בגרמניה לא יגייר מועמד ללא אישור הועד.
בכדי להקים את הוועד בצורה מסודרת יש ראשית כל לבחור נציג מהועד העולמי, נציג שיהיה מוסכם על גדולי ישראל שליט"א, הוא יצור קשר ישיר עם ארגוני הרבנים בגרמניה, ויבקש מהם להציג בפניו שני חברים מכל ארגון שיהיו חברי ועד הגיור, (כמובן בעדיפות שהנציגים יהיו עם סמיכה לדיינות) לאחר בדיקה של התאמת הנציגים, וקבלת אישור מגדולי ישראל שליט"א יתחיל הועד לפעול ולהתכנס פעם בחודש לבדוק את התאמת המועמדים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה