רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 10 ביולי 2017

*דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א - בחודשי השנה תמוז ואב ישוב ויהרהר בתשובה*

ימים אלו של חודשי תמוז אב, הם הימים הנמוכים ביותר בימי השנה. וצריך האדם להיזהר ביותר בימים אלו, שלא ליפול ברוחו, לא ליפול ביראת שמים ובעבודת ה' שלו.

וכבר אמר רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל בשער הכוונות (כה, דרוש א) כי ב' העיניים בגוף האדם הם כנגד שני חודשי השנה תמוז ואב, ועליהם קונן הנביא (איכה א, טז) "עיני עיני יורדה מים".

ולכן ביותר בימים אלו שהם ימים נמוכים, זה הזמן לתקן את מעשינו ולישר אורחותינו. ודרשו רבותינו תמו"ז ראשי תיבות ז'מן ת'שובה מ'משש ו'בא, ובימים הנמוכים האלו יתחיל עניני התשובה.

וידוע מה שאמרו רבותינו, מובא בשם קדוש ישראל רב שמואל שמעלקא מניקלשבורג זצוק"ל על הפסוק (איוב לא, א) "ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה" .

דהנה בתולה במזלות זה חודש אלול, ולכן האדם צריך להתבונן ולשוב בתשובה לפני, בחודשים שהם כנגד העינים תמוז אב, ולא על בתולה שזה חודש אלול. התשובה של האדם צריכה להתחיל מחודשי תמוז אב, חודשים שהם כנגד העיניים של האדם.

זמן שהיצר נלחם עם האדם, והאדם חושב שזה זמן של קלות ראש. כל אדם נמצא בחופש מעבודתו או מלימודיו, ואז היצר משחית את האדם וחודר לעמקי נשמתו של האדם.

ועל האדם ביותר בזמן הזה, להילחם ולא לתת ליצר להחריב ולהרוס דברים שבנה במשך שנים. אלא בחודשי השנה תמוז אב שכנגד העיניים, ישוב בתשובה ויהרהר בתשובה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה