רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 9 ביולי 2017

דברי מחאה בסעודה שלישית מאת האדמו"ר מקוסוב דעעש - מרכז שליט"א אודות חילול היכל ישיבת באבוב בבני ברק

בפרשת השבוע נאמר 'מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל' ודרשו חז"ל אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, כלומר שאפילו בלעם הרשע שתום העין השיג ביופי שיש בבתי כנסיות ובתי מדרשות ובהיכלי התורה, עד שמרוב התפעלות אמר מה טובו אהליך יעקב, ואמרו חז"ל בסנהדרין שכל ברכותיו של בלעם חזרו להיות קללות, חוץ ממה שאמר 'מה טובו אהליך יעקב' שדבר זה יהיה קיים לכלל ישראל בכל הגלויות, ותמיד השתדלו בכל קהילות ישראל בכל העדות והגלויות לפאר ולרומם את בית אלוקינו, בכל הון שאפשר, וכמה הצטערו והתאבלו כאשר ח"ו נהרס או נתחלל בית כנסת ע"י גויים, 
והנה מה שהבין בלעם הרשע שתום העין ששכב עם אתונו, לא הבין אותו ר' מענדל מבני ברק הרוכב על שלוש מאות אתונות, ולוחץ אותם אל הקיר בשגיונותיו השכם והערב, ומכריח אותם להביא לו כספים עד אין שיעור, ובטרם יצא לבלות את זמנו בהרי שוייץ, שלח את חסידיו לעשות פוגרום איום ונורא בהיכל ישיבת באבוב וכל זאת בעבור שבחור אחד הזכיר את שמו, כאילו השם שלו זה איזה ניבול פה שאסור להזכיר, - ורח"ל זה עשה חילול השם גדול בכל העולם, והגם שחסידי באבוב אינם משיבים מלחמה בכדי שלא ינזק השם של הישיבה, אבל בכדי שלא יאמרו מדשתקי רבנן ניחא להו, צריך לעשות קול מחאה רבתי מסוף העולם ועד סופו, למחות על הפשע הנורא, והשי"ת יערה רוח טהרה ויחזיר בתשובה שלימה את ר' מענדלה וחסידיו ויוציאם מאפילה לאורה השתא בעגלא ובזמן קריב ונאמר אמן,

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה