רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 12 ביולי 2017

*דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א - תיקון החכמה הבינה והדעת בשלושת השבועות ע"י מקרא משנה ותלמוד*

מי"ז בתמוז עד ראש השנה ישנם עשרה שבתות, ומובא ברבותינו הקדושים שהעשר שבתות האלו הן לתקן בהן את עשר הספירות ועשרה מאמרות שנברא בהם העולם.

והעשר שבתות האלו מחולקים לשלושה שבועות ראשונים שהם שבועות של בין המצרים שבהן מפטירים הפטרות בשבת של פורענות, ולאחר מכן שבעה שבועות של נחמה. 

ודרשו רבותינו הקדושים ששלושת השבועות הראשונים הם כנגד השכל, וכל שבוע הוא כנגד אחת מן הספירות. שבוע ראשון של שלושת השבועות הוא כנגד "חכמה" שהיא שכל. שבוע שני של שלושת השבועות הוא כנגד "בינה" שגם בינה היא בשכל, ושבוע שלישי משלושת השבועות הוא כנגד "דעת" שגם דעת היא בשכל, וזה תיקון לשכל בשלושת השבועות בשלושה שלבים. 

לאחר מכן תיקון לשבע מידות שבלב, שהם חסד - גבורה - תפארת - נצח - הוד - יסוד - מלכות שהן שבע מידות שבלב, והן כל מידה כנגד שבוע, מאחרי ט' באב עד ערב ראש השנה.

***
והנה רבותינו הקדושים חלקו והסבירו את הכוחות של חכמה בינה ודעת כך, "חכמה" היא כנגד ההבנה הראשונה והרעיון הראשון שעולה בדעת של האדם, לפעול או לעשות ענין מסויים.

"בינה" היא כנגד התוכנית שאדם מתכנן, איך להוציא לפועל את ההבנה והרעיון הראשון שעלה בדעתו. 

"דעת" היא ההוצאה לפועל וביצוע הרעיון והמחשבה שעלתה בדעתו, להוציא אותה מרעיון ומתוכנית לפועל לבניה לעשיה.

ונמשיל הדבר לאדם שעלה בדעתו לבנות בנין, המחשבה והרעיון זו "חכמה", שלב השני זו "בינה" איך לתכנן הבנין, איך להשיג הכסף, איך להשיג האישורים זו בינה. "דעת" זה לבנות, לעבוד, להוציא את זה אל הפועל. 

****
אם כן זה התיקון של שלושת השבועות, לתקן את "החכמה" המחשבה הראשונה שעולה בדעת האדם, והכח של זה בשבוע הראשון של בין המצרים.
השבוע השני היא תיקון של "הבינה" את התוכניות של האדם. והשבוע השלישי של שלושת השבועות לתקן את "הדעת" של ההוצאה לפועל של החכמה בינה ודעת. 

וכל זה תיקון בשכל של האדם, והשבעה השבועות לאחר ט' באב הן תיקון של השבעה מידות שמשכנן בלב האדם. 

****
ישאל האדם איך מתקנים את החכמה בינה ודעת?

אמרו רבותינו על ידי מקרא - משנה - ותלמוד.

***
וזה התיקון של שלושת השבועות לתקן את השכל שלנו, "החכמה" היא הרעיונות הראשונים שהיו טהורים, ולא לתת לרעיונות נפסדים לעלות בדעתנו, ונמתק רעיונות אלו על ידי לימוד מקרא שזה חמישה חומשי תורה ונביאים.

ואת השבוע השני מימי בין המצרים נמתק את "הבינה" על ידי לימוד משניות, שהם ממתקים את הבינה, שזה כח התכנון ובנית הרעיון. 

ובשבוע שלישי נתקן את "הדעת" שזה העשיה והוצאה לפועל של הדברים, על ידי לימוד הגמרא. 

וכך מביא האדם את שלושת המידות בשלושת השבועות חכמה בינה ודעת לתיקון השלם, ונשארים לו שבעה שבועות לאחר ט' באב לתקן את המידות שבלב, ולהכין עצמו ליום הדין.

****
הקב"ה יזכה אותנו שנעבוד על עצמנו ונתקן עצמנו בשלושת השבועות האלו, שנזכה לתקן את החכמה בינה ודעת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה