רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 15 ביוני 2017

בסוד שיח - פרשת שלח

מאת הרב שאול שיף

כלם אנשים ראשי בני ישראל המה: שואל  ב"גלילי זהב" - ויש לבאר  לאיזה צורך מודיע לנו הכתוב  כל אותם שבחים , שהיו צדיקים, "כל נשיא בהם", "כולם אנשים ראשי בני ישראל" ושהבחירה היתה על ידי משה שנאמר: "ואקח מכם שנים עשר אנשים" והקב"ה הסכים על ידו, שנאמר "וישלח אותם משה על פי ה'".  אלא יש כאן הוראה לעתיד, ככתוב בתהלים [עח, ה] בעניין דור המדבר: ויקם עדות ביעקב...למען ידעו דור אחרון ... יקומו ויספרו לבניהם... ולא יהיו כאבותם דור סורר ומורה דור לא הכין לבו וכו'. ללמדנו שלכן הדגיש ופירט הכתוב שבחים אלה של המרגלים , למען ידע דור אחרון, שבעת שתבוא פקודה וישועה לישראל, אין להאמין לאלה שיתנגדו  לגאולת הארץ, אפילו יהיו מוחזקים לכשרים וצדיקים, ואפילו יהיו ראשים ונשיאי ישראל. אין לתת בהם אימון , כי סופם שיתגלה קלונם כקלון המרגלים‎.
שבת שלום ומבורך וישועות לרוב.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה