רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 12 ביוני 2017

דבר תורה מתוך הקונטרס החדש העומד לצאת לאור *שבילים ויסודות בעבודת השם* מפי *כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א*

יוחק בספר לזיכרון עולם ונקבל קבלה לנו ולבנינו ולזרענו עד עולם, שכל מעשה ומצוה אשר אנו עושים, נראה עצמנו ונייחד בפינו שאנו עושים מצוה זאת או מעשה זה בשליחות הקב"ה, אשר ציוונו בתורתו הקדושה על מצוה מסויימת זו או שצונו על ידי שלוחיו הנאמנים שהם חכמי הדורות. 

וכאשר האדם מקיים את המצוה ורואה עצמו כשליח, חזקה שהשליח מקבל את כוחו מהשולח, ובכח השולח שהוא הקב"ה ועבדיו הנאמנים, חזקה שלא תצא תקלה מתחת ידי האדם ושליחותו תהיה מוצלחת בלי שום פגם.

ולכן נקפיד כל מצוה נדגיש בפינו "הרי אני מקיים מצוה או מעשה זה בשליחות רבון העולמים הקב"ה" ואז ודאי אין תקלה תבוא על ידי האדם.

****
והנה מצאנו בפרשת שלח שהיא פרשת המרגלים, התורה מעידה ואומרת "כולם אנשים ראשי בני ישראל המה" (יג, ג) ופירש רש"י "כל האנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו ע"כ". אם כן צריך להבין איך התדרדרו המרגלים, שהתורה מעידה עליהם שבאותה שעה שנבחרו ללכת לרגל את ארץ ישראל כשרים היו? איך התדרדרו להביא את דיבת הארץ רעה, ולהכשיל את בני ישראל ולסובב את עם ישראל עוד ארבעים שנה במדבר? 

אלא יסוד גדול, ברגע שהמרגלים הלכו בשליחות עם ישראל לרגל את הארץ, עם ישראל היו במחשבה רעה ואז המרגלים נהיו שליחים של משלחים רעים, ושם נכנס החורבן בשליחות המרגלים. וכך אומר משה רבנו (דברים א, כב) "ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ" מחשבתם הייתה רעה, אם כן השפיעו רע על השליחים והשליחים הביאו את דיבת הארץ רעה.

ולכן הקב"ה אומר למשה "שלח לך" שילכו בכח שלך, כי אתה משלח נאמן. ואם היו הולכים בשליחות משה רבנו, שליחותם הייתה מצליחה. אך המרגלים הלכו בשליחות כלל עם ישראל שמחשבתם הייתה רעה, והשפיעה רעה על השליחים שהלכו והביאו את דיבת הארץ רעה.

****
ומוצאים אנו בגמרא (ברכות לד:) "המתפלל וטעה סימן רע לו, ואם שליח צבור הוא סימן רע לשולחיו מפני ששלוחו של אדם כמותו". הנה פה לומדים הכח של שליחות, כאשר שליח ציבור טועה סימן רע לציבור, משום שכל כוחו של השליח צבור הוא מהציבור, ולכן כח השליחות הוא מהמשלח.

****
ולכן כל מצוה וכל מעשה אשר עושים, נחזק ונאמר בשליחות הקב"ה. וגם אם האדם עושה ענינים הנראים גשמיים, אוכל או עובד לפרנסתו, יאמר בפיו "אני עושה מעשה זה שיהיה לי כח לעשות את רצון ה'", וכך גם מעשיו הפרטיים הם מעשים בשליחות הקב"ה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה