רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 18 ביוני 2017

מדוע כל המשוגעים במאה שערים?

מאת הרב ישראל אהרן קלצקין

אזכרה ימים מקדם, היום מלאו לי מ"ו שנים, ולפני קרוב ל-30 שנה הגיע הצו של הצבא כי עלי להתייצב ב'לשכת הגיוס', ואז היה רק 2 ברירות, הראשונה: להביא אישור מהישיבה כי 'תורתו אומנתו' ורק לומדים תורה, השניה: לעשות את מה שדוד המלך עשה כאשר נקלע לפלשתינה, לקיים מצות עשה של 'והיית משוגע'.
הלכתי לשאול ולהתייעץ עם אחי הבכור, ואמר לי דברים של טעם וכה אמר בהגיון: מהאמת לא מפסידים, לך על האופציה השניה.
וכמוני עשו רוב הבחורים הירושלמים, וזה הזכיר לי את האימרה הידועה, ששמעתי מר' תודרוס תפילינסקי זצ"ל, וכה אמר: 'בורא נפשות רבות' ה' ברא הרבה נפשות, אבל 'וחסרונן' למה הוא גם ברא את אלו שחסר להם (בורג), 'להחיות בהם נפש כל חי', אויף לעבן דעם עולם (לעשות לעבעדיג), הוספתי לו מה ששמעתי מידידי הרה"צ ר' יוסל גוטפרב שליט"א, שאמר, שבבריאת העולם, הלך המלאך הממונה על הנשמות והכניס את כל נשמות המשוגעים למלחיה ענקית ועף מעל העולם לפזר אותם באופן שוה והוגן, אך מה לעשות, כשעבר מעל מאה שערים צעקו לו שייגעץ ומרוב פחד הפקק נפל וכל המשוגעים נפלו לשם.
סיפר לי זקן אחד ששמע ממייסדי מאה שערים: שש שערים יש להכנס לשוק מא"ש, (גרשון העניך, מול ברסלב, מול תוא"י, מול סלונים, יוליש קרויס ובהר"ן), בכל אחד מהם מותקן חיישן שיצפצף כאשר בן אדם נורמלי נכנס דרך השער לשוק, עד היום הזה מעולם לא ציפצף...
אבל כיום, אכשר דרא, והרבה תלמידי ישיבות הפכו להיות נורמלים בעלי שכל, ולכן האופציה השניה לא רלוונטית, אבל האופציה הראשונה גם לא רלוונטית, כי מי יוכל להעיד על עצמו ולהגזים שתורתו אומנותו והוא רק לומד (בפרט שפה ושם גם חייבים להתרענן ועושים גיחה להחליף כח לערי השפילה תרתי משמע), ולכאן נאלצו להביא לעולם אופציה שלישית: 'לא להתייצב', ואז הכל על מקומו בא בשלו, לא חייבים ללמוד כל הזמן, לא צריך להפוך למשוגע ו... שלום על ישראל? אויך מיר שלום.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה