רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 12 ביוני 2017

אוכל מקופסאות לשבת הם מאכלי חול

מתוך "זכרון יהודה" להרה"ק ר' יהודה מדז'יקוב זי"ע. עם' סט אות כ"ה. 

כתיב (דברים לג יט) עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק, וברש"י ד"א עמים הר יקראו, ע"י פרקמטיא של זבולון, תגרי עכו"ם באים אל ארצו והוא עומד על הספר והם אומרים הואיל ונצטערנו עד כאן נלך עד ירושלים ונראה מה יראתה של אומה זו ומה מעשיה, והם רואים כל ישראל עובדים לאלו'ה אחד ואוכלים מאכל אחד, לפי שהעכו"ם אלוה של זה לא כאלוה של זה ומאכלו של זה לא כמאכלו של זה, ומתגיירין שם שנאמר שם יזבחו זבחי צדק, ע"כ. 

והקשה (הרה"ק ר' יודא'לע מדזיקוב זי"ע), מהו ואוכלים מאכל אחד, הרי כל אדם אוכל מאכלים אחרים, וביאר דהכונה בזה על שבת קודש, שביום ש"ק כל בנ"י אוכלים אותם מאכלים כמו שמקובל מאבותינו ורבותינו הק', כל קהילות ישראל אוכלים דגים טשולנט מרק וכו', ועל כן מה מאד מגונה הדבר שהתחילו להוסיף בשבת כל מיני מאכלים, כל מיני "פישקלאך" שהתחילו לאכול טחינה וכדו' שאין לזה שום מקור לשבת קודש, וזהו "וואכדיגע מאכלים".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה