רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 23 ביוני 2017

מרן הגר"ח קניבסקי: "כדאי שגם נשים יאמרו פרשת הקטורת, אין בזה הבדל בין גברים לנשים"

מאת בני ברקי

יום ד' ביתד נאמן. בסוף המאמר התורני השבועי של הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א, מראשי ישיבת אור התורה בעיר אלעד, שעסק בגודל מעלת אמירת פרשת הקטורת, מובאים הדברים הבאים. "שאלתי השבוע את מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, ע"י נכדו חביבו הרה"ג רבי יעקב ישראל קניבסקי שליט"א, לגבי אמירת פיטום הקטורת לנשים. והשיב מרן שליט"א שאין חיוב גמור לומר פיטום הקטורת, אך ענין ומעלת אמירת פיטום הקטורת שווה באנשים ונשים כאחד. והוסיף מרן שליט"א ואמר ש"מעלת אמירת פיטום הקטורת שייכת בכלל ישראל". 

כוונת מרן שליט"א היא שאמירת פיטום הקטורת אינה מופיעה ברשימת החיובים שהובאו בהלכה, [עיין רמ"א סו"ס קל"ב ומשנ"ב סקי"ז, והשולחן ערוך הביא בסימן א ס"ט רק שיש נוהגים לומר פרשת הקטורת] ואף שאת הקטורת רכשו מתרומת הלשכה, מכספי מחצית השקל, ונשים אינן חייבות במחצית השקל, מכל מקום מעלת אמירת פיטום הקטורת, עליה הרחיב הזוהר הקדוש, שווה היא באנשים ובנשים כאחד".
המאמר של הרב גנוט ביתד נאמן, מסתיים במשפט הבא: "הדברים הובאו בפני מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א והוטבו בעיניו".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה