רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 14 במאי 2017

*דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א* מתוך הספר החדש לל"ג בעומר *דורש טוב לעמו*

*סגולות הזוהר הקדוש ויום ל"ג בעומר*

הנה בקהילתנו הקדושה "שובה ישראל" קיבלנו על עצמנו קבלה קדושה, להקפיד אנו ובנינו ובני בנינו קבלה לדורי דורות עד ביאת משיח צדקנו, לחזק בעולם לימוד הזוהר הקדוש. ואפילו מי שלא מבין מה קורא ולומד, ישתדל בכל כוחו גם לגמור גם בלי הבנה, משום שהכח של לימוד וקריאת הזוהר הקדוש עצום ביותר, ואין דבר בעולם שדומה ללימוד הזוהר ולזיכוך הנפש העצום, שהקריאה הזאת מביאה את נפש האדם.

ורבי משה זכות מגורי האריז"ל כותב, יעסוק בספר הזוהר אף דלא ידע ולא יבין מאי קאמר, מכל מקום הלשון מסוגל יותר מעל עסק התורה.
וזכינו לראות בחודשים אלו ישועות גדולות מאוד, אפילו שבדרך הנראה לעין רואים צער ויגון, אך בדברים שנבנים ושהם אמיתיים ורחוקים מעולם השקר, והם יסודות לדורי דורות, רואים ישועות עצומות בזכות קבלה קדושה זאת של לימוד הזוהר הקדוש. ומי שרוצה בדור יתום זה אשר האמת נעלמת בו, כח להינצל מכל מקרים רעים וקשים ועלילות שווא, יקפיד ללמוד בזוהר הקדוש. 

ואם אין באפשרותו בעצמו ללמוד, יעשה הסכם יששכר וזבולון ויחזיק בידי תלמיד חכם שילמד ויקרא זוהר לזכותו, וכח לימוד של עצמו או של אחרים יעמוד עם האדם כמגן מכל מקרים רעים וקשים. וכמו שנאמר על תורת רשב"י "תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי".
 ***

וכן בענייני פרנסה, יש סגולה גדולה לקרוא זוהר הקדוש. ידוע מה שמובא בשם רבנו פנחס מקוריץ זצוק"ל שנתן עצה לאדם שהתלונן לפניו שאין לו פרנסה, שאם ילמד כל יום זוהר הקדוש יזכה לשפע בפרנסה.

ורבנו הבעל שם טוב זצוק"ל היה אומר, שישנם שלושה דברים ‏אמירת זוהר הקדוש מסוגל לנשמה, מקוה מטהר הגוף, ונתינת צדקה. ושלושת דברים אלו מביאים את האדם למקומות גבוהים וקדושים, ותפילתו קרובה להקב"ה.
***

מובא בספר משמרת שלום בשם האר"י הקדוש, שנהגו לא לאכול ביצים בל"ג בעומר שלא יראה חס ושלום כאבילות. והוסיפו עוד מפרשים שנהגו לא לאכול עדשים בל"ג בעומר.
***

נהגו בהרבה קהילות בחו"ל שביום ל"ג בעומר לעשות סעודה לכבוד רשב"י, ושיהיה נוכח בסעודה תלמיד חכם מארץ ישראל.
***                             

יקפיד בסעודה לכבוד רשב"י, אורח יברך ברכת המזון בכוונה "הרחמן" וכמובא בגמרא (ברכות מו) אמר רבי יוחנן משום רשב"י בעל הבית בוצע כדי שיבצע בעין יפה, ואורח מברך כדי שיברך לבעל הבית, מאי מברך "יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה ולא יכלם לעולם הבא".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה