רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 14 במאי 2017

גליון אבקשה לחודש אייר תשע"ז

בסייעתא דשמיא הופיע ויצא לאור הגליון הנכסף החמישי של "אבקשה" 
לכבוד ל"ג בעומר יומא דהילולא קדישא דרשב"י
גליון שכולו מואר באור מופלא רום מעלה בכיסופים לקדושת התנא האלקי הע'יר ו'קדיש מ'ן ש'מיא נ'חית
וגעגועים עזים לאור המאיר עכשיו אור האורות הנ'חל נ'ובע מ'קור ח' כמה
הגליון תוכו רצוף אהבה במאמרים נפלאים ברוממות קדושת יחידי הדורות, תורתם ואמתת נצחיותם
גנוזות יקרות המתפרסמות לראשונה מהתפשטות דעת רבינו הקדוש וסוד הגאולה בארצות המזרח
תיאורים חיים ומעשי מופת מה חסידים הגדולים שעבדו את בוראם בסילודים ובדבקות ובהצנע לכת באתרא קדישא מירון בצל הרשב"י
מאמר נכבד מקיף ומיוחד המתאר את נפלאות עבודת הקודש וההליכה בדרך יחידי של החסיד האמיתי מאנשי הבעל תפילה רבי ישראל קרדונר זצ'"ל
לראשונה מתפרסם פרק עלום מתולדות חייו של הגאון המקובל רבי אבנר לוברבום  זצ"ל מצפת, שהיה מקורב לאנ"ש ועמד לימן אחיינו החסיד רבי שמואל הורוויץ ז'"ל
כן מופיע פרק המשך מהעמקות הנפלאה בסלון בשירי הידידות של התלמיד הגדול מוהרנ"ת זיע"א
ולסיום נועם שיח עם אחד מיקירי וותיקי חסידי ברסלב בצפת הרה"ח ר' לוי מנשה שליט"א המעורר געגועים לדמויות המופלאות החסידים הצנועים והפשוטים רמי המעלה שהתהלכו בינינו והשאירו מפני מקדושת התמימות והשמחה של רבינו הקדוש

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה