רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 17 במאי 2017

בסוד שיח - בהר בחוקותי

מאת הרב שאול שיף

וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ : אחרי שכבר נאמר : "וישבתם לבטח בארצכם", מדוע הוצרך לומר "ונתתי שלום בארץ"?  אלא, הכוונה היא לשלום פנימי, ביניכם לבין עצמכם, בין איש לרעהו, בין מפלגה למפלגה, בין סיעה לסיעה, שתשרור ביניכם אהבה, שלום ורעות‎.
ואכלתכם לחמכם לשבע : אוכל קמעא והוא מתברך במעיו [רש"י] . "המאכל" - היה בעל "צמח צדק" אומר - הוא עניין גדול. אפשר לעשות מ"מאכל" "מלאך", אותיות "מאכל" כאותיות "מלאך". פירוש של  ברכת "המוציא לחם מן הארץ" הוא, שמוציאים  את הלחם מהרציות ועושים ממנו דבר רוחני שמיימי. [אור המאיר]
אם בחקתי תלכו : במלת "אם" מרומזות כל הגאולות והגואלים שהיו לישראל והעתידים להיות. בגלות מצרים , "אם" : אהרן , משה. בגלות פרס ומדי , "אם" : אסתר, מרדכי. לעתיד לבוא, "אם" : אליהו, משיח. וזה שנאמר "אם" הבנים שמחה. וליכא מידי דלא רמיזא באורייתא. ובא כאן הכתוב ללמדנו, שאין הגאולה באה לישראל אלא על ידי שמירת התורה ומצוותיה. אם _ בחקתי תלכו. [ מנחה בלולה]
שבת שלום ומבורך וממנה מתברכים כל ששת הימים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה