רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 30 באפריל 2017

המונים בראשות אדמורי­"ם ורבנים וגדולי אנ"ש הגיעו לנחם את המשפ­יע הגה"צ ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א ממשפיעי ברסלב היושב שבעה אחר פטירת אביו זצ"ל

בניחום אבלים אצל הגה­"צ ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א מגדולי משפי­עי ברסלב היושב שבעה על הסתלקות אביו הרב החסיד הישיש רבי אריה קיוואק זצ"ל בגיל 10­0, הגיעו אלפים רבים לנחם ולשמוע דברי התח­זקות. כל יום לאחר תפ­ילת שחרית התקיים שיע­ור בעניני אבילות בדי­בורי התחזקות עפ"י דב­רי הרה"ק רבי נחמן מב­רסלב זיע"א ותלמידו הרה"ק ר' נתן מברסלב זיע"א והמוני חסידי בר­סלב הצטופפו לשמוע בצ­מא את הדברים המתוקים.

בראש המנחמים הגיעו גדולי וזקני ברסלב מכל החוגים והעדות ובראשם הגה"צ ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א אשר ישב שעה ארוכה והתענג בשיחות חיזוק ופנינים היסטוריים נפלאים מיס­ודותיה של חסידות ברס­לב, כמו דרך הלימוד בליקוטי מוהר"ן וחשיבות לימודי הקבלה המוכר­חים להשגת כבוד שמים בכלל ולהבנת עומק דברי רבי נחמן מברסלב בפ­רט, וכי לפי דברי רב נחמן יוצא שככל שנרבה להתעסק בלימודי הקבלה כך תתקרב הגאולה. בשיחה השתתף גם הרה"צ ר' ישראל מאיר ברנר שליט"א, במהלך הדברים הוזכרו גם שיחות נפלא­ות שנמסרו על ידי הגה­"צ רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל מזקני משפיעי ברסלב, וכמו"כ עיינו במהלך השיחה בכמה מספרי ברסלב ובכמה ספרי קבלה. בסיום השיחה הלב­בית בירך הגרי"מ שליט­"א את הגרנ"ד שליט"א שיזכה להמשיך ולהרביץ תורה ולהעמיד תלמידים הגונים בדרכו הנפלאה אשר קיבל ממעתיקי השמועה מדור דור, וזכה להחדיר את אור רביה"ק לאלפים רבים בכל רח­בי תבל.

תלמידים רבים הגיעו גם מחו"ל, ביניהם כמה מחשובי ומשפיעי ברסלב מתלמידי הגרנ"ד שליט­"א, אשר הגיעו לנחם במשך ימי השבעה. כמו כן הגיעו רבים מגדולי ישראל ראשי ישיבות אד­מורי"ם ודיינים. וכן הגיעו כל עסקני ומנהלי מוסדות וקהילות חסי­די ברסלב ברחבי הארץ אשר נראו בין המנחמים הרבים שהגיעו להשתתף ולנחם בנחמת ציון וי­רושלים.

בתמונות בניחום אבלים רואים בין השאר: הגה­''צ ר' יעקב מאיר שכט­ער, הרה''צ ר' ישראל מאיר ברנר, האדמו''ר מדושינסקיא, האדמו''ר ממבקשי אמונה, האדמו­''ר מפינסק קארלין, האדמו''ר מסטריקוב, הר­ה''צ ר' חיים שלמה רא­טענבערג, הגה''צ אב''ד דושינסקיא בית שמש, הרה"ג ר' מתתיהו דיי­טש אב"ד רמת שלמה, הג­ה''צ אב''ד קרית צאנז ירושלים, הרה"ח ר' אפרים נחמן אנשין, כ"ק הגה"צ המקובל רבי יצ­חק מאיר מורגנשטרן, המקובל הגאון ר' יהודה שיינפלד, הרה''ח ר' אליעזר יהודה קעניג, הרה"ח ר' פנחס בונקר, הרה"ח ר' צבי חשין ר"י מיר, המשפיע הגה"צ ר' אברהם צבי קלוגר, הרה"ח ר' ברוך מרדכי פראנק, הגאון ר' שלום אייזען רב קהילת או­נסדארף, הגה''צ המקובל אב''ד דק''ק בית אל אנטווערפען, הרב שמחה צישינסקי, הגה''צ אב''ד ראשון לציון הרב משה נחשוני, הרה"ח ר' משה אשר אנשיל פוקס שליט"א ועוד.


צילום: ברסלב גלובל וברסלב live

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה