רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 13 באפריל 2017

יום ההולדת של המקובל האלוקי רבי לוי יצחק אביו של הרבי

מאביו של הרבי (היום ח״י ניסן יום הולדת שלו מזלו גובר) על חת״ת היום -
ובקיצור נמרץ -
בגמ׳ כל דג שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, משא״כ להיפך.
וא״כ קשה;
א) למה בכלל צריכים הסימן סנפיר?
ב) למה *מקדים* בפסוק סנפיר לקשקשת, הרי העיקר הוא קשקשת?
אלא רמז יש בו, שכמו שיש בים דגים טמאים ודגים טהורים (שיש להם ב׳ סימנים) כמו כן יש בארץ גויים ובנ״י.
ורמז שיש לבנ״י ב׳ סימנים טהורים, א) תורה , ב) מצות.
תורה נמשלה לסנפיר, דהדג הולך בים ע״י הסנפירים, כמו״כ בנ״י יודעים דרכי החיים ונעשה בחי׳ מהלכים ע״י התורה, ומצוות הם הלבושים של האדם ע״ד קשקשים.
ואמרו רז״ל כל מי שאומר יש לי תורה ואין לו מצוות אז אפי׳ תורה אין לו - והוא ע״ד דג שיש לו סנפיר (תורה) ואין לו קשקשת (מצות) שאינו כשר - שהמעשה הוא העיקר.

משא״כ מי שיש לו מצוות - הנה א״א לקיים מצוות בלי שהאדם ידע ההלכות - לו יהי׳ אפי׳ מעט ודל.
וזהו שאם יש לו קשקשת (מצוות) ברור שיש לו סנפיר (תורה אפי׳ איזה דרגא),
ולכן מקדים הפסוק סנפיר, דגדול תלמוד (סנפיר) *המביא* לידי מעשה (קשקשת).
רמז נפלא

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה