רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 19 באפריל 2017

בסוד שיח - שמיני

מאת שאול שיף

כתב בספר "פלאות התורה" [ ממנו ציטטתי  הקטעים בשביבים ] : 'ועוד נראה שהלכו גדולי ישראל  ז"ל לבקר בגן החיות , כדי לברך ברכת "משנה הבריות"  ולראות במו עיניהם  נפלאות הבורא ית"ש בבריות גדולות ומשונות . וכדאיתא במסכת ראש השנה [ דף לא עמוד א' ] : "ברא עופות ודגים לשבח לשמו", ופירש  רש"י  דיבור המתחיל 'שברא' , "כשאדם רואה עופות משונים  זה מזה נותן שבח למי שבראם". וכן כתב הרמב"ם  ז"ל בהלכות יסודי התורה [ פרק ב' הלכה ב'] "בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים , ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר, ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול , כמו שאמר דוד [ תהלים מב , ג' ]  "צמאה נפשי לאלקים לקל חי". וכתב בספר 'שבט מוסר'  [ פרק י"א ] שיש חיוב להתבונן בטבע המוטבע  בבעלי חיים , כי  יש בהם דברים סגוליים  מועילים לאיזה הקדמה  להבין דבר מן התורה. כי כל מה שברא הקב"ה בעולמו  לא בראו אלא לכבודו‎.
ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה' : וכתב ב"דעת משה"  [רבי משה אליקים בריעה מקוז'ניץ זיע"א] : אם מסתפק האדם בדבר האם לעשותו, יתבונן האם יצא מכך כבוד שמים.  ואלה דבריו: שמעתי שהרב הקדוש  אדמו"ר מו"ה זושא [מאניפולי] זצלה"ה הלך פעם בדרך ולא ידע לאן יפנה, כי היה לפניו ב' דרכים, וראה באיזה דרך השם הויה עומד לנגדו ובדרך זו הלך.
והנה יש בני אדם אשר נתעורר בלבם לעשות איזה דבר , ואינם יודעים אם הוא מצוה או לא , לזאת מלמדו הכתוב כאן 'זה הדבר אשר צוה ה' ' _ אם תרצה לידע אם צוה ה' הדבר ההוא לילך לעשות זאת, 'וירא אליכם כבוד ה' '. אם תראו שיבוא על ידה כבוד ה', תדעו זו הדרך האמיתית ולכו בה. והבן.
קיץ של בריאות ושמחה  והצלחה מופלגה בכל עניין ודבר. שבת שלום ומבורך ,

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה