רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 15 במרץ 2017

מדוע שנאו החזון איש'ניקים את הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל אביו של הזקן ממרא? - היסטוריה מעניינת - לכבוד יום היארצייט

מאת בני ברקי

ביום כ' אדר יחול יום ההילולא של גאון ישראל רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל. בשורות הבאות נסקור את מאבקם של הסטייפלר והרב שך בהגרש"ז וכיצד הוא עמד בעקשנות אמיצה על עצמאותו ולא נכנע לטרור.

רבי שלמה זלמן היה עילוי ירושלמי שבלמדנותו חלק על החזון איש במספר ענינים. בשל כך הוא סומן על ידי הסטייפלר כ"פושע" שיש להלחם בו עד חורמה. בשל כך היתה מלחמה ומכתבים כנגד הספר שמירת שבת כהלכתה בטענה שזהו ספר קיצורים כאשר הסיבה המרכזית הינה היותו בנוי על פסקי הגרש"ז. למעשה לא היה ספר על הלכות שבת שנתפשט בקרב שומרי המצוות כספר זה.

בשנת תשל"ד העלה הגרש"ז את חמתם של הסטייפלר והרב שך בתמיכתו בסיעת שלומי אמונים ובאיחוד עם פא"י. פשע בלתי נסלח מבחינתם. כנקמה לא הורשה בנו ר' שמואל להכנס לביתו של הרב שך....
אמנם ר' שמואל התעקש להוכיח להרב שך כי הינו נאמן לו עד שהוא החליט כי הוא כשיר לשמש כרמטכ"ל המלחמות שלו.
 
בשנת תשמ"ט הופעלו לחצים אדירים וטרור בלתי פוסק על מרן הגרש"ז שיתמוך בעץ-דגל התורה אך עם זאת הוא לא נכנע ללחצים אף שכבר הופצו שמועות שהוא יבוא לכינוס בבניני האומה. לא עזר כלום. עלתה משלחת של תלמידי הרב שך בראשות ר' דוד הקשר ואמרו לו שהוא מבזה את הרב שך והוא לא היה מוכן בשום אופן להצטרף. דבר זה בצירוף המחלוקת עם החזון איש גרם לטינה עמוקה אצל רבי חיים קנייבסקי ויתכן שזה דחף אותו לקרוא לבנו זקן ממרא. הוא אוחז שזה מגיע ממורשת אבות(לשיטתו).

בכלל אגב ענין זה נזכיר שבבני ברק היה טרוריסט משוגע (שלאחר מותו הפכו אותו לגאון וקדוש) ושמו היה דוד'ל פרנקל, שהיה חזונאישניק ובריסקער ושכניק. כאשר רבי נחמן מספינקא פתח מקוה לנשים בבני ברק כשיטת הדברי חיים מצאנז ולא כשיטת החזון איש ולמורת רוחו של הסטייפלר, היה הולך דודל שהיה רווק מזדקן ודופק בלילה על חלונות מקוה הנשים וצועק להם אתם מכשילות באסור כרת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה