רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 16 במרץ 2017

*שואלין ודורשין בהלכות הפסח - מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א*

*שואלין ודורשין בהלכות הפסח - מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א* 

א. בשעת אמירת ההגדה, יכוון בדעתו לקיים מצות עשה של לספר ביציאת מצרים.

ב. ישתדל בכל כוחו לא לדבר דברים בטלים משעת הקידוש עד גמר ההלל, וידע כי הכל יחוד גמור ושלם ואין להפסיק ביניהם.

ג. בלילה קדוש זה ביותר וכן בכל עניני פסח הקודמים לליל הסדר, ישתדל שכל מעשיו יהיו לחומרא ולא יחפש את הקולא.

ד. ישתדל לכוון בכל כוחו ולהתפלל בדבקות בתפילת ערבית של ליל החג, כי כוחות וסגולות גדולות יש בתפילה זו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה