רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 31 במרץ 2017

צדדי המחלוקת

מאת אחד שסובל מהם

לאחרונה רבו ב"ה אנשים אשר רוח ה' לבשה אותם ומקנאים בגופם קנאת ה' צבקות, עוצרים את מהלך החיים לאנשים עקב קנאותם המתפרצת, ואנו אין לנו על מי להישען.

ננסה לתאר את המצב בצורה יבשה, יש כאן שני צדדים, ואלו דבריהם.
צד א'.
עומדים אנו נוכח גזירת שמד המתחדשת עלינו להשמיד את כל הנאמנים לתורת ה', וייקרא שמה בישראל 'גזירת הגיוס', (אין אנו נכנסים לויכוח איתכם האם יש גזירה או לא, כי אתם מזרע עמלק, לא קיבלתם השקפה ויש לכם דעת בעלי בתים, ואינכם רוצים לדעת האמת בכלל, אתם מכורים בידי העסקנים, ולא יעזור שום ויכוח) ועל כן מוכרחים על פי דין לזרוק את כולם לכבשן האש על מנת שלא ילכו לשמד ויועברו על דתם או שתיעצר הגזירה.
והיות ולא כל החרדים לדבר ה' עומדים בנסיון השמד, שומה עלינו מקצת הציבור לזרוק את הנשארים לכבשן האש, כלומר לעצור את התנועה, את החיים הפעילים, את היולדות לבית הרפואה, את הכלות מחופתן, את העובדים למחייתן ממקום עבודתן, את הלומדים מבית המדרש, את הבחורים מישיבתם, את התלמידים מבית הספר שלהם, לזייף חתימות, לשקר ביודעין ובלא יודעין, להתיר חילול שבת וחילול השם, לפלפל פלפולי סרק על מנת לשבש מה שאפשר לשבש, להרוס מוסדות מבפנים, להחריב ישיבות, להמריד צעירים נגד זקנים, ילדים נגד הורים,  להשחיתם, להוציאם לרחובות, להפגישם עם קלגסי וקלגסות הציונים, לצעוק ולזעוק בקול גדול ולהכין תכניות כעין עשרת המכות שירדו על מצרים, עד אשר יתעשת העם ויבין את המצב הנורא העומד לפתחנו.
מחוייבים אנו בזאת גם להקים מערכות של קווי נייעס, להטריד את השאננים בפאלפון, בטלפון, בדואר, ובמייל, ובכל דרך האפשרי, להדפיס עיתונים ופאשקווילים מלאים בדברי הסבר ניאוץ וגידוף על אותם המהרסים בכרם ה' צבקות, להסית, לנגח, לכנות את כל העומדים מאחורי תוכנית השמד ואת כל מי שאינו מבין את עומק המצב בשם שטן, עמלק, ונאצים, ועוד שלל שמות, לזעוק מרה ברחובות העיר, לקרוא בקול גדול, יהודים, שואה גדולה עומדת לבוא, והגזרה כבר כאן, והיטלר היה כסף קטן לעומת מה שהם מתכננים עלינו, בקיצור, לעצור הכל. להרוס הכל. לשבור ולנטוש ולנתץ הכל בכל מכל כל. לא להשאיר כלום. וכל זה בעבור שנוכל לשמור על הגחלת וההשקפה, אין זה כי אם הגנה ומסירות נפש עד טיפת הדם האחרונה ממש ממש, כמו שהיה באשכנז במסעי הצלב, בספרד באינקוויזיציה, לאורך כל שנות גלותנו, מודיעים אנו בזאת כי נמסור את נפשנו ואת נפש עוללנו ושכינינו ומכרינו וכל הסובבים על המסורת המסורה לנו מימות משה רבינו ועד ימות הגר"י קמניץ שליט"א.
צד ב'.
אין אנו עומדים במצב הנ"ל (אין אנו נכנסים כלל לויכוח למה אין אנו עומדים במצב זה כי הויכוחים בענין מיותרים) ולכן כל הנ"ל הוא קיצונות מטורפת אשר משבשת את החיים ומי יודע לאן הדברים יגיעו אם כל קיצוני יעלה על דעתו לכפות את טירופו על כל הציבור. וכמו למשל שכת השאלים יעלה בדעתם לשרוף את כל הנשים שמסתובבות ברחוב עם פאות או לשרוף את כל הפאות או כל חנויות שמוכרות פאות, ויפלפלו בדין שעת השמד חוקות הגוי וקידוש השם וכו', או שאנשי הגנרטור בשבת יחליטו כי ענין הגנרטור הוא חמור ונורא מנשוא ויחליטו שעל פי דין צריך להעלות באש את תחנות הכח בחדרה כי הם גורמות לחילול שבת וחילול השם איום ונורא והוא שעת השמד. הלא נצא נגדם בחרב וחנית, ולכן צריך לעצור את המיעוט המשתולל בכל דרך, למוסרם למלכות, למשטרה, ולכל גורם אשר ידיו תקיפה עליהם, להשתיקם בכל דרך, להוציאם מכלל הציבור, להחרימם בכל חרם אפשרי, לרודפם ולרומסם ולהשפילם עד עפר, ועל ידי זה לעצור את הטירוף לפני שיהיה מאוחר.
אלו שני הצדדים. וידע כל אחד לפני מה הוא עומד.
הדברים חמורים במאוד מאוד, כי לפי שני הצדדים יכול לצאת שעם ישראל ישלם מחיר איום ונורא, או שכולם ילכו לשמד ולכליון רוחני ח"ו, או שמיעוטים קיצוניים יהרסו הכל בכל מכל כל בשם קנאותם.
ואל יאמר האומר אין הדברים נוגעים אלי, כי שני הצדדים נוגעים אליך.
הצד הראשון ודאי נוגע לכל אשר בר ישראל יכונה ואינו רוצה לראות כבלע את הקודש על ידי הגזירה הנוראה אשר עומדת להכחיד כליל את הציבור החרדי ר"ל.
והצד השני נוגע לכל אשר רוצה חיים נורמליים ולא אנדלרמוסיא אשר סופו מי ישורנו, וגם אם היום לא סבלת עדיין מנחת זרועם של הקיצונים המטורפים אל תחכה שזה יקרה, כי זה כואב. הם מושחתים בשם קנאותם בקנה מידה שלא הכרת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה