רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 22 בפברואר 2017

כתב האישום נגד האדמו"ר מקראקאס

בבית המשפט המחוזי בנצרת                                                  ת"פ17/

בפני הרכב


המאשימה :                    מדינת ישראל
                                     באמצעות פרקליטות מחוז צפון
                                    
-נגד-

הנאשם:

משה בן ברוך רוזנבאום
דרכון אמריקאי , יליד 1981
רחוב
טבריה

כתב אישום

הנאשם הנ"ל מואשם בזה כדלקמן:
אישום ראשון:
א.                     העובדות (פלא 71962/2017 ת. טבריה):
1.                   הנאשם שהנו בעל אזרחות אמריקאית נכנס לגבולות ישראל בתאריך 4/9/14 עם היכנסו הונפקה לו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה אשרת תייר ב/2 לשלושה חודשים וזאת עד ליום 4/12/2014 (להלן: "מועד פקיעת אשרת התייר").
2.                   ממועד פקיעת אשרת התייר יושב הנאשם בישראל שלא כחוק ומתגורר כיום ברחוב יהודה הנשיא 35, בטבריה (להלן: "ביתהנאשם")

ב.                     הוראת החיקוק לפיהמואשם הנאשם:
כניסה לישראל וישיבה בה בניגוד לחוק– עבירה לפי סעיף 12 (1) ו – (3)לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב– 1952.
  
אישום שני:
א.                  העובדות  (פל"א 72008/2017 ת. טבריה):
1.                   א"ר הנו קטין יליד 2000 (להלן: "הקטין א"ר) המתגורר בטבריה ובמועד הרלבנטי לאישום זה היה בן 15 ואחד עשר חודשים.
2.                   לנאשם ולקטין א"ר מכר משותף בשם ש"כ אשר נוהג להסיע את הנאשם במכוניתו מפעם לפעם למקומות שונים וזאת לבקשת הנאשם.
3.                   בין התאריכים 16/10/16 ל – 22/10/16, מועד מדויק אינו ידוע למאשימה, הסיע ש"כ את הנאשם מביתו בטבריה לירושלים. לנסיעה זו התלווה הקטין א"ר כשהוא יושב במושב האחורי של הרכב ואילו הנאשם ישב לצד ש"כ אשר נהג.
4.                   הנאשם אשר לא הכיר את הקטין א"ר קודם, העריך כי הוא בן 14 או 15.
5.                   (א) במהלך נסיעה זו עצר ש"כ בתחנת דלק על מנת לתדלק את רכבו.
(ב) בזמן זה כאשר נותרו הנאשם והקטין א"ר לבד ברכב, הפנה הנאשם את פניו וגופו לכיוון הקטין א"ר הושיט את ידו לכיוון רגליו של הקטין והכניס אותה בין רגליו של הקטין סמוך לאיבר מינו. הקטין א"ר שנרתע ממעשהו של הנאשם, הזיז עצמו לצד המושב ואמר לנאשם שיוריד את ידו מגופו.
6.                   במעשיו המתוארים לעיל, ביצע הנאשם במתלונן מ"כ שהיה בעת ביצוע המעשים קטין שטרם מלאו לו 16, מעשה מגונה שלא בהסכמתו החופשית של הקטין, זאת לשם גירוי וסיפוק מיני.
ב.    הוראת החיקוק לפיהן מואשם הנאשם :
1.                   מעשהמגונה – עבירה לפי סעיף 348 (ב) בנסיבות סעיף 345 (ב) (1) לחוקהעונשין, התשל"ז– 1977 (להלן: "החוק").


אישום שלישי:
         א.         העובדות  (פלא 72043/2017 ת. טבריה):
1.       י"ב (להלן: "י"ב") הנו תלמיד ישיבה ----------' בטבריה (להלן: "הישיבה") .
2.       במהלך שנת 2014 פנה הנאשם לראש הישיבה, הציג עצמו כאדמו"ר וביקש לחזק תלמידים בישיבה בדרך של העברת שיעורים או דרשות.
3.       ראש הישיבה נעתר לבקשת הנאשם , ובין המועדים 17/12/2014 ל – 24/12/2014  מועד מדויק אינו ידוע למאשימה, העביר הנאשם שיעור בישיבה אשר נכח בו המתלונן י"ב. 
4.       מספר ימים לאחר השיעור דלעיל, השיג הנאשם את מספר הטלפון של  י"ב, התקשר אליו והציע לו להגיע לביתו וללמוד עמו. י"ב נעתר להצעת הנאשם והגיע עוד באותו ערב לבית הנאשם.
5.       עם הגיעו לבית הנאשם התיישב בספה במקום והנאשם התיישב לצד י"ב , נצמד לגופו , חיבק אותו והניח את ראשו על כתפו של י"ב.
6.       י"ב נרתע ממעשיו של הנאשם, הזיז אותו מעליו שאל אותו מדוע הוא נוגע בו וביקש ממנו להניח לו. הנאשם התעלם מהתנגדות י"ב ומבקשתו שיניח לו והמשיך במעשיו המתוארים לעיל.
7.       בהמשך למעשים המתוארים לעיל, שאל הנאשם את י"ב אם הוא מכיר בנות ואם הוא יכול להראות לו תמונות של בנות, כל זאת תוך שהנאשם נוגע לעצמו איבר מינו מעל בגדיו ומשפשפו. לאחר מכן אמר הנאשם לי"ב כי אין אדם נוסף מלבדם בבית והציע לו לישון עימו בביתו. לאחר שי"ב אמר לנאשם כי אינו מעוניין להישאר בביתו,  הנאשם נצמד שוב לגופו של י"ב, נישק אותו בצווארו ואחז באיבר מינו של י"ב מעל בגדיו. י"ב שהתנגד למעשיו של הנאשם, דחף את הנאשם מעליו, קם בבהלה מהספה בבית הנאשם  ויצא מהמקום.
8.       במהלך כשישה חודשים לאחר מכן, התקשר הנאשם פעם אחר פעם ובתדירות גבוהה לטלפון הנייד שלי"ב והטריד אותו על אף שי"ב בקש ממנו שלא ליצור עימו קשר.
9.       במעשיו המתוארים לעיל, ביצע הנאשם בי"ב מעשים מגונים לשם גירוי וסיפוק מיני וכן השתמש במתקן בזק בהזדמנויות רבות באופן שיש בו להפחיד, להטריד, ליצור חרדה ולהרגיז שלא כדין.

להמשך כנסו כאן:


ב.                     הוראות החיקוק לפיהןמואשם הנאשם :
2.                   מעשים מגונים – עבירה לפי סעיף 348 (ג) לחוק.
3.                   הטרדה– עבירה לפי סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982  (הזדמנויות רבות).
אשום רביעי:
         א.         העובדות  (פל"א 71978/2017 ת. טבריה):
1.                   מ"כ (להלן: "מ"כ) , הנו בעל חנות ברחוב --------- בטבריה.
2.                   במהלך שנה וחצי טרם הגשת כתב אישום זה, בכחמש עשרה הזדמנויות, נכנס הנאשם  לחנותו של מ"כ, המתין עד אשר נותר עימו לבד בחנות, ואז נישקו בעורפו לצורך גירוי וסיפוק מיני וזאת בניגוד לרצונו של המתלונן.
3.                   במהלך התקופה המתוארת באישום זה, בכחמש הזדמנויות ובהיותו לבד בחנות עם מ"כ, נישק אותו הנאשם בעורפו והתחכך בגופו, זאת בניגוד לרצון המתלונן.
4.                   במעשיו המתוארים לעיל, ביצע הנאשם במ"כ מעשים מגונים בהזדמנויות רבות זאת לשם גירוי וסיפוק מיני.
         ב.         הוראת החיקוק לפיהן מואשם הנאשם :
מעשים מגונים –עבירה לפי סעיף 348 (ג) לחוק.

אישום חמישי:

א.         העובדות  (פל"א72025/2017 ת. טבריה):
1.                   ד"ח הנו קטין יליד 2001(להלן: "הקטין ד"ח") המתגורר בטבריה.
2.                   במהלך חודש ספטמבר 2016, יום אחר יום, במועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה, שיחק הקטין ד"ח בגן משחקים הנמצא סמוך לבית הספר בו הוא לומד (להלן: "גן המשחקים").
3.                   באותן ההזדמנויות המתוארות באישום זה, התקרב הנאשם אל הקטין ד"ח, קרץ לו בעינו וקרא לו לבוא עימו. המתלונן סירב ובכל פעם ברח מגן המשחקים.
4.                   יום למחרת המפגש השני עם הנאשם, נתקל הקטין ד"ח בנאשם בסופר מרקט "סופר מעיין 2000" אשר בטבריה (להלן "סופר מרקט"). עם הבחינו בקטין ד"ח, קרא לו הנאשם מספר פעמים להתלוות אליו. הקטין שהוטרד מקריאות הנאשם, פנה למאבטח בסופר מרקט וזה הורה לנאשם לצאת מהמקום.
5.                   כשבוע לאחר האירוע המתואר בסעיף 4 דלעיל, נתקל שוב הקטין ד"ח בנאשם בסופר מרקט. משהבחין הנאשם בקטין איים עליו בהעבירו את אצבעו מתחת לגרונו. לאחר מכן התקרב לקטין ואיים עליו באומרו לו "חכה, חכה".
6.                   בהזדמנות נוספת במהלך התקופה שמצוינת בסעיף 2 דלעיל, רדף הנאשם אחר הקטין ד"ח כשהוא אוחז בידו מקל.
7.                   במעשיו המתוארים לעיל איים הנאשם על הקטין ד"ח במספר הזדמנויות וכן ניסה לחבול בו  חבלה חמורה שלא כדין כשהוא נושא נשק קר.
 ב.        הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:
1.                   חבלה חמורה בנסיבות מחמירות (ניסיון) – עבירה לפי סעיפים 333 בצירוף 335 (א) (1) וסעיף 25 לחוק.
2.                   איומים – עבירה לפי סעיף 192 לחוק.

אישום שישי:
א.    העובדות ( פל"א 71995/2017 ת. טבריה) :
1.                   נ"ו (להלן: "המתלונן נ"ו") הנו בעל חנות ברחוב ------בטבריה.
2.                   במהלך מספר חודשים טרם הגשת כתב אישום זה, במספר הזדמנויות, עת שנ"ו היה לבדו בחנותו, נכנס אליה הנאשם, חיבק אותו בחוזקה ונישק אותו בצווארו בניגוד לרצונו לצורך גירוי וסיפוקו המיני.
3.                   במעשיו המתוארים לעיל, ביצע הנאשם בנ"ו במספר הזדמנויות מעשים מגונים לשם גירוי וסיפוק מיני.
ב.                  הוראת החיקוק לפיהן מואשם הנאשם :
מעשה מגונה –עבירה לפי סעיף 348 (ג) לחוק.

אישום שביעי:

א.                   העובדות ( פל"א72061/2017 ת. טבריה) :
1.                   צ"א(להלן: "צ"א) הנו סגן מנהל הסופר מרקט המאוזכר באישום ------
2.                   בשתי הזדמנויות שיפורטו להלן, במהלך חודש נובמבר 2016, ובתחילתו של חודש פברואר 2017, מועדים מדויקים אינם ידועים למאשימה, נכנס הנאשם לסופר מרקט, פנה הנאשם למתלונן צ"א מספר פעמים וביקש ממנו לעשות מצווה ולהניח תפילין.
3.                   המתלונן צ"א נעתר לבסוף לבקשת הנאשם והתלווה אליו למחסן הסופר מרקט שם הניח תפילין והחל להתפלל. 
4.                   בשלב זה כאשר המתלונן צ"א היה קשור בתפילין ועסוק בתפילה כשגבו לנאשם, חיבק אותו הנאשם בחוזקה ונישק אותו בצווארו לצורך גירוי וסיפוקו המיני.
5.                   במעשים המתוארים לעיל, ביצע הנאשם במתלונן צ"א בשתי הזדמנויות מעשים מגונים לשם גירוי וסיפוק מיני.
ב.הוראת החיקוק לפיהן מואשם הנאשם :
מעשה מגונה –עבירה לפי סעיף 348 (ג) לחוק (שתי הזדמנויות).

אישום שמיני:
א.     העובדות (פל"א 54632/2017 ת. טבריה):
1.                   ע"פ (להלן: "ע"פ") מתגורר בטבריה ובינו למתלונן מ"כ המאוזכר באישום השלישי, הכירות קודמת לאירועי אישום זה.
2.                   בתאריך 3/2/17, בסמוך לעשה 12:00 ישב ע"פ בחנותו של המתלונן מ"כ כאשר הנאשם נכנס לחנות. עם היכנסו לחנות פנה הנאשם אל המתלונן ע"פ ושאל אותו מדוע שיערו ארוך ואינו מסתפר. המתלונן ע"פ השיב לנאשם כי האריך את שיערו בשל נדר  שנדר. הנאשם הציע ע"פ שיבוא עימו לביתו ושם יספר אותו וכן יתיר הנאשם את נדר הנזירות מעליו.
3.                   המתלונן שסבר כי הנאשם הינו אדמו"ר ורב אשר יכול להתיר את הנדר שנדר, התלווה עם הנאשם לביתו.
4.                   בהגיעם לביתו של הנאשם, נעל הנאשם את דלת ביתו והדף את המתלונן ע"פ לעבר ספה שבמקום. לאחר מכן הצמיד הנאשם את המתלונן ע"פ אליו, חיבקו, נישק אותו בצווארו באומרו לו כי הוא חמוד, מתוק, חתיך ויפה וכי "ככה יהודים מראים אהבה" וכן "אני אגיד לך איך יהודי אוהב יהודי".
5.                   לאחר מכן ובעודם על הספה בבית הנאשם, הכניס הנאשם את ידו מתחת לחולצתו של ע"פ , מישש את חזהו ובטנו, לקח את ידו של ע"פ הניח אותה על איבר מינו וחיכך אותה באיבר מינו. לאחר מכן נישק את ע"פ בצווארו. בשלב זה ע"פ ניסה להדוף את הנאשם מעליו אך הנאשם שוב נצמד אליו, חיבקו בכוח, הכניס את ידו מתחת לחולצתו של ע"פ וליטף את גבו.
6.                   ע"פ שביקש להפסיק את מעשיו של הנאשם, אמר לו כי הוא מבקש ללכת מביתו ולהתארגן לפני שנכנסת השבת. בתגובה אמר לו הנאשם כי ברצונו להראות לו מתנה שקיבל לכבוד השבת ואשר נמצאת בחדר השינה בבית. הנאשם הוביל את ע"פ לחדר השינה בביתו, שם הציב אותו מול מראה נעמד לצידו ואמר לו "איזה חתיך אתה, אותך קיבלתי לשבת". לאחר מכן חיבק את גופו של ע"פ , חיכך את איבר מינו ברגלו של המתלונן וגנח באוזנו. 
7.                   במעשיו המתוארים לעיל, ביצע הנאשם בע"פ מעשים מגונים זאת לשם גירוי וסיפוק מיני.
ב.        הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם:
מעשים מגונים– עבירה לפי סעיף 348 (ג) לחוק.
ג. עדי התביעה:
1.        
                                                                                        צאלהפרייברג - שנער, עו''ד
                                                                                 סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז צפון
נצרת עילית,  כ"דבשבט תשע"ז,20 בפברואר 2017
מספר תיק פרקליטות: 07/00000436/17
הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו – 1995.
בהתאם להוראת סעיף 15א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב – 1982 המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה