רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 11 בינואר 2017

בסוד שיח - שמות

מאת הרב שאול שיף

להלן מתוך דברים שאמר הגר"י זילברשטיין שליט"א, מחשובי הפוסקים בדורנו, זמן קצר לאחר פיגוע הדריסה בירושלים‎:
כתונת מכפרת על שפיכות דם. מכנסיים מכפרים על גילוי עריות. מצנפת מכפרת על גסי הרוח (כמו אותו אדם גס רוח שנכנס לביתו ומתחיל לצעוק על כל מי שנקלע למחיצתו), אבנט מכפר על הרהור הלב, חושן מכפר על הדינין (דהיינו על כל אלה שעושים דין לעצמם, ולא באים לבית דין),אפוד מכפר על עבודת כוכבים, מעיל מכפר על לשון הרע וציץ מכפר על עזות
פנים' וכו'. אבל גם כאשר אין לנו לא קורבנות, ולא בגדי כהונה,אפשר להשיג כפרה זוטא על ידי אמירת פרשת הקורבנות לפני התפילה.על הפסוק 'צו את אהרן ואת בניו לאמר' (ויקרא, ו' ב') מביא החפץ חיים זי"ע את דברי המדרש הלומד מהמילה 'לאמר',שמשה יאמר לבני ישראל להתעסק גם ב'קריאת' העולה,דהיינו שאע"פ שמקריבין עולה,יהיו עוסקין גם בקריאתה. וכהיום, מוסיף הח"ח, שאין לנו אפשרות להקריב הקרבנות בפועל, בודאי שמצווה עלינו להתחזק באמירת הקרבנות ובלימוד הלכותיהם, וייחשב לנו כמעשה הקרבה. בכוח אמירת הקורבנות אפשר להציל חיים, הרי לא סוד הוא שכהיום פשטה התופעה במקומות מסוימים, שלא לומר את הקרבנות. ובגמרא מבואר שבזמן הזה עומד העולם רק בזכות אמירת הקרבנות!, הבה נקבל על עצמנו לחדש ימינו כקדם, ולומר את פרשת הקרבנות לפני תפילת שחרית ונציל את נפשותינו מכל צרה. בניגוד לדעה הרווחת בקהל, אמירת הקורבנות אינה מנהג בעלמא או מילתא דחסידותא גרידא, אלא יש לכך מקור בחז"ל בהרבה מקומות, ובסידורי הקדמונים ז"ל, וכן נפסק להלכה בטור ובשלחן ערוך ונושאי כליהם בלי פקפוק כלל.
ובזכות אמירת הקרבנות נזכה גם שישלח השי"ת רפואה שלימה לכל חולי עם ישראל, ולא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ותחזינה עינינו בשובו של השי"ת לציון ברחמים. ובמיוחד בעקבות פיגוע הדריסה המחריד בעשרה בטבת. נקבל על עצמנו לומר קורבנות לפני התפילה.
שבת שלום ומבורך ובזכותה ובזכות שמירתה נזכה לגאולה האמיתית והשלימה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה