רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 2 בדצמבר 2016

פרשת השבוע פרשת תולדות:

תולדות  יעקב ועשו שנולדו   ליצחק ורבקה, אך כבר  בטרם לידתם מציינת התורה כי רבקה היתה עקרה,
"ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא".
מסביר ומפרש הרבינו בחיי, שלכאורה בלשון הפסוק היה ראוי להקדים ולומר 'ותהי רבקה עקרה', ואחר כך 'ויעתר יצחק לה' כי עקרה היא, ומדוע שינה הכתוב וציין קודם את התפילה ואח"כ את המצב של רבקה?
ומבאר בטוב טעם ,
"ומה שהקדים התפילה, שהקדים העיקר, ולמדנו, שאין הכוונה שתהיה העקרות סיבת התפילה, שאם כן הסיבה עיקר והתפילה טפל לה, אבל הכוונה לשון הכתוב כי התפילה סיבת העקרות, ולומר לך שלא נתעקרה אלא כדי שיתפללו שניהם על הדבר. לפיכך הקדים התפילה שהיא העיקר והסיבה הראשונה שבשבילה באה העקרות לרבקה אמנו".
דרשו וחקרו חז"ל: מפני מה נתעקרו האמהות, מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים".
בספר חסידים מובא : "אם שואל אדם דבר שהוא שבח לבוראו כגון על לימוד התורה או דבר אחר מחפצי שמים, ושופך את נפשו עליו,  ה' שומע תפילתו אף על פי שאין בידו מעשים
רואים אנו כמה גדול כח התפילה על עניינים גשמיים, על אחת כמה וכמה גדול כח התפילה כשמתפללים על רוחניות. כשאדם מתפלל שיבין את סוגיית הגמרא, שיתגבר על יצרו הרע, שיזכה לעבוד את בוראו בלבב שלם. כמה גדול כוחה של תפלה זו!

למדים אנו מפרשה זו את כוחה העצום של התפילה להשם, כמה גדולה היא ובכוחה אפילו לשנות את הטבע.
יהי רצון שנזכה שתמיד תפילותינו יתקבלו לרצון מלפני אדון כל ונראה ברכה והצלחה ושפע של ישועה בכל הענינים ברוחניות ובגשמיות. בבריאות איתנה אמן.
בברכת ערב שבת שלום ומבורך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה