רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 30 בנובמבר 2016

*"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא"* - הלכות והנהגות ליום רביעי כט' חשון התשע"ז מפי *כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א* מתוך הסידור ליום חול *אמרי פי*

לע"נ הצדיק רבי חיים פינטו הגדול זצוק״ל
א. הנה ה"מגן אברהם" (שם, ס"ק ט"ו) איתא דרך במטלית עבה מותר. וז"ל בספר ברכי יוסף (או"ח סימן ג' אות ט') כתב בספר סולת בלולה בשם סידור הכתוב על פי האר"י ז"ל, אם אי אפשר לו יאחז ע"י חלוקו ויטיל מים וכו', וכבר מחי לה אמוחא הרב שמלה חדשה (חידושי ריש נדה) דמה ענין חלוק למטלית עבה, וכתב שיש להחמיר אף במטלית עבה. ובספרו מחזיק ברכה שם הוסיף, דמה שכתוב בסולת בלולה בשם האריז"ל כן הוא באור צדיקים (עמוד העבודה סימן א אות י"ח) וברור בעיני דכוונת הרב מהרם פאפירש זצוק"ל הנזכר היא פשוטה, דהוא מיירי בנשוי, דמדינא יאחז צדיק, והוא החמיר לבלתי אחוז ממדת חסידות, ולכן כתב דאם אי אפשר יאחוז על ידי חלוקו לגדר ופרישות בעלמא, אבל אם אינו נשוי דמדינא אסיר ודאי לא מהני חלוק.
ב. "ה"נותן "ל"שכבי "ב"ינה ראשי תיבות "הלב", ויחשוב בדעתו "הלב".
ג. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי.
והנה שינויים רבים היו בברכה זו, בסידור "הגיון לב" לפרי מגדים כתוב "שלא עשני עובד כוכבים". ובספר "ברוך שאמר" (מבעמח"ס "תורה תמימה") שיבח נוסח זה. וכך נהג ה"חפץ חיים" (עיין "תשובות והנהגות" ח"א, סימן ו) וכן הוא לשון המחבר ב"שולחן ערוך" (או"ח סימן מו סעיף ד, בדפוסי "המשנה ברורה" ו"הכף החיים"). וע"ש ב"מגן אברהם" וז"ל, שעשני יהודי שינוי מן המדפיסים, וז"ל שלא עשני עכו"ם (בה גירסת שו"ע מכון ירושלים) אך בדפוס ראשון (ונציה שכה) כתוב במחבר שלא עשני גוי. וע"ע שו"ת "זכר יהוסף" (סוף סימן יג) ושו"ת האלף לך שלמה (או"ח, סימן לד) ושדי חמד (אס"ד מע חירופין אות ה ומע ב שיורי הפאה אות ב).
ד. הנה הברכה שלא עשני גוי האריכו בעניין זה, ויש שביארו ואמרו שג' הברכות הם כנגד בי"ע גוי כנגד ע'שיה, עבד כנגד י'צירה, ואשה כנגד ב'ריאה.
--- *לימוד שתי משניות יומי* ---
לע"נ הצדיק רבי מאיר שלום אבוחצירה בן פרחה - ה"בבא מאיר" זצוק״ל
*פסחים, פרק ט' משנה ו':*
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, שָׁמַעְתִּי שֶׁתְּמוּרַת הַפֶּסַח קְרֵבָה, וּתְמוּרַת הַפֶּסַח אֵינָהּ קְרֵבָה, וְאֵין לִי לְפָרֵשׁ. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, אֲנִי אֲפָרֵשׁ. הַפֶּסַח שֶׁנִּמְצָא קֹדֶם שְׁחִיטַת הַפֶּסַח, יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב, וְיִמָּכֵר, וְיִקַּח בְּדָמָיו שְׁלָמִים, וְכֵן תְּמוּרָתוֹ. אַחַר שְׁחִיטַת הַפֶּסַח, קָרֵב שְׁלָמִים, וְכֵן תְּמוּרָתוֹ:
*פסחים, פרק ט' משנה ז':*
הַמַּפְרִישׁ נְקֵבָה לְפִסְחוֹ אוֹ זָכָר בֶּן שְׁתֵּי שָׁנִים, יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב, וְיִמָּכֵר, וְיִפְּלוּ דָמָיו לִנְדָבָה. הַמַּפְרִישׁ פִּסְחוֹ וָמֵת, לֹא יְבִיאֶנּוּ בְנוֹ אַחֲרָיו לְשֵׁם פֶּסַח, אֶלָּא לְשֵׁם שְׁלָמִים:
*זכות הלימוד תעמוד לרפואת והצלחת מו"ר עט"ר הצדיק רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א בן הרבנית זהרי.*

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה