רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 9 באוקטובר 2016

דרישה לאפשר ליהודים להתפלל בהר הבית ביום הכיפורים

ה' תשרי התשע"ז  7.10.16                                                                      מבלי לפגוע בזכויות

לכב'
מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה
מר גלעד ארדן, השר לבטחון הפנים

באמצעות פקס / אימייל

הנדון:   דרישה לאפשר ליהודים להתפלל בהר הבית ביום הכיפורים

המטה למען ארץ ישראל, ע"ר, הפועל לחיזוק ההתיישבות והריבונות בארץ ישראל ופורום נאמני ארץ ישראל בליכוד, אשר בו חברים מאות חברי מרכז הליכוד, פונים אליכם כדלקמן:
ביום ד' הקרוב יחול יום הכיפורים התשע"ז.  ביום זה מתכוונים יהודים לעלות להר הבית ולהתפלל. ממשלת ישראל מתבקשת לאפשר זאת להם.
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר לכל יהודי. ממנו עולות תפילותיהם כל יהודי עלי אדמות לשמיים.  קדושתו מודגשת במיוחד ביום הכיפורים, כי בו התקיימה העבודה היחידה המותרת ביום הכיפורים  - עבודת הכהן הגדול.
הר הבית שימש אתר תפילה ייחודי, החל מתקופת האבות[1] ועד הרבה לאחר חורבן בית שני. 
הרמב"ם פוסק במפורש בספר המצוות, מצוות עשה ה:
"והמצוה החמישית היא שצונו לעבדו יתעלה וכבר נכפל צווי זה פעמים, אמר (משפטים כג כה) ועבדתם את ה' אלהיכם ואמר (ראה יג ה) ואותו תעבודו ואמר (ואתחנן ו יג) ואותו תעבוד ואמר (סוף פרשת עקב) ולעבדו. ואעפ"י שזה הצווי הוא גם כן מן הציוויים הכוללים כמו שביארנו בשרש הרביעי הנה יש בו יחוד שהוא צוה בתפילה. ולשון ספרי ולעבדו זו תפילה. ואמרו גם כן ולעבדו זה תלמוד. ובמשנתו של רבי אליעזר בנו שלרבי יוסי הגלילי (פרש' יב עמ' רכח) אמרו מנין לעיקר תפילה בתוך המצוות מהכא "את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד". ואמרו (מדרש תנאים ממדרש הגדול פ' ראה) עבדהו בתורתו עבדהו במקדשו. כלומר ללכת שם להתפלל בו ונגדו כמו שבאר שלמה עליו השלום (מלכים א' ח, דברי הימים ב, ו). ". 
הר הבית הוא גם המקום היחידי עלי אדמות בו יהודים יכולים לקיים את מצוות ההשתחוויה לה' ביום הכיפורים.
מבחינה חוקתית וחוקית אין חולק כי ליהודים קיימת זכות מלאה להתפלל בהר הבית, ככל אדם אחר.  תפילה היא זכות יסוד במסגרת חופש הדת והפולחן.  ראש הממשלה נתניהו הצהיר פעמים רבות לכל מדיניות העולם כי במדינת ישראל קיים חופש דת לבני כל הדתות.  יש ליישם הצהרה זו גם לגבי יהודים, ובמיוחד בהר הבית - המקום הקדוש ביותר בעולם ליהודים.
מבחינת משפטית, בג"ץ קבע למעלה מ-15 פעם כי ליהודים יש זכות להתפלל בהר הבית, וניתן להגביל זכות זו אך ורק במקרים חריגים.  יתרת מכך, בג"ץ קבע כבר שלוש פעמים כי: "על הדרג המדיני, ולא על בית המשפט, לתת תוכן ומשמעות לקריאה ההיסטורית, 'הר הבית בידינו' " (בג"ץ 2955/07, בג"ץ 7128/96 ובג"ץ 9474/96).  כעת זה מבחנו של "הדרג המדיני", קרי: מבחנכם.
מבחינה פוליטית, תפילת יהודים בהר הבית מחויבת על פי ערכי הליכוד וחוקתו.  הממשלה הנוכחית היא ממשלה בראשות הליכוד, ותנועת הליכוד מצפה ממכם לנער מעלינו את גיבנת ה"סטטוס קוו" שקבעה מפלגת העבודה בהר הבית לפני 50 שנה.  הגיע הזמן שהליכוד ילמד לשלוט, וישתית את מדיניות ממשלתו על ערכים לאומיים, במקום על ערכי מפלגות השמאל.  אין זמן מתאים יותר לכך מיום הכיפורים הקרוב.
מבדיקות שערכנו עם מפקדי משטרת ישראל, הם הצהירו מפורשות כי המשטרה יכולה לאבטח תפילות יהודים בהר הבית בכל עת.
הינכם מתבקשים להודיע את החלטתכם בנדון עד יום א' הקרוב, ז' תשרי התשע"ז 9.10.16 על מנת שיהודים המבקשים להתפלל בהר הבית יוכלו לערוך את ההכנות הנדרשות.
העתק מכתב זה מועבר לפיקוד הבכיר של משטרת ישראל כדי שזו תוכל להתכונן לכך מבצעית.

           
                                                                                    בכבוד רב[2],

         
עו"ד אביעד ויסולי, יו"ר
                                                                                                המטה למען ארץ ישראל, ע"ר
                                                                                                ונאמני ארץ ישראל בליכוד
העתק:
עו"ד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה
רנ"צ רוני אלשייך, מפכ"ל המשטרה
ניצב יורם הלוי, ממ"ז ירושלים
המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש
[1] במסכת ברכות (דף כו ב) בגמרא אנו מוצאים זאת במפורש : "אברהם תקן תפילת שחרית, יצחק תקן תפילת מנחה. יעקב תקן תפילת ערבית". על פי דברי חז"ל , תפלות אלו של האבות היו במקום המקדש, וכמו שכתב רש"י : הר המוריה, ושדה יצחק, ובית אל דיעקב כולם בהר הבית התפללו (פסחים פח א).

[2] אין באמור במכתב זה כדי להוות כל ויתור, השלמה, עיכוב, דחיה, הפחתה, הסכמה או מיצוי טענות באורח חלקי או מלא, על נושא כלשהו שהועלה בעבר או שיועלה בעתיד ו/או על כל דרישה, בקשה, טענה, תלונה, סעד, טען-ביניים, צו, הודעה, תביעה או עתירה על פי כל דין ונגד כל אדם. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה