רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 11 באוקטובר 2016

כך מתכוננים לתשובה

*דרך התשובה*
יהודי אחד בא אל הצדיק רבי ישראל מרוז׳ין ובקשה בפיו: "חוטא אני וברצוני לעשות תשובה״. שאלו הצדיק: ״מדוע אפוא אינך עושה תשובה?״. השיב היהודי: ״אינני יודע איך עושים זאת״. שאלו הצדיק: ״וכיצד ידעת לחטוא?״. ענה היהודי: ״קודם-כול חטאתי, ואחר-כך נודע לי שזהו חטא״. אמר הצדיק: ״הנה לפניך הדרך - קודם-כול תעשה תשובה, ואחר-כך תדע שזו הייתה תשובה שלמה״.
*״אנו מתירין להתפלל עם העבריינים״*
שאל הגאון רבי ישראל מאיר מראדין, בעל ה״חפץ חיים" זצ״ל, מהו ההיתר להתפלל ביום הכיפורים עם מי שממשיך להיות עבריין, הרי מן הדין היה לקחת מקל ולסלק אותו מביהכנ״ס. וענה: כל זה שווה, אם אפילו רק אחד מן העבריינים יישאר וימשיך להתפלל בכל ימות השנה. בשבילו כדאי להתפלל עם כל העבריינים.
*"על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת"*
היצר הרע קרוי "מלך זקן וכסיל" (קהלת ד, יג). ואמרו במדרש "למה קורא אותו "מלך"? שהכל שומעין לו. ולמה קורא אותו "זקן"? שהוא מזדווג לו מילדותו ועד זקנותו. ולמה קורא אותו "כסיל"? שהוא מלמד לאדם דרך רעה".
ואינו מובן: אמנם מדריך לדרך רעה, אבל בכזו חכמה, בעורמה כה רבה, בתחכום עצום ורב. ואיך מכנים אותו בשם "כסיל"?
והתשובה: כשקוראים לאדם: "מלך אנגליה", פירושו שהוא מלך על אנגליה. וכשאומרים: "מלך ספרד", מלך הוא על ספרד. וכשקוראים ליצר הרע "מלך כסיל", הרי הוא מלך על כסילים. כי מי כסיל כשומע לקולו ומאבד עצמו משני עולמות!
*(והגדת)*
*"על חטא שחטאנו לפניך בקלות ראש"*
ספר הרב יהודה יוספי, כי פעם אחת, כשהתפלל בבית הכנסת, באמצע חזרת הש"ץ, ראה את אחד המתפללים משוחח בטלפון נייד... נגש אליו הרב יוספי, ושאלו: " אמור לי, עם מי דברת, דברת עם ראש הממשלה?"
השיב לו האיש: "לא!" "אולי עם שר הבטחון?"- המשיך הרב. אמר לו: "לא!"
והרב בשלו: "שר הפנים, לפחות?!" "גם כן לא!" ענה המתפלל. והרב לא הרפה: "אז אמר נא, מי זה היה?!" השיב האיש: "לא חשוב... "
אמר לו הרב יוספי: "זה לא חשוב, אבל הקדוש ברוך הוא, עוד פחות חשוב... "
*(ומתוק האור)*
*"ובקשתם משם את ה' אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך"*
התחיל בלשון רבים "ובקשתם"  וסיים בלשון יחיד "ומצאת" מדוע?
כיון שרבים עומדים בתפילה ומבקשים אבל סיים בלשון יחיד "ומצאת כי תדרשנו" כיון שהקב"ה לא ימצא לכולם אלא לאותו יחיד אשר יכון אליו בכל ליבו ונפשו!
*(הגר"א)*
*"ברוך אתה ה' מלך מוחל וסולח לעונותינו"*
איש אחד הביא לביתו מיני תפוחים מתוקים מן השוק והילד הפיקח רצה תפוח מה עשה ברך "בורא פרי העץ" ואז אביו מיהר לתת לו כדי שלא יכשל בברכה לבטלה כנ"ל פה מברכים ברכת מלך מוחל וסולח לעונותינו , ולא תהיה מידת הקב"ה מידת בשר ודם? ודאי שזו לא תהיה ברכה לבטלה! וימהר ויסלח לנו.
*(האדמו"ר הרב אלימלך מרידניק זצ"ל – יינה של תורה)*
             *- גמר חתימה טובה -*

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה