רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 9 בספטמבר 2016

הגאון רבי ציון בוארון: ''חברת 'מלכות' מתעתעים את הציבור בעניין שהוא ספיקא דאורייתא, וקרקפתא דלא מנח תפילין ח''ו''


בית הדין 'משפט וצדק' בפסק דין כנגד רצועות 'מלכות': ''יש להחשיב את הרצועות כ'ספק מעובדות לשמה' ועל המחזיק רצועות אלו להחליפם'' עם זאת מבהירים בפסק הדין ''כי בנוגע לחשד ל'מדבקה', אין בסיס לדבר''.

נשיא ביה''ד הגאון רבי ציון בוארון בכת''י : ''חברת 'מלכות' מתעתעים את הציבור בעניין שהוא ספיקא דאורייתא, וקרקפתא דלא מנח תפילין ח''ו''

לאחר כשנה מאז פרוץ סערת כשרות רצועות התפילין של 'מלכות' יוצא בית הדין 'משפט וצדק' בנשיאות הגאון רבי ציון בוארון בפסק דין חריף כנגד חברת 'מלכות' - אם כי בשל תקלה חמורה יותר כלשונם, כ''כ הדיינים מדגישים בפסק הדין ''כי בנוגע לחשד ל'מדבקה', אין בסיס לדבר!''.


לאחר משא ומתן ארוך, מסיים ביה''ד את פסק הדין וקובע: לעניין הלכה מאחר שאין אפשרות לברר על כל רצועה ורצועה לאיזה פס יצור שייכת, לדעתנו יש להחשיב את הרצועות הנ''ל כ'ספק מעובדות לשמה', ועל המחזיק רצועות אלו להחליפם, ולא יכנס בספקות במצווה גדולה כזו, התדירה יום יום.
עה''ח חברי בית הדין 'משפט וצדק': אב''ד רבי אהרון בוארון, הדיין רבי דוד מלכה, הדיין רבי יובל אברהמי.

עם זאת כותבים ביה''ד בפסק הדין ''כי בית הדין הגיע למסקנה כי בנוגע לחשד ל'מדבקה', אין בסיס לדבר.

בסוף פסק בית הדין הוסיף נשיא בית הדין הגאון רבי ציון בוארון בכתב ידו: 

הח''מ ליווה את כל הדיונים והבירורים כאשר על כל צעד היו חברי ביה''ד הרבנים הגאונים שליט''א נועצים עימי ואני יודע כמה נהגו ביה''ד במתינות מיוחדת בעניין העיבוד לשמה ולצערנו הגדול הרי שמיצרי הרצועות לא סיפקו הוכחות בעניין העיבוד לשמה. ועתה הם מתעתעים את הציבור כאילו הכל בסדר על הצד היתר טוב. ונהפוך הוא שיש לחוש בעניין שהוא ספיקא דאורייתא, וקרקפתא דלא מנח תפילין ח''ו ועל כן יש להחליף את הרצועות באחרות שאין בהם ספק. ושומע לנו ישכון בטח. וע''ז בעה''ח ציון בוארון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה