רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 8 בספטמבר 2016

מי הבעל הבית בצפת?

מאת צפתי

לכבוד הרב חיים שליט"א!

בזמן האחרון, מתפרסמות טענות אשר בעיר צפת יש 'שליח ראשי' ה"ה ר' חיים קפלן, שירש את סמכויותיו של אביו ע"ה, ומכיוון שכך על כל המוסדות בצפת ועל כל אנ"ש להישמע לקולו.
מבלי הבט על כך אשר המושג 'שליח ראשי' אין לו שום מקור אצל הרבי, והוא הומצא על ידי אנשים מסויימים לצורכי שליטה וכו' כידוע, בצפת בפרט לא שייך מצב כזה כלל גם מכיוון שר' חיים קפלן מעולם לא ירש את אביו ע"פ פס"ד מד"א דצפת הרב לוי ביסטריצקי ע"ה.
השמאל החבדי כדרכו משכתב את ההיסטוריה, ובטוח שכל אנ"ש מטומטמים.
ומעשה שהיה - כך היה:
אחרי הפטירה של הרב לייבל קפלן הייתה כאן מלחמת עולם.
חתנו הרב הרצל הלך ולקח את כל המסמכים מהמשרד שלו.
הרב ביסטריצקי ע"ה הודיע שלא ישבו להחליט על שום דבר, עד שיחזירו את כל המסמכים אליו הביתה.
באו לצפת אז מנהיגי השמאל העולמי: אברמל שמטוב, מענדל ליפסקר, יוד'ל קרינסקי.
הם הגיעו לרב לוי ביסטריצקי ע"ה הביתה ולחצו אותו שימנה את ר' חיים קפלן ליורש.
הרב ביסטריצקי לא הסכים בשום אופן, ובתגובה הם הוציאו נגדו מכתבים ולחמו בו בשצף קצף.
הרב ע"ה לא נכנע ואמר חד משמעית, שר' חיים יקבל את "הארבע קירות של בית הכנסת ואת המקווה". (בנוסף נתנו לו גם את גבעת שושנה, את כולל "צמח צדק" ואת ישיבת צעירי השלוחים*.
הרב ביסטריצקי חילק את המוסדות בעצמו: הרב ווילשאנסקי קיבל את הישיבה, הרב הענדל את אור מנחם, הרב רוזנפלד את מכון אלטע וכו'
ומילתא בטעמא עשה ואמר הרב ע"ה:
אין כאן דין ירושה כלל! פסק הרב. גם כי הבן לא ראוי לירש, וגם כי השלוחים בנו את המוסדות יחד.
הרב קפלן ע"ה אמנם שימש כמנהל אך לא כבעל הבית בשום אופן!
כך פסק הרב מרא דאתרא של קהילת חב"ד בצפת ושל העיר צפת כולה.

*למעשה כיום, את המקווה הוא הכניס לחובות ועזב. בכולל צמח צדק לא שילם משכורות במשך תקופה ארוכה עד שהכולל עבר לידי הרב שמואל דוידזון. ישיבת צעירי השלוחים נסגרה עד שבא אחיו מקנדה ופתח אותה מחדש. בבית הכנסת השליטה עברה לגבאים. את גבעת שושנה הוציא ממנו בנכלוליו מוטי הלפרין ממירון.
מכל מה שקיבל עם פטירת אביו, ​נשארה לו רק האחריות על הפעלת הממטרות בדשא של קרית חבד.​

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה