רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 18 בספטמבר 2016

*מעט הנהגות ומילי דקדושה* מהמחזור החדש לראש השנה *"תכין ליבם תקשיב אזנך"* מפי *כ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א* העומד לצאת לאור בקרוב.

א. כשכותב אדם איגרת לחבירו מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, טוב שיכתוב במכתבו בתחילתו או בסופו שיזכה לכתיבה וחתימה טובה.
ב. ישתדל להקפיד בלימוד הזוהר הקדוש בכל ימות השנה, ובפרט בימים אלו. וידועים דברי הרב הקדוש מקאמרנא זצוק"ל(בספר "נתיב מצוותיך" נתיב התורה שביל א' סימן לא) וז"ל, וראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש דפים בזוהר בכל יום, והוא תועלת גדול לנפש להאירה ולזככה ולתקנה, ולכלות קוצים מדות רעות ותאוות רעות לזכות בנועם ה', והוא מרפא ותיקון לחטאים ופשעים של הנפש. וכך נתן מרן האר"י תיקון לבעל תשובה שיאמר חמשה דפין זוהר או תיקונים עכ"ל.
ג. יקבל על עצמו בימי חודש אלול, שמכאן ולהבא לכל ימות השנה ירבה בכל יום ללמוד זוהר הקדוש, וידע שלימוד הזוהר מרבה לאדם כח הפרנסה, וכך מביא רבנו פנחס מקוריץ זצוק"ל בספר "מדרש פנחס" (דף לו. אות מג.)
ד. רבנו בעל ה"פלא יועץ" זצוק"ל כתב (בערך זוהר), לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש, ואפילו אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה, הוא חשוב לפני הקב"ה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה