רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 12 בספטמבר 2016

מחנך בסלונים יורד על הרב שכטר שנותן יד לדברי זימה בקו ברסלב

בס"ד, ליל שישי לסדר "ידינו לא שפכו את הדם הזה...כפר לעמך ישראל אשר פדית ה'" תשע"ו
לכבוד האי גברא רבא חסידא קדישא ופרישא, עמוד האמונה והטהרה בדורנו, הגאון הצדיק המקובל רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א
אחר השלום והברכה כראוי להדרת כבוד גאונו, באתי להביע כאבי בתור שליח ציבור בשם כלל רמ"י ומחנכי ישבתנו הק', כאב נורא ואיום על הפירצה הנוראה בחומת בדק בית אלוקינו, אנו שומרים על טהרת מחנינו בכל הכח, וכעת התפרץ השטן בדמות מלחמת מצוה נגד הרב ברלנד ומכניס רעל של טומאה וניאוף וחוסר דרך ארץ נורא ואיום.
כמחנך בישיבה קטנה של חסידי סלונים נתקלתי בימים האחרונים בתופעה מזעזעת, מסתובב בין הבחורים מספר טלפון הנושא את השם "קו ברסלב" בהדרכת זקני ורבני ברסלב, כשבתחילת התוכן בטלפון הם נאחזים במכתב של מעלת כבודו שליט"א ומיצרים רושם כאילו הקו עומד תחת סמכות ופיקוח מעלת כבודו שליט"א.
התקשרנו למספר ונזדעזענו עד עומק נפשינו לנוכח דברי הטומאה והזוהמה שמושמעים שם, ענינים שבינו לבינה, ניבול פה ולשון הרע ורכילות, ולמרות שבאמת אין לי שום מושג ושמץ בסוגיא של הרב ברלנד, כי אין אנחנו קשורים לברסלב בכלל, אבל אפילו אם נניח שהוחלט על ידי גדולי ורבני ברסלב שהמלחמה הזאת שוה את המחיר של הרס הנוער, הרי אין ההחלטה הזאת שייכת אלא לנוער של ברסלב, ומדוע ילכלכו את מוחותיהם של צעירי קהילתנו הקדושה.
ואיני מתחיל להבין מה המטרה בכך שנשלחו אתמול והיום צינתוקים לכל אברכי קהל אנ"ש דחסידי סלונים בירושלים, בני ברק, ביתר, קרית גת. להזמין אותם להצטרף ולהאזין לקו הזה. [בתחילה השתוממתי מה הענין לערב את עדת חסידי סלונים בזוהמה הזאת, אבל אחר כך כשהתקשרתי לקו הזה, שמעתי שמעידים על עצמם ששלחו למעלה ממאה אלף צינתוקים לכלל הציבור החרדי, ואכן עובד אתנו בישיבה אחד הרמי"ם שהוא חסיד בעלזא, וסיפר שגם קיבל הצינתוק הזה]. וזה גרם שחלק מהבחורים ראו המספר אצל הטלפון של אביהם, וברוך ה' שועדת הרבנים לעניני תקשורת חסמה את ההתקשרות לקו הזה מטלפון כשר, אבל מטלפונים ציבוריים או מהבית, עדיין יכולים להתקשר, והבחורים רצים להתקשר ומתפטמים בדיבורים שגורמים הרס נורא ואיום לבנין יהדותם.
לאחר שנזדעזענו ביררנו עד כמה שהשיגה ידינו מי עומד מאחורי המלחמה והגענו ליהודי בשם ר' יום טוב חשין בבית שמש,[אם כי איני יודע מאה אחוז שזה אכן הוא, אך זה מה שהעלו הבירורים שלנו], רדפתי אחריו הרבה שעות להשיג אותו, בסוף הוא שלח אלי אברך לפגישה, הוא סירב להזדהות בשמו, רק הראה לנו מכתב שבו כותב מעלת כבודו שליט"א על ר' יו"ט חשין כי הוא סומך עליו וקרוב אליו מאד וכל מה שהוא עושה וכל הליכותיו וכל פעולותיו הם בקדושה וטהרה [איני זוכר בדיוק הלשון, זה בערך התוכן], והדגישו לי שזה הכל 'כתב יד של רבי יעקב מאיר' כך שאסור להרהר על כל מה שר' יו"ט עושה כי הכל הוא בגושפנקא והסכמה של הגרי"מ שליט"א.
והנני מבקש סליחה, כי איני ראוי חלילה להעיר למעלת כ"ק שליט"א, הנודע כבר כשישים שנה במדריגות העצומות של נקיות מידותיו וטהרתו, [וכפי שכבר הפליג בשבחו אבינו רוענו מורי ורבי כ"ק מרן אדמו"ר הנתיבות שלום זיע"א כאשר זכיתי פעם לשמוע מפי קדשו כי אינו מבין ההתנגדות על ברסלב אחרי שרואה ברסלבר חסיד כמו רבי יעקב מאיר שכטר],אבל על דבר אחד אני זועק מכאב לב, מדוע לקלקל את הנוער שלנו, שאין לנו שום שייכות לברסלב, מדוע צריכים לדעת מכל המושגים המלוכלכים, וגם עצם צורת הדיבור והסגנון בטלפון שם בצורה נוראה של חוצפה וניבול פה. – איני ראוי להיות עפר תחת כפות רגלכם, ולמרות שאיני מבין האם הצר שווה בנזק המלך, אבל על בחורי ברסלב אין לי שום זכות לפתוח פי כאשר הדברים מפוקחים על ידי אדם קדוש וטהור, אבל זאת אני מתחנן, אנא הרפו מהפצת פרטי ההקלטות והמושגים בקרב מחנינו.
כשדיברתי עם אותו אברך השליח של ר' יו"ט חשין הוא הראה לי עוד מכתב אחר של הגרי"מ שליט"א שיוצא מגדרו בלשון כזאת חריפה, באמת הזדעזעתי, הבנתי שזה לא כל כך פשוט, כי בחיי לא שמעתי כאלו ביטויים על רב בישראל לכתוב בשמו המפורש "האיש המכונה אליעזר ברלנד הוא סכנה נוראה ואיומה", [ועוד לשונות מצמררים שאיני זוכר בדיוק]. והוא הסביר לי שלכן במצב נורא כזה אי אפשר להסתכל על שום דבר, ולמרות שזה מכניס הרבה מחשבות טמאות אצל אברכים ובחורים, מ"מ זה בבחינת ביטולה זהו קיומה, כי חייבים להציל את ברסלב שישארו יהודים על פי הלכה. למרות שאני חולק עליו כי ביהדות לא היה קיים הכלל של הנוצרים "המטרה מקדשת את האמצעים", אבל אפילו לשיטתו הרי הסכנה היא רק לחסידי ברסלב, מה שאין כן לקהל אנ"ש שאין לנו שום שייכות לא לברסלב ולא להרב ברלנד, ואין שום סיכוי שמישהו מבחורי ואברכי סלונים יתקרב להרב ברלנד, אם כן אין שום היתר ללכלך את מוחותינו.
כששלחנו הפניה לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א [לא התקבלנו בקודש פנימה כי היה התחייבויות קודמות, רק באמצעות חתנו שליט"א] קיבלנו תשובתו הקדושה: "די הנהגה צו אזוי מבזה זיין און רודפ'ן א איד וואס זיצט אין תפיסה, כל שכן איינער וואס יודישקייט פון אסאך משפחות איז תלוי אין עם, איז נורא ואיום, דער עצם שרעקליכער פרסום איז א מורא'דיגער חילול ה' אויפן גאנצן יהדות החרדית, און ווער ס'האט אין דעם א חלק איז בודאי לא ינקה. ס'איז ביי מיר זיכער אז וואס זיי הענגען זיך אן און רבי יעקב מאיר שכטר איז שקר וכזב, ער איז צו א ריינער און א הייליגער יוד צו נעמען א טייל אין אזא שפיכות דמים, מסתמא זעהט מיר אויס איז זיין חתימה אויף דעם שרעקליכן שארפן נוסח א פאלשע חתימה, ס'איז אינגאנצן נישט זיין סגנון שרייבן אזעלכע לשונות, ער איז גאר גאר א איידאלער יוד, איך קען עם נישט פון היינט, אבער אף על פי כן איז כדאי צו פונה זיין צו עם מיט א בקשה ער זאל מפעיל זיין דעם כח ההשפעה אויף זיינע מענטשן וואס פיהרן די מערכה, אז זיי זאלן אויפעהרן צו ארום שיקן די אלע שמוץ, אין די גאנצע ברייטע וועלט בכלל, און ביי אונז בפרט. ס'האט דאך נישט קיין שום תועלת און קיין שום תכלית, ער וועט דאס זיכער פארשטיין. עד כאן לשון קדשו. 
וכולנו תפילה להשי"ת שירחם על פליטת שארית עמו ישראל ויגאלנו בקרוב, וירחמנו לשמור על שארית צאן קדשים בטהרתם כאשר קיבלנו מאבותינו ורבותינו הקדושים, והשי"ת יאריך ימי כבוד קדושתו שליט"א בבריאות השלימות ובאנפין נהירין לאורך ימים, אמן.
בכאב ובצער ובהדרת כבוד
י. רוטנברג

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה