רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 9 בספטמבר 2016

למה התקרבנו לחב"ד? והחורבן שההסכם עם הצבא מביא עלינו

מאת א.מ.ל חבר בקהילת 'מעייני ישראל'

לכבוד האי גברא לוחם מלחמות ה' בעוז ומקדש שם חב"ד בעמידתו החזקה!

לקח לי זמן להשיג את המייל שלך ולכתוב לך ולכל הקוראים את הדברים הכואבים הללו ואני מאד רוצה שתרסם אותם כי הם נכתבים לא רק בשמי אלא בשם עוד מאות רבות של אברכים יקרים.

אני הקטן, משולי השוליים שבחבורה גדלתי בבית מפורסם מחסידות ידועה מאד בארץ ובעולם, ברבות הימים חשתי צמאון ליסודות עמוקים יותר במשנת החסידות והתקרבתי לאורה של חב"ד.

כבר כשש שנים אני מתפלל וחבר במעייני ישראל בראשות הגרח"ש דייטש שליט"א והמשפיע הנודע ר' שניאור זלמן גופין שליט"א ועוד משפיעים גדולים.

ובשנתיים האחרונות אני וזוגתי מתלבטים האם לעבור לגמרי להכניס הילדים בחב"ד.

מלחמות קשות ובוז ולעג עברנו אני וזוגתי ממשפחתנו ותמיד ידענו שאנו הולכים בדרך האמת שיש לנו רבי גדול ועצום ותורה נפלאה שנותנת הדרכות ודרך חיים בכל המצטרך.

אמנם מאז "גזירת הגיוס" שרבנים מתוך חב"ד קיבלו החלטה לקחת את כל התמימים של חב"ד לצבא ולגרום לכך שהחסידות המעטירה כזו תרד לדיוטא תחתונה אנו לא מוצאים ידינו ורגלינו.

חמי קרא לזוגתי ואמר לה בפירוש שאם נכניס ילדים לחב"ד הוא מנתק עמנו כל מגע כי אנו משמדים את הילדים שבבוא העת ילכו לצבא ויהפכו לאנשי העולם הגדול. זו תהיה חרפה לכל משפחתינו.

אנשים בבית כנסת, ברחוב ידידים ובכלל העולם בזים לנו ואומרים שרואים עכשיו את הראיה הרחוקה של הגדולים שהתנגדו לחב"ד כאשר עכשיו כל חב"ד במשך כמה שנים יהפכו למזירחסיטים. היל"ת.

מו"ר ר' זלמן גופין התבטא לאחרונה בכאב נורא - למרות שממש לא רוצה לשוחח על הענין - אך אמר כי ההסכם הזה זה לקחת את ראשם של רבותינו נשיאנו ולהניחו במקום האשפה והטומאה כמבואר בתניא.

ואני פונה בדם ליבי ודם ליבם של עוד מאות מאות מתקרבים: שמעו רבותיי! את מה שהמתנגדים הכי חריפים לחב"ד לא הצליחו לעשות אז כאן כמה מהעסקנים בשביל בצע כסף עומדים לעשות - להשמיד את כל דור החיילים של בית דוד! כל דור לומדי תורת החסידות! את כל השליחות!

אני הקטן שבצעיר אלפי ישראל זועק אליכם מתוך גרונם של מאות-מאות אברכים ומשפחותיהם שעומדים בהלם - לאיפה ולמי התקרבנו? למקום שאין שם דין ואין דיין? איפה כל מה שסיפרו לנו על כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע שהקים דור של תמימים וגילה עומקים בתורת החסידות כדי לזכך העולם, כל מה שלומדים בחסידות שהעולם אין לו כל מציאות ואינו יכול לנגד לאור השכינה. כל המסירות נפש של חב"ד ברוסיה להקמת דורות ישרים.

עכשיו השם ישמור יתברר שכל זה סתם סיפורים? כל הרעיונות שהמתנגדים מפיצים כבר שנים יכולים להראות כנכונים השם ישמור שחב"ד הכת הקרובה ליהדות, שחב"ד הם ציונים וכו' וכו' דברים שאסור לעלות על דל שפתים.

והעיקר עד כאן אני כותב בדם ליבי שאני הקטן שבחבריא. אבל כשאני כותב מתוך נהמת ליבו של המשפיע הגה"ח ר' זלמן גופין שליט"א שהוא אחד המיוחד שבאריות שבחב"ד כאן כבר אינני מתאפק ומוחה נמרצות כנגד שפלים שבשפלים שמבזים אותו ולא מתחשבים בעמידתו החזקה. מי אתם מולו בכלל? בעד בצע כסף אתם מזלזלים בגדול המשפיעים בחב"ד ואיתו עמו עוד גדולי משפיעים שפשוט חוששים לפרנסתם ולילדיהם [כך שמעתי בפירוש מר' זלמן שמתקשרים אליו המוןמשפיעים שממש חרדים על עתיד חב"ד בשניםה קרובות ממש]. בשביל בצע כסף אתם מבזים את הרביים הקדושים בראש כל חוצות כמו שלא היה מאז המתנגדים כל הדורות ממש!!!!!

אותם אנשים מצפת מה שעשיתם כל השנים דברי חסרי אחריות נגד המשפיעים והרבנים בחב"ד ונגד על הפצת דברים שהרבי היה נגד והצהרות זרות על משיח והגאולה עכשיו אתם עושים דבר מבהיל הרבה יותר אתם מוכיחים שאין לכם רבי בכלל! שאין לכם טיפת יראת שמים! ובשביל קצת כסף אתם מפקירים את כל חב"ד. פתאום אתם מפסיקים לצטט דברים מהרבי? תמיד אתם כותבים בעלונים שלכם שאתם הכי נאמנים לרבי וכל מה שאמר אתם מאמינים וכאן בענין כזה יסודי אתם לא מתייחסים לשיחותיו שאין ללכת לצבא תמימים שהם החיילים הטהורים שיביאו אתה גאולה בלימוד החסידות ובהפצה שלהם.

כל בר דעת אומר כיום לעצמו בשביל מה צריך חסידות אם אפילו מתנגדים עומדים בגאון נגד גזירת הגיוס? זה קטרוג איום על חסידות חב"ד

הרב שאולזון שליט"א בדברים אלו אני רק מקיים מצוות תוכחה ומחאה נמרצת הן על עצם הענין הנורא הלזה והן על הפגיעה המחוצפת במו"ר המשפיע הרב גופין.

ואליך ר' חיים שאולזון אני רוצה לומר שהדברים שאתה כותב כבר מבודרים בבי מדרשא. מצלמים זאת בדפים וממש המון המון קוראים זאת מעבירים מיד ליד ודבריך נשמעים. חזק ואמץ בדרכך אני בטוח שאנשים שפלים בגלל הכסף הרב מנסים לפגוע ולהצר צעדיך. רק בשביל רבינו הקדוש שמסר נפשו על כל קוץ ותג עליך לעמוד ביתר תוקף! ובזכות זה חזקה על תעמולה שאינה חוזרת ריקם.

החותם בדמע ובכאב איום א.מ.ל מאשדוד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה