רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 22 בספטמבר 2016

האדמו"ר מגור בביקור במעונו של רבינו רשכבה"ג הגראי"ל שטיינמן שליט"א/ חלק מתמליל השיחה

מאת  מרכז החדשות
הערב (ד), ביקר כ''ק האדמו"ר מגור בביתו של מרן רשכבה''ג הגראי"ל שטיינמן, ברחוב חזו"א בבני ברק. בביקור שארך כעשר דקות, שוחחו השניים בענינים שונים.
כאשר נכנס הרבי, הוא בירך, "ברוך המקדש שמו ברבים". ואמר: ס'איז געווען א גרויסער קידוש השם. (היה קידוש השם גדול). כאשר הכוונה לביקורו המיוחד של מרן ראש הישיבה בחתונה.
והוסיף והסביר שיש הנוהגים להגיד זאת בקרבנות בלי הזכרת השם, ובגור גם כך נוהגים, ועל כן חזר ואמר שוב, "ברוך המקדש שמו ברבים". (כמדומה שביאר שבלי הזכרת השם זה יכול להתפרש גם על אדם שמקיים קידוש השם).
ואז נכנס מרן הגראי"ל לענין קידוש השם, והזכיר את הגמרא בברכות בענין, (אמר ר''ע כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי ואקיימנו). ודנו בנושא קידוש השם, והפטירו: "צריך לעשות דברים בשביל קידוש השם".
כך גם שוחחו בנושא יום ראש השנה, מתי הוא חל על פי ההלכה, ועוד.
בתוך השיחה אמר מרן הגראי"ל את הפסוק: "אזכרה ימים מקדם", על הנסיעות המשותפות שלהם. 
מרן הגראי"ל אמר בסוף השיחה כי "צריך להתפלל שהשנה יהיה לעם ישראל 'תחל שנה וברכותיה'". 
והוסיף: "השנה צריך להרבות ברחמים ולהתפלל הרבה על כלל ישראל, יותר משנים קודמות".
בשלב האחרון של הפגישה, הוצאו כל הנוכחים מהחדר, והאדמו"ר מגור ומרן הגראי"ל שטיינמן הסתגרו לבד לשיחה אישית כשבחדר נוכחו רק הרב דוד שפירא ובנו של הרבי.  
הגראי"ל התעקש ללוות את הרבי מגור, ולמרות הפצרות הרבי שלא יטרח, ליווה אותו עד הרכב. 
הביקור בבית מרן רשכבה"ג התקיים תחת מעטה סודיות, לבקשתו של האדמו''ר מגור. כדי לשמור על החשאיות, הגיע הרבי לבית הגראי"ל מהכניסה האחורית ברחוב אליהו הנביא, ולא מרחוב חזון איש 5. הרבי מגור ביקש שהפגישה תיערך ללא תמונות, ללא מכשירי הקלטה ולאפשר בסוף פגישה אישית בין הרבי למרן ראש הישיבה - ללא הנוכחים.
כך גם בדרך בוצעה הסוואה והרבי מגור לא הגיע עם רכבו הקבוע לפגישה. באמצע הדרך מחתונה בירושלים, הוחלף הרכב.
מצד בית הגראי"ל שטיינמן, נכחו בפגישה: הנכד נאמן הבית הרב דוד שפירא, ישראל פרידמן עורך יתד נאמן, הרב אליעזר קפלן, יוסי וינמן וכן הנכד - הרב אשר שטיינמן.
מצד האדמו"ר מגור נכחו בחדר: הבן הרה"צ רבי נחמיה אלתר, מקורביו מנחם גשייד ויעקב ביבלה שעמדו בסוד המגעים, וגבאו של האדמו"ר הרב החסיד רבי  לייבי פזנצבסקי.
דווח שציר מרכזי לכל אורך המגעים - כולל קיום הפגישה ומה שהוביל לה - היו העסקנים הרפואיים לייזר קפלן (מצד בית הגראי"ל) ומנחם גשייד (מצד חסידות גור) ששניהם נחשבים למקורביו של אלימלך פירר. השר יעקב ליצמן לא השתתף בביקור.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה