רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 9 בספטמבר 2016

יו"ר אגודת חסידי חב"ד הרב אהרונוב מגיב מהכלא על תקיפת הרב הבלין

בעומדנו בחודש הרחמים והסליחות, ימים הנכונים לחשבון נפש אישי וציבורי, אנו פונים לכל אחד ואחד מאחינו אנ"ש חסידי חב"ד, ומבקשים לערוך חשבון נפש נוקב בעניין הנוגע בנפשנו - ציות, קבלת המרות ומתן הכבוד הראוי לבית דין רבני אנ"ש אותו יסד כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו וקבע את החובה לסור למשמעתו.

הרבי הבהיר באופן חד משמעי את סדר הנהגת חב"ד באה"ק כמובא להלן בכי"ק: "תוקף והנהגת ועניין אנ"ש שי' באה"ק, בידי אגו"ח באה"ק, הוא בידי אגו"ח באה"ק ובראשם (ועד) רבני אנ"ש שי', שהם הדיינים ופס"ד בתוקף התורה".

ובפרט בעניינים שיש בהם חילוקי דעות בקרב אנ"ש כבר גילה דעתו הרבי: "כתבתי כמה פעמים ולכמה וכמה מאנ"ש שי' – שבחילוקי דעות שבין אנ"ש שי' שבארץ הקודש – לעשות כהוראות ועד רבני אנ"ש שי' שבארץהקודש".
חובה אם כן, על כאו"א מאיתנו לקיים את הוראות הרבי ללא פרשנויות וללא עוררין, ובוודאי שאי אפשר להשלים עם תופעות של מתקפה והתרסה כנגד בית הדין.

נפעל כולנו לקיום כל דיון בין אנ"ש בכל עניין העומד על הפרק, בדרכי נועם ובדרכי שלום ובאהבת אחים ואחוות חסידים, לנחת רוח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
ועד אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

בשיחה שנערכה עם יו"ר אגודת חסידי חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב אמר כי מריבוי המענות שזכינו לקבל במשך השנים מהרבי, ניתן לראות כחוט השני שהרבי דורש מהמוסדות להיצמד לסדר שקבע באה"ק, ומימילא כל מי שדברי הרבי יקרים לו בלי פשעטלאך ובלי פרשנויות גם אם הן נשמעות עריבות לאוזן, יש להקשיב ולקיים הכל לפי הסדר שקבע הרבי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה