רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 21 בספטמבר 2016

גזירת הגיוס של חב"ד: וילשנסקי פתח מפעל כוח אדם כדי להפוך את בית הועד לזנות

היו היה יהודי יקר. חכם מחוכם, פיקח שבפיקחים וביחד היה מתוק ורך. הוא המשגיח של חידושי הרי"ם ר' גודל אייזנר ז"ל! מי מאיתנו לא זוכר את העינים החכמות והמבט הרחום. ר' גודל היה כל כך גדול שאפילו הגערר רבי של אז היה מתחשב יחסית בדעתו.

ר' גודל היה איש אמת שלא בחל מכלום. לא חשש אפילו לומר על חסידות גור עליה הוא נמנה את האמת בפנים. וזה היה היופי שלו עד כדי שלא היה איש בכל גור שלא כיבד והעריך אותו והוא היה מהיושבים ראשונה במלכות.

ר' גודל זה היה מדבר רבות על ההרס החמור שקיים במימסד. בקהילה דתית שהופכת לעמדת כוח. וכך היה אומר לבחורים: המשנה אומרת שאחד הסימנים על השווערקייט של הגלות זה יהיה כאשר "בית הוועד יהפוך לזנות". מה פירוש הדבר ואיך זה בכלל יכול להיות? הרי אין מדובר כאן שאנשים שרחוקים מתורה ומצוות ומשנאי ה' הם אלו שישתמשו בבתי כנסיות ובתי מדרשות לזנות, שהרי אם כן זה היה הרבה בזמן הגלות שהפכו בתי כנסת למקומות של פריצות, אלא כאן מגיע השארפקייט של הגלות: חכמים אומרים לנו שיגיע זמן כאשר אלו שבנו את בית הועד הזה. דווקא אותם שהם צעקו ורבו על קדושת המקום הזה, יום בהיר הם עצמם יתחילו לשכנע את כולם שאין יותר מצוה מלהפוך את בית הועד הזה למקום של זנות!

ואמר ר' גודל: תדעו לכם בחורים - כל אותם אנשים שאתם רואים שרצים וצועקים ונלחמים עם כולם על קדושה על צניעות על בניית עולם התורה, יום בהיר אתם עלולים לראותם כיצד הם עצמם ירוצו ויחריבו זאת ויסבירו כי זה מה שהתורה רוצה! אלו שבנו את הבית הועד הם יהפכו אותו באידיאולוגיה כאילו לזנות. כשתראו זאת אני מתחנן לפניכם מיד תעזבו את המקום הזה!

כך הוא דרכו של עולם. הסביר ר' גודל ברגע שקבוצה רוחנית מקבלת כוח ועוצמה, זה גורם להם שכרון חושים והם חושבים שהם הבעלי בתים על התורה הקדושה והם יחליטו מה עושים עם התורה. ואני אומר לכם בחורים יקרים! היה אומר ר' גודל ברגע שאתם תתבגרו ותראו שזה קורה אני מציע לכם תברחו מיד. זהו. נשלמה המשימה של אותה קבוצה והיא עכשיו מתפגרת ונרקבת. וכל מי שימשיך להיות שם אני בטוח שהילדים שלו יצאו חילוניים. והיה בוכה ואומר: זה מה שהיה בפולין! כך הגיע השואה! הכל נרקב על ידי אלו שבנו! סתם ולא פירש.

דברי ר' גודל הם הרי יותר מדברים של נביא. חכם עדיף מנביא. שימו לב לדוגמא איך המחבלים שלנו שהיו בבחירות תשמ"ט רצים מבית לבית ומסבירים כמה קדושה יש בשארית ישראל בדגל התורה ובמועצת של דגל והמצוה וקידוש שם שמים בהצבעה לדגל התורה, עכשיו לפתע פתאום דווקא אלו שהיו אז ראשי הצועקים צועקים עכשיו תחת כל עץ רענן שדגל התורה זה איסור חמור ויש להלחם בדגל התורה עוד יותר מחבד והמזרחיסטים! ממש פלאי פלאות! 

אם הדברים אמורים על המחבלים, עכשיו הדבר קורה בקשר לכת חדשה. כת וילשנסקי מצפת ועדר השוטים שהוא מגדל לגזירת הגיוס שתהרוס את הציבור החרדי חד וחלק!.

אותם משיחיסטים שרצו והדביקו תחת כל עץ רענן בירושלים מדביקות על משיח ושקדושת הבית מדרש של הליובאוויטשר כקדושת בית המקדש ושם זה עליה לרגל ואסור לזוז ממילה אחת של הרבי והכל אותו הדבר ממש אין שינויים, שימו לב הפלא ופלא. הם הולכים מזמינים נציגים של הצבא שיסעו לבית המקדש שהם בנו ויחתימו שם בתוך הבית מדרש בחורים שילכו לצבא באמצע הבחרות נגד כל האגרות שהם כל היום היו רצים ואמרים 'אגרות' 'אגרות' 'אגרות'.  אותם בחורים שהיה יפה לראות אותם במחנה יהודה בדיזנגוף עומדים עם הקפלוטשים החבדיים שלהם השמוטים המרוסקים ואיך שאומרים מפייפט אויף די אלא פון וועלט ולא מתביישים מיט אן אמת לדבר על אידישקייט ועל הרבי, פתאום הם נהיים חסידים שרופים של ללכת לצבא ולהפוך לתנועה פוסט חרדית. ממש פלא פלאות! 

אתה ר' יוסף יצחק וילשנסקי! אליך הדברים הבאים מופנים. זה כבר שבוע ימים שאתה נותן לי עבודה. אני מנסה להבין מי אתה. לעקוב אחרי כל פעילותך במשרדי העבודה והרווחה במשרדי החינוך, מברר אצל עסקנים שהיה להם קשר איתך, להגיע לתיקים של צורת הניהול שלך. הבנתי בימים האלה שאתה יהודי בר אוריין, ממשפחה טובה האיימישער איד איך שזה נקרא אצלנו, אך מה לעשות את האמת צריך להגיד ישר בפרצוף למי שרוצה לשמד ולהרוס את היסוד של הצביון החרדי בתוך הים הרועש וגועש של חילוניות.

דע לך שיש עליך המון חומר במשרדים! עליך ועל שיטות הפעולה שלך ביחד עם אחד בשם זאב פרידמן שאתם מפעילים שתי מוסדות בו זמנית.

הרב וילשנסקי - אין מה לומר. הצלחת להטעות רבים וטובים! אתה ממזר חכם. אתה רחוק מהעין אי שם בעיר המקובלים הצפונית. שם אתה יכול ללכת בלבושי מקובל לגלגל עיניים ולעשות כל התועבות. אי שם בצפת אתה עושה את כל העבירות החוקיות כשאתה עוטף את הישיבה שלך במשיח משיח משיח. ומשתמש בצינויות בבחורים תמימים של הורים בעלי תשובה שרק רוצים שהבן שלהם יהיה חסיד ויתן כל חייו לרבי.  ביררתי עליך לאחרונה עם עסקנים והם התחילו ללמד אותי את ההיסטוריה שלך כמשת"פ פעיל של המדינה והממשלה כדי לשלוט על הציבור שלקחת על עצמך לגדל אותו [יתכן וכמו בדברי ר' גודל בהתחלה מתוך כוונות טובות].

אתה אמרת כמה פעמים והדברים מתועדים אצל פקידים במשרד הרווחה כי הישיבה שלך מיועדת למשוגעים של חב"ד שאתה שומר עליהם. הוצאת את מרכז התקציבים ממשרד הרווחה כאשר הגדרת את ישיבתך כמסייעת  למשפחות עם נכות נפשית.  

עסקן ידוע סיפר כי בתקופת ההתנתקות הוא ישב בפגישת עבודה עם הצוות של אריק שרון על הקיצוניים בחרדים ותגובותיהם. וכאילו כאגב אמרו שם כי על המשיחיסטים בחב"ד אחראי וילשנסקי להשתיק אותם. היה מובן שם כי אתה כבר קיבלת תידרוך. [להזכירך וילשנסקי כשעושים עליך חיפוש בגוגל ביחד עם המילה התנתקות יוצאת ידיעה של פגישה שאתה עם מנהל אגודת חב"ד אהרונוב מכפר חב"ד פגישה על תידרוך לקראת ההתנתקות [אתה יכול להסביר אולי לבחורים שלך מה פשר התמונה הזו? אכן התקיימה פגישה רישמית שלך עם אהרונוב לפני ההתנתקות להשתיק את המשיחיסטים כאשר מול עיניהם הם רואים טרגדיה שכל המאבק של מורם ורבם הליובאוויטשר רבי הולך לפח האשפה בהתנתקות???] אגב לפי הידוע ביצעת את מלאכתך נאמנה. 

בדבריי אלה ר' יוסף וילשנסקי, אינני מתכוון להפלילך חוקית [אם היו רוצים להפלילך היו מעלים עליך את פרשיית ארז הורביץ שלאחרונה עלתה שוב בוואטצאפים בקבוצה כלשהי ועוד חזון למועד].

מה שהנני רוצה לומר לך אישית הוא כך: אני מבין מאד בתהליכים חברתיים. יתכן מאד - ואיני מכירך אישית - כי התחלת טוב. יתכן מאד ורצית רק לעזור למסכנים ולייצב קצת את הקיצוניים. שתקת כאשר הם עטו על עצמם מדים של משיח. אתה כמובן לא כזה, אך שמחת כי כך תוכל להבדיל אותם מהחברה הכללית בחבד, נתת להם כבוד. יכול להיות שחשבת טוב. אבל שים לב וילשנסקי, מרגע זה ואילך ההתפתחות החברתית שלך יצאה מכל פורפורציה. אתה מבונה הופך למהרס ומשמיד. מאחד שאולי רצה לבנות "בית ועד לחכמים" מרגע זה אתה בונה את אחד מבתי הזנות הגדולים בהיסטוריה של היהדות החרדית שלא תשתוק לך.

אתה מספק את המצרך הכי חשוב למדינה. את הכוח אדם. כוח אדם זה מצרך בסיסי בכל חברה ובכל מדינה. במאות הבחורים שאתה דוחף לצה"ל, אתה למעשה פותח את המדינה החרדית החדשה שבה מיהודים פרושים מהעולם שיש להם כוח לצעוק באיצקוביץ ובזכרון משה יחי אדוננו ולחלק דפים לפרשת שבוע ממלך המשיח שיחיה לעולם, אתה מגדל דור של צעירים שיהיו גיטע שקועים בעולם הזה. זה לא יהיה ביום אחד. הם ימשיכו אולי עוד קצת ללכת עם הסיסמאות על הבגדים שלהם, אך ברגע שהם יריחו את הכסף, את הסדר, את המקצוע, הם יעזבו אותך לאנחות. אולי הם יתרמו לך כסף, בשנים הראשונות אבל אתה בונה כאן הרס רוחני. אני כיהודי שממש העריץ את הליובאוויטשר רבי [ובינינו אני אומר לך מפורשות שאין עסקן אחד ואדם 'מבין' אחד שלא העריץ אותו כולם ידעו בפנים בדיוק מה זכה הדור הזה]. כיהודי כזה כואב לי אישית איך אתה גונב לו נשמות! כן אתה ממש בבחינת גונב איש ומכרו! אתה לוקח בחורים תמימים והופך אותם למשהו אחר בכלל במקום להשבע נאמנות לאידישקיט וחבד אתה משביע אותם לדברים של מה בכך ועוד יותר גרוע מכך. 

שים לב הרב וילשנסקי: האשמה היא אישית עליך! אתה מספק את הסחורה שאתה בנית!

ואליך ר' חיים שאולזון שליט"א אני שוב ושוב פונה! כל דמי אחיך צועקים אליך מן האדמה. ר' חיים. שלרגע אחד לא תחשוב להפסיק! אם נשתוק יהיה כאן קיטרוג נורא.

ר' חיים בוא לרגע צווישן אונז גערדעט נלמד זכות על וילשנסקי. אני ואתה יודעים מה זה כסף והרבה הרבה הרבה כסף, בפרט לבנאדם כמוהו ששנים רבות המוסדות שלו התבוססו בבעיות תקציביות והנה לפתע פתאום הוא מקבל חדרי מחשבים, טיולים, כסף לבניית ושיפוץ כיתות תקציבים ללמידה של המורים [אל דאגה ר' חיים כאחד שיודע איך זה עובד שקל מכל התקציבים האלה לא מגיע ליעדו זה נכנס לכיס, אבל זה כבר בעיה שלו עם המדינה.]. וילשנסקי עכשיו הוא כמו בחור בגיל ההתבגרות שרואה תאווה מול העינים. נו, איזה מחנך לא יבין אותו. הוא ממש עם הורמונים לכסף הוילשנסקי הזה. הוא לא שומע ולא רואה כלום הוא מלקק את כל פינה בתאווה'לה שלו. הוא באמת לא יכול לראות כלום חוץ מהתאווה, אבל אני ובמיוחד אתה יכולים ומוכרחים לצעוק ולצעוק ולצעוק!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה