רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 26 בספטמבר 2016

להסיר ולבטל את החרפה

מאת הרב חיים אמסלם

אני פונה לכבוד ידידי הרבנים די בכל אתר ואתר.
אלה שכבוד התורה וההלכה יקרים לליבם וחורה להם על חילול השם הנורא היוצא מבית הרבנות הראשית לישראל, שמשום מה שמה עצמה בעת האחרונה כאילו היא הרבנות הראשית של ״העולם היהודי״ והרב הראשי חושב לעצמו שעם הגלימה רקומת הפרחים מזהב והפראק המעוטר בכתיפה בוהקת, הוא נהיה האפיפיור של העולם היהודי.
חידלו לכם מהמעשים הנלוזים הללו, כל שבוע שומעים שלא מכירים בגיור רב זה ופעם בגיור רב אחר...
רק בגיורים של ההוא שהרעיש עולם בארגונו ״נצח משפֿחה בישראל״ הכרתם בזמנו, הוא היה אף נאמן ביתם של גדולי ישראל, והטיל את חיתתו על כולם, עד שברוך השם ונתגלה פרצופו וקלונו ברבים ונתפס במעשה סרחון שאין כמותו... שכחתם? לא שכחנו.
אז בחודש שעבר פסלו את גיורי הרב יחזקאל לוקסטין, ועתה את גיורי הרב דב שוורץ אב בית הדין של הRCA בזמנו ככה עשו גם לגיורי הרב יחייא בן הראש ממרוקו, שפסלום והרבנים המרוקאיים שתקו כמו דגים מפחד הדיקטטורה. זה היה תחילת החטא הקדמון, כי אם פסלו גיורי רב ממרוקו ושתקו, אז הנה עתה קיבלו ביטחון עצמי לפסול גיורי רבני אמריקה, ככה זה.
לעצם הענין אחזור שוב ואומר בצורה ברורה, הלכה פשוטה וידועה שאפילו תלמידים קטנים יודעים שאפילו שלשה הדיוטות [אנשים כשרים] שעשו וביצעו גיור גיורם גיור ותקף ולא ניתן לבטלו כמבואר בהרמב״ם בהלכות איסורי ביאה פרק י״ג הלכה י״ז, ובשולחן ערוך סי רס״ח סעיף י״ב, ואפילו היו בגיור הרבה ריעותות כמבואר שם, וזו הלכה פסוקה ללא חולק.
כ״ש גיורם של רבנים חשובים וידועים ורבני קהילות מוכרות, שהיו מוכרים בעבר עשרות שנים על ידי הרבנות עצמה...
והלכה פשוטה לכל בר בי רב דחד יומא מל וטבל הרי הוא כישראל לכל דבר וקידושיו קידושין [יבמות מ״ז ע״ב] ואפילו חזר לסורו ועבד עבודה זרה, ואפילו מיד [הרשב״ץ ח״ג סי מ״ז].
כמו כן ברור שהעיקר בענין הגיור הוא שיקול הדעת של בית הדין והרב המגייר אם לקרב אם לרחק ״הכל כפי ראות עיני הבית דין״ כפי שפסק בבית יוסף סימן רס״ח, ומובא כאסמכתא באחרונים, ללא חולק.
גיור שנעשה על ידי בית הדין ראוי וכשר על פי כל כללי ההלכה ועל פי שיקול דעת רחב, גם אם נעשה על פי גישה הכי מקלה בעולם [כגון הרבים בענט, עוזיאל, אונטרמן ועשרות אחרים כמותם], ובהסתמך על פוסקים ומסורת פסיקה הנהוגה אצלם, תקף ולא ניתן לבטלו.
ההשלכות חמורות ביותר נובעות מאי הכרה בגיור שנעשה על ידי בית דין אחר, ראשית הוא מטעה את המגויר לחשוב שאינה יהודיה, ואינה זקוק לגט, עלול להכשיל באיסורי ממזרות, עובר על איסורים רבים של צער ואונאת הגר, ויש בו משום חילול השם, כעין מה שכתב בשו״ת אחיעזר ח״ג סו״ס סימן כ״ו.
ביטול גיור למפרע או אי הכרה בגיור שנעשה בבית דין כשר ועל פי ההלכה, הוא מהדברים החמורים ביותר, והוא גילוי פנים בתורה שלא כהלכה.
זו שערוריה שלא היתה נהוגה בעבר והתחילה להשתרש רק בעשורים האחרונים.
לעת כזאת במקום שיש חילול השם נורא כזה אין חולקים שום כבוד ועל ארגוני הרבנים הגדולים בעולם בארה״ב באירופה, ובישראל כגון ״ארגון רבני צוהר״
לצאת בהכרזה כי אינם מכירים יותר בסמכותה ובהחלטותיה של רבנות, הגורמת נזק לתורה ולעם ישראל, ואולי הגיעה לצערינו סוף דרכה הרבנות הנוכחית בישראל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה