רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 12 בספטמבר 2016

מעט הנהגות ומילי דקדושה מהמחזור החדש לראש השנה "תכין ליבם תקשיב אזנך" מפי כ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א העומד לצאת לאור בקרוב


א. רבותינו אמרו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, אבל בעל תשובה יתן ביד רחבה ואפילו יותר מחומש, ומצאנו בדניאל (ד, כד) "וחטאתך בצדקה פרק". ידע האדם שלתשובה אין שיעור, ומובא באיוב (ב, ד) "וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו".
ב. רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל מבאר ואומר דעל ידי הצדקה מברר הרפ"ח ניצוצות, כמו שגילה רבנו האר"י זצוק"ל למהרח"ו שיכוון בר'ופא ח'ולי ע'מו י'שראל שהוא ראשי תיבות רפ"ח, ומידה כנגד מידה אם מתקן הרפ"ח ע"י צדקה, הקב"ה נותן לאדם רפואה שלימה.
ג. בחודש אלול יעשה חשבון על כל כספי המעשר, האם עמד כפי שההלכה צוותה, ואם לא אז ישלים ודבר זה מעורר רחמים בשמים. וידוע המובא במדרש מגילת אסתר (אסתר רבה פרשה ז) שבזכות דקדוק בעניני מעשר בחודש אלול, ניצלו בימי המן מן הגזרות הקשות.
ד. קבלה לי ולזרעי עד עולם, שכל הפדיונות הניתנים בחודש אלול, ינתנו שליש ליתומים ואלמנות, שליש לתלמידי חכמים, ושליש להרבות תורה בעולם על ידי ספרי קודש.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה