רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 31 באוגוסט 2016

תולדות אהרן באים חשבון עם הקנאים וגרוריהם בעדה החרדית וקוראים לעשות סוף להתרפסות

לכבוד חברי קהלתינו
כל אחד בשמו הטוב יבורך

סערה, סורר, זדון, מעל, גאווה, בוז בלא בושה, ובלא חרדה כל דהו, בני בליעל, שקרים וכזבים, מחבלי כרמים, חוצפה, שפלות שאין כדוגמתה, שנאה כבושה, התנצלות שקרית ובזויה.
אלו רק אחוז קטן מהמילים שצדו עיניי כשהתחלתי לקרוא את החיל ורעדה, הזעזועים וההזדעזות, את ההלם שתפס את הציבור המופתע, כאילו חברי הקהילה לא היו כאן בשנים אחרונות, לא שמעו, לא ראו, או פשוט לא קלטו.

על מה יצא הקצף עכשיו? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
היכן אנחנו מתגוררים? לא בתוך הפחים השרופים של מאה שערים ובית שמש?! איזה עיתונים אנחנו קוראים? האם לא הפשקווילים מלאי השנאה שמעטרים את חוצות מאה שערים ובית שמש נגד כל מה או מי שחי ונושם ללא רשות מפורטת בכתב מטוביה ליברמן ודומיו?!
איזה הגיגים על פרשת השבוע אנחנו קוראים? מי מלמד אותנו את מי לאהוב ובעיקר את מי לשנוא? מי קובע לנו הזו דרכו או דעתו של גדול זה ומה לא? ומי מורה לנו בכלל מי גדול בישראל ומי לא? מי מחליט לנו אם מנהל חכמי לב מותר ליכנס לדיון בבד"ץ או לא? מי קובע לנו שהמקח (או הלקח..) של שטחי מוסדות רמ"א מעיריית בית שמש הוי קנין כדבעי ובנות ירושלים וטוב ירושלים לא? מי מסביר לנו למי מחברי הבד"ץ צריך להקשיב ועל מי מותר לכתוב כל דבר אסור? מי מסביר לנו השכם וערב שאסור לסמוך על ההכשר של העדה החרדית ולכן הם מקימים מערכת כשרות נפרדת כדי לנגח את וועד הכשרות

אנחנו שומעים מכ"ק אדמו"ר שליט"א כל שבוע דברות קודש האם אנחנו צריכים לקבל על זה הסכמה ממישהו?! אנחנו נכנסים להתייעץ עם רבינו שליט"א בענינים רוחניים או פרנסה, שידוכים או עיניני רפואה, האם נתקלנו פעם שכ"ק אדמו"ר שליט"א מרים טלפון לאחד מחברי ההנהלה של העדה החרדית או אולי לאחד המאכערים או למנסחי ההשקפה הטהורה כדי לקבל אישור למה שהוא מייעץ?! האם כדי להקים את מפעל התורה או שערי רחמים כ"ק אדמו"ר שליט"א הלך לקבל עצה מאלו שמעולם לא עסקו בהקמה אלא רק בהרס וחורבן?!

אשמים אנחנו! כי הרגלנו אותם שאנחנו שואלים אותם ומקשיבים להם בכל מה שקשור לקנאות או שיש לזה קשר למישהו שיש לו קשר לקנאות או שסתם בא להם שנתייעץ איתם, וגם כשזה לא מוצא חן בעינינו אנחנו מורידים את הראש, ואם בטעות נפלט לנו מילה של מורת רוח אנחנו מתנצלים ומתנצלים ומתנצלים בפני כל פרחח שלא פתח גמרא מאז שהרבי בחדר פתח לו.

העיוורים אנחנו? או אולי סתם מטומטמים? הגיע הזמן לפתוח את העיניים, להפסיק להטמין את הראש בחול, להסתכל סביבינו מי אלה לך? מה לנו ולהם? בושה לנו שיש לנו חלק עמהם! שיש לנו שם משותף איתם! הגיע הזמן להכיר במציאות ולומר בריש גלי "העדה החרדית כמוסד סיימה את תפקידה ההיסטורי" אין הכוונה חלילה לא לבד"ץ, לא למערכת הכשרות, לא לדרכה, לא להשקפתה, אלא למוסד כמערכת שמנהלת את הקהילה, זרים עלו עליה וחיללוה, גנבו את השם והתואר ומשתמשים בשם זה לרשעות לשנאה ולחורבן.

כמה וכמה קהילות כבר מזמן הבינו את המצב, חיים הם את חייהם בשלום בשלווה, (והאמת יורה דרכם שגם בנושא הכלכלי של מוסדותיהם וכו' שבכוונה תחילה איני רוצה להתייחס כרגע לנקודה זו... והמבין יבין) יש להם זמן לעבוד את השם מבלי להיגרר לשטויות, מבלי להתנצל ולהגיב, מנהיגי קהילות אלו אומרים דעתם בגלוי ולא חוששים מכל זאטוט או מגייס חמישי בפנים. דרישת ההתפטרות של העורך מסמנת את המשך הדרך של הטמנת הראש בחול, כאילו זה רק הוא, ואם הוא רק יתפטר הכל על מקומו יבוא בשלום, למרות שכולנו יודעים בוודאות שההתנכלות לכ"ק אדמו"ר שליט"א, לקהילתינו וכלל אנ"ש לא ייגמר בזה.

אל תיבהלו, כבר היו לעולמים מוסדות פאר ששירתו את עם ישראל בגולה רבות בשנים כמו וועד ארבע ארצות וכדומה, ועד היום מנהיגיהם וגדולי ישראל בזמנם מהווים אור לרגלינו, התקנות שתיקנו נשמרות עד דורותינו אנו, למרות שהמוסד כבר התפרק, תורתנו נצחית והגבאים יכולים להתחלף.

העדה החרדית היוה מגדל אור בשעות שפל, בזמן המנדט, בעת הקמת המדינה ועד לאחרונה כל זמן ששרידי דור דיעה שימשו במגוון התפקידים שבה, ר' גרשון שטמר כבר זיהה את החורבן וניסה לעצור את המטורפים, אך מי שהלך לעולמו, אזל גברא דמסתפינא מיניה, פרצו אלו גדרות ראשונים והשתלטו על כל עמדות השמירה, ובמקום לירות על האויבים מבחוץ, הם יורים עלינו, מחריבים את העיר מבפנים ואין לנו דרך להתגונן רק על ידי שניפרד מהם, נתכנס בתוך קהילתינו פנימה ונכריז מי לה' אליי, נמשיך את מסורת הדורות, תורתם של רבותינו וגדולי ישראל שבדרכם אנו הולכים. האם ללא מוסד, חברי הנהלה, מאכרים ועיתון איננו יכולים ללכת לפי ההשקפה הטהורה?????????????

כ"ק אדמו"ר שליט"א יצק מים על ידי גדולי ישראל הקודמים וביניהם הסתופף רבות בצילו של האילן הגדול רביה"ק בעל ויואל משה זצ"ל, רבינו שליט"א לא צריך הסכמה של אף אחד, התורה מנחה את דרכו ותורה מדברת מתוך גרונו, איננו צריכים "רבי על" כדי לקבל הסכמה האם כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר נכון, לא מתי שאנחנו מתייעצים איתו בעינינים האישיים ולא בעניני השקפה! איננו עולים לקבל הסכמה כל שבוע על "הדיעה והדיבור" ולא נתייחס לכל לבלר שכותב באיזשהו עיתון של מוסד מסויים שכל קשר בינם לבין העדה החרדית, דרכה, רבניה וחברי הבד"ץ מקרי לחלוטין.

אני יסיים את מכתבי זה בשיחה עם כ"ק אדמו"ר שליט"א ביום זה לפני 20 או 21 שנה, ישבנו קבוצה מצומצמת בבית פרטי לסעודת ההילולא של כ"ו באב בשנת תשנ"ה או תשנ"ו יחד עם כ"ק אדמו"ר שליט"א, אז עוד ר' דוד אורח מחו"ל עוד לפני עלותו לכס הנשיאות, כמובן שהשיחה נסובה על דרכו של בעל ההילולא, הקנאות בדורינו, קנאות אמיתית או מזוייפת, תוך כדי הדברים הסביר כ"ק אדמו"ר שליט"א את המבחן של קנאות האמיתית על פי הפסוק "אוהבי ה' שנאו רע" ש"שנאו רע" זה חייב להגיע כתוצאה ממילא של "אוהבי ה'" והעבודה העיקרית צריך להיות בהוספת אהבת ה', גם הזכיר את דברי התניא בזה שתכלית שנאה וכו' זה סימן של הצדיק וכו' ע"כ
זו דרכינו, דרכו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, הוספה באהבת ה' על ידי תורה וחסד, זו הדרך נלך בה ושימשיך טוביה ליברמן לכתוב כל חייו נגד כל מי שהוא רוצה! למי זה בכלל מעניין?!

נ"ב: אני מתנצל בפני אנשים מסויימים שהתנצלותם פרנסתם ולצערנו עסוקים כל הזמן להתנצל ולהתרפס בפני הסיקריקים ודומיהם כדי לרצות נותני לחמם, מכתב זה אינו עבורם לא לשכנע ולא לקנטר וגם לא נגדם. זה נכתב בפשיטות לאנשים פשוטים שלא משתמשים בקנאות כקרדום לחפור בו, ותוהים באמת ובתמים לאן פנינו?!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה