רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 30 במאי 2016

פשיטת רגלה של היהדות החרדית במירון


מאת נאמני העדה החרדית

ועוד מנספחי ל"ג בעומר שלא הספקנו לדבר בה. עוד מאורע שמוכיח לכולם את פשיטת הרגל החרדית, אשר לא יודעים ולא מסוגלים היום להילחם בכלום. וכך למרות שהממשלה מושתתת על החרדים, למרות שהם שולטים בה ביד רמה, דווקא משם ודווקא בזמן זה, מגיע פרצה אחר פירצה.

המדובר הוא על דרך מהדרין הקיימת במירון שנים רבות, ודרך זו מיועדת ומיחדת רק לגברים ללא תערובת כלל. הדרך קיימת שנים רבות, ואף שהיא ידעה מורדות ועליות מצד הנוחות והמיקום שלה, אך מצד הכשרות שבה והמהדרין שבה, עד היום לא היה מי שניסה להפריע לכך. הכל עבר בהצלחה ובשקט, גם כאשר שלטו בשלטון רודפי הדת.
גם כשבשנים קודמות היו אולי כמה נשים שניסו לחבל, אך בפועל במקום לא חל שינוי.
אלא שהשנה לראשונה, אחרי שהחרדים כשלו והתפשרו על הכותל ועל הרפורמים, אחרי שנשות הכותל למרות שעוברות על החוק הם מחללות את הקדש ומקום המקדש ואין פוצה פה ומצפצף, הרי אנו חלשים היום, הבינו מהרסי הדת ומחוללות הפרובוקציה, שיש להם תקווה ועדנה בכל מקום שהם רק ירצו.
ומעתה  פנו להזיק לדרך המהדרין במירון. והם הצליחו מעל ומעבר רח"ל  וכל זאת בשיתוף פעולה חרדי. 'מרכז צדק לנשים' פנה למשרד הדתות נגד 'דרך מהדרין'. לטענתם אסור הדרה במדינת ישראל. וזאת למרות שדרך מהדרין ארוכה יותר בכדי להגיע לציון, בכל זאת הרי המטרה היא לקלקל. בעקבות כך, אותו משרד הדתות בראשות ח"כ דתי מש"ס, אותו משרד הנמצא תחת ממשלה שנשלטת על ידי החרדים, הוציא הודעה לפיה דרך מהדרין לא תהיה מהדרין, ותהיה פתוחה גם לנשים. בהודעתו כתב היועץ המשפטי של המשרד כך:

להמשך כנסו כאן:


הנידון: מניעת הקצאת דרכים לגברים בלבד בהילולת רשב"י. הנני מאשר קבלת מכתבכן שבסימוכין ולהלן התייחסותי. כפי שצויין בתכתובת הסימוכין של עו"ד ליפשיץ ושלי, דרך המלך העולה לקבר רשב"י שהיא הדרך הראויה הנוחה והקצרה ביותר, משמשת את כלל הציבור ואין ולא תהיה בה כל הדרה של נשים. באשר לדרך המהדרין הרי כפי שנמסר לנו ע"י הנהלת המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, האמונה על ניהול אירועי ל"ג בעומר, אין ולא תהיה כל מניעה של גישת נשים לדרך זו והיא פתוחה לכל דכפין. כמו כן יצויין במפורש על גבי הדרך כי היא פתוחה לכל המעוניין.
פשוט כניעה ללא קרב. ונסתם ואין רודף. הכותרות שבישרו על הוראה חד משמעית של היועץ המשפטי של משרד הדתות לפתוח את דרך מהדרין לנשים, ממש לא מדוייקות. כל מי שקורא את המכתב שומע משהו אחר לגמרי. היועץ המשפטי מתחיל עם כך שיש דרך קצרה וראשית שפתוחה להכל. מסברא הגיונית ומשפטית יש מן המקום לומר שבניית דרך נוספת ארוכה יותר ומיוחדת לגברים, אינה בגדר הדרה. אם הייתה איזה התנגדות ומהומה, יתכן מאוד והיועץ המשפטי של משרד הדתות היה משיב כך. ככה זה נשמע גם מתחילת דבריו. אבל לא. המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים מיהר להבהיר שאין מהדרין לא יהיה מהדרין. אפילו יהיה שלט מיוחד שזה פתוח לכולם. ככה ללא כלום. פשוט היועץ המשפטי פנה אליהם והם מיד הסכימו. אולי אנו פשוט לא יודעים לקרוא טוב.
חובה להדגיש. גם אם זו הייתה החלטה של היועץ המשפטי היא ברת שינוי. רק בשבוע שעבר לאחר מהומה בעקבות החלטתו של היועץ המשפטי בירושלים לאסור הפרדה באירוע תרבות לסטודנטים, היועץ המשפטי חזר בו. על החלטות של היועץ המשפטי בירושלים בדבר חילולי שבת התגברו ומנעו זאת. ככה זה תמיד. שמענו את משה גפני צועק על חוק עוקף בג"ץ. יש פתרונות כשרוצים. אבל כאן? מיד התפשרו.
וכמובן שההחלטה הזאת עברה בשקט יחסי. הרבה הרבה יתר בשקט מההחלטה האומללה לאסור לקיים הפרדה בין נשים לגברים באירוע תרבות לסטודנטים. טוב, שם זה סטודנטים, חייבים לדאוג להם, כאן זה סך הכל אנשים פשוטים וצדיקים שרוצים לעלות למירון לציון התנא הקדוש.
מי שכן נעמד כנגד החלטה זו, היה יו"ר ועד הישוב במירון, מרדכי הלפרין, שטען כי מדובר בדרך פרטית, ולפיכך חרג היועץ מסמכותו כאשר הודיע על האישור לנשים לצעוד בה.

במכתב ליועה"מ של משרד הדתות עו"ד ישראל פת, כתב הלפרין: "שמענו וראינו בתקשורת הצהרות שלך לפיהם יותר מעבר נשים בדרך מהדרין לציון הרשב"י זיע"א במירון.

"הננו להודיעך כי דרך זו אינה סטטוטרית, היא דרך פרטית בבעלותנו ורק אנחנו נקבע מי רשאי לעבור בה, גם בית המשפט העליון לא יכול לפגוע בזכותנו הקנינית בניגוד לחוק".

"לפיכך", מסיים הלפרין, "הננו מודיעים לך כי בדרך זו יעברו רק גברים, והננו דורשים את התנצלותך והבהרת הדברים בכל אמצעי התקשורת".
בשלב זה, אחר שנוכח שהמכתב הראשון שלו עבר בשקט מוחלט, קיבל היועץ המשפטי של משרד הדתות, ישראל פת, רוח גבית, ונעשה תוקפני הרבה יותר. במכתב תגובה ששלח למרדכי הלפרין, הוא מאריך לטעון שזה לא נכון שזה שטח פרטי וכו' וכו', וגם אם כן עליו לנהוג על פי החוק ואסור לו לעשות הדרה ולמנוע מעבר נשים. וכך הוא כתב:
אין בידי לקבל את עמדתך בדבר הקביעה כי בדרך המכונה "דרך מהדרין" יעברו גברים בלבד, בניגוד לחוות דעתי, זאת מהטעמים הבאים
1. "ראשית מעולם לא נטען כי דרך המהדרין שנסללה בשעתו ע"י חברת מע"ץ, הינה חלק משטח האגודה השיתופית. הדבר טעון הוכחה
2.  גם אם יוכח כי הקרקע הינה בשליטת האגודה השיתופית, הרי שהיא אינה בבעלות האגודה השיתופית, אלא מוחזקת על ידה בחכירה ממינהל מקרקעי ישראל לייעוד שלשמו נמסרה
3.  זאת ועוד גם אם מדובר בקרקע בחכירה ע"י האגודה השיתופית, הרי שעל האגודה כגוף דו מהותי, חלות נורמות מהמשפט הציבורי, לרבות החובה לנהוג בשוויון ולהימנע מכל התנהלות מפלה מדירת נשים. זכות הקניין כשלעצמה בודאי אינה מקימה לאגודה את הזכות לנהוג באופן מפלה ופוגעני ולהדיר נשים אך מחמת היותן כאלה
4. . המדינה השקיעה רבות בהכשרת הדרך הנ"ל. כאשר מטרתה העיקרית של הדרך הינה ויסות מאות אלפי העולים לציון הרשבי במועד ההילולה.

"משכך אין לי אלה לדחות את את האמור במכתבך. אשב ןאציין כי דרך המהדרין אשר על ניהולה במסגרת אירועי ל"ג בעומר אמונה הנהלת המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים. תהיה פתוחה לכל דיכפין ולא תהיה כל מניעה של גישת נשים בה".
בתגובה מנותקת קצת הגיה הלפרין כך: האם כבודו מוכן להורות לנו לאפשר כניסת גברים למתחם הנשים? ל"ג בעומר זה לא פורים! בא לכאן ותנסה להכניס נשים לדרך מהדרין. מציע שתתעסק עם עניינים רציניים ומעשיים.
אבל חוץ מזה וחילופי מכתבים אלו, קצת עיסוק בתקשורת שצריכה למלא את זמן השידור, הכל עבר בשקט.
ומה קרה בסוף?
לפי מה שפורסם, החלטת משרד הדתות שלא לאפשר הפרדה בדרך מהדרין, גרמה לתערובת ובעיות צניעות קשה, כך אמרו גורמים המצויים במירון.
על פי העדויות שהגיעו לאתר 'קול חי' עולה כי בניגוד לשנים עברו, לא הוצבו השנה סדרנים בדרך המהדרין על מנת לווסת את תנועת הולכי הרגל, ובכך למעשה אין מי שיסביר לאנשים כי הדרך אמורה להיות בהפרדה בין גברים לנשים.
"עשרות נשים נכנסות לדרך המהדרין של הגברים, והמצב יוצר פריצות ותערובות גדולה", אומר אחד מעדי הראיה לאתר 'קול חי'. "אנשים מגיעים למירון על מנת לזכות בטהרה ולא להתקל בהתערבות בין המינים, אולם ההוראה של משרד הדתות שנכנעה לארגוני הנשים, גורמת לבעיות קשות של צניעות, ומישהו צריך לקחת על כך אחריות" הוסיף.
גם איש מירון אהרלה יקטר סיפר ל'קול חי' כי "גם מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, הרב יוסף שווינגר, היה שם הערב, וראיתי שהוא לבד רואה את המצב החמור שם, אין שם סדרנים, ונשים מסתובבות שם ואפילו מוכרות עם דוכנים בדרך המהדרין".
בנוסף, בידי 'קול חי' תיעוד מהתערובת החמורה בדרך המהדרין, אולם כבר אמרו חכמים, "הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו".
עדויות נוספות שנכתבו: אחד מעיד: אני בדרך כלל שותק. אך אני הפעם יוצא מגדרי. כאשר מדובר בפריצות ובתערובת משוועת. כפשוטו! אני הייתי שם! יחד עם עוד מאות ואלפים של חרדים, שנכשלו במראות אסורות על לא עוול בכפינו. אם היו מודעים זאת מראש, לא היינו מגיעים!!! והרבנים לא היו מרשים לבוא.
פשוט לא הודיעו זאת מראש, וכך, עוללו מה שעוללו, יה"ר ששנה הבאה הענין יתוקן.
אחד אחר מעיד: גם אני הייתי שם! בשעה 10 בלילה ודרך מהדרין היתה מלאה בנשים וכעת אני מבין מדוע זה גרוע מאוד וחבל מאוד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה