רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 28 באפריל 2016

דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א ליום חמישי כ' ניסן התשע"ו

אחד מהכוחות שישנם בליל שביעי של פסח זה להתיש ולהכניע את כוחות הכישוף והסיטרא אחרא מהעולם.
והעצה להנצל מכשפים היא ביטחון עצום בהקב"ה לדעת שאין דבר שעומד לפני גדולת הקב"ה. וכאשר האדם חי את המציאות הזו ובטוח בזה אין כח לכשפים לחול על האדם.
וזה מה שהיה ביציאת מצרים, בני ישראל פחדו מהכשף של המצרים אך בכח התבטלות להקב"ה והאמונה השלמה בהקב"ה תש כח הכישוף מן העולם. ולכן בחג שביעי של פסח  זה יום של התשת כח הכישוף וחיזוק האמונה והביטחון בהקב"ה.

"ויאמר משה אל העם אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם" (שמות י"ב-י"ג) וגו'.
הנה בשביעי של פסח יש כוחות רבים, ואחד מהכוחות שישנם בלילה קדוש זה, להתיש ולהכניע את כוחות הכישוף והס"א מהעולם. ונראה לבאר ולומר יסוד גדול בדבר זה, הנה הגמרא (במסכת חולין ז') אומרת אמר רבי יוחנן למה נקרא שמם כשפים, שמכחישין פמליה של מעלה (שאף אם לא נגזר על אדם מיתה, על ידי כשפים מביאים מיתה על האדם).
והנה מצרים הייתה ארץ מלאה בכשפים, כמו שמובא בגמרא (בקידושין מט) עשרה קבין של כשפים ירדו לעולם, תשעה נטלו מצרים. וכך מובא בגמרא (מנחות פה) שיוחנן וממרא (היו ממכשפי מצרים) אמרו למשה רבנו כשפים אתה מביא למצרים, פה כולנו מכשפים. וידועים דברי רש"י (שמות י"ח-ט) שבמצרים היו כישופים, ששום אדם לא יכול לצאת מארץ מצרים.
‏                                        ************
והנה בלילה ההוא של צאת בני ישראל ממצרים, הקב"ה אומר "ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה וגו' ובכל אלוקי מצרים אעשה שפטים אני ה" וברש"י פירש עבודה זרה של עץ נרקבת, ושל מתכת נמסת.
והנה הקב"ה גבוה מעל כל נביאים, אך נתן כח לכישוף כביכול להכחיש כח של מעלה, אך ביציאת מצרים הקב"ה התיש את כח הכישוף מהעולם, וזה "אשירה לה' כי גאה גאה" גאה מעל כל כח של כישוף בעולם.
                              *****************
והנה העצה להינצל מכשפים היא ביטחון עצום בהקב"ה,  לדעת ולהבין שאין דבר שעומד לפני גדולת הקב"ה. וכאשר האדם חי את המציאות הזו ובטוח בזה, אין כח לכשפים לחול על האדם. וכך מובא בגמרא (בחולין ז') אמרו אין עוד מלבדו (דברים ד'-ל"ה) אמר רב חנינא ואפילו כשפים לא יכולים להזיק לאדם, אם זה לא ברצון הקב"ה.
והגמרא מביאה סיפור על אשה אחת, שהייתה מחפשת עפר מתחת הכיסא של רב חנינא, בכדי לעשות לו כישוף להמיתו. אמר לה רבי חנינא תקחי מה שאת רוצה, ותעשי מה שאת רוצה, אני מאמין בהקב"ה שאין עוד מלבדו. וזה היה כוחו של רבי חנינא מאמין בהקב"ה אמונה שלמה, וביטול גמור להקב"ה.
וכאשר יש לאדם אמונה וביטול גמור, שום כח של כישוף לא יכול להזיק לאדם.
וזה מה שהיה ביציאת מצרים, בני ישראל פחדו מהכשף של המצרים, אך בכח ההתבטלות להקב"ה והאמונה השלימה בהקב"ה, תש כח הכישוף מן העולם. ולכן בחג שביעי של פסח זה יום של התשת כח הכישוף, וחיזוק האמונה והביטחון בהקב"ה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה