רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 30 בנובמבר 2015

קנאות הכסף

מאת: אלחנן חוגי
פולמוס הכסף הוא פולמוס השקפתי, כחלק ממהלך יצירת קהל נרחב בשיטת הקנאות החדשה, בשערי חסד החליטו למסד את הקהילה, כחלק ממהלך זה הובן הצורך לפתוח מוסדות משלהם, ובכך לשלוט בציבור הסקטורי באופן מושלם.
בפתיחת המוסדות אבן הפנינה היה תלמוד תורה החדש, ועמו הסמינר , בנוסף ישיבה קטנה חדשה הוקמה, אך העול הכספי שרובץ בין כה וכה על שערי חסד, הן מחובות קודמים והן מעיתון הפלס, ואיים להכריע אותם הצריך אותם שוב לדפוק על דלתות הזהב של נדבים בעם הלא הם נדיבי סאטמר, שכידוע סאטמר נודבים מכספם לקנאים אלו שלא מכירים במדינת ישראל, שמעולם אינם מצביעים בבחירות, וגם לא לוקחים שום תקציבים מהמדינה.
ומכיון שמוסד חדש אינו מקבל תקציב מהמדינה, הוחלט בשערי חסד לצאת בקמפיין המיועד לאזני סאטמר תוך נדגשה שהם התלמוד תורה היחיד שאינו לומד ליבה, ואינו נתמך על ידי המדינה. אולם האמת היא שהתלמוד תורה קיבל תקציבים מהעירייה, וכן שאר המוסדות של שערי חסד מקבלים תקציבים מהמדינה, וגם בשערי חסד מצביעים בבחירות ולא רק זו אלא אף הקימו מפלגה משלהם.
אתמול בבוקר כאשר אצל עם ישראל התחיל השחר לעלות, השתתפו חסידי סאטמר בדינר אותו הכינו שערי חסד, להתרים אותם למוסדות, והכי חשוב לעיתון.
הבאר היא באר, אבל היא אינה אוצר בלתי נדלה, ותחתית הבור, קרובה היא מתמיד, ומכיון שאפיק תקציבי סאטמר פונה אף אל עבר שערי חסד, ממילא הנטורי קרתא האמיתיים הקיצונים הישנים, מתחילים לחוות על בשרם את המחסור בבשר, פחות תרומות מסאטמר, מה גם שהיטב חרה להם על נטילת כתר הקנאות בשקר ובמרמה, הקנאים האמיתיים אינם מסוגלים להבין כיצד אנשים המשתתפים לכל דבר במדינה ומקבלים תקציבים שונים, החל בביטוח לאומי וכלה בתקציבי ישיבות, ואף צועדים הם על עבר הקלפי ומשתתפים הם בבחירות הטמאות כלשונם, מתיימרים לקרא לעצמם קנאים, מן קנאות חדשה, קנאות הכסף.

אתמול בשעה שבחוץ לארץ ישבו זקני שערי חסד לדינר עם הקנאים האמיתיים, נזדעקו בארץ ישראל חבריהם, והשאירו הודעה לאנשיהם בקו הטלפון שלהם.
לפנינו נוסח ההודעה מתורגמת משפת האידיש.

מוצש"ק וישלח העדכון התשיעי
למה זה אתם עוברים את פי ד' והיא לא תצלח לדאבוננו נודע שכל העסקנים שאין להם את הדעת ואין להם את ההבדלה בהתבדלות מהרשעים שוב החלו עם צרמוניה גדולה, (אירוע) גדול של אשמורת הבוקר עוד שבוע ביום ראשון ולקרא לשם את כל הרבנים וכל המנהיגים וכל מיני רעבעס שהם לדאבוננו מחוברים ומקושרים לטומאת הציונות, רח"ל מהאי דעתא לבא לבולל את ציבור יראי ד' עם כל המנהיגים האלו שרוצים מדינה עפ"י תורה ולזה רוצים לסחוב ולהביא ולעשות מחאה שכמובן איננה נגד המדינה.

ראשית יהיה לזה ודאי רשיון מהמשטרה הציונית, ושנית, הם הולכים להביא לשם את המנהיגים של מפלגת עץ של עיתון הפלס ושוב אנו רוצים להזכיר את מה שהיה במחאה באיסרו חג שבועות לפני כמה שנים ליד לשכת השמד שקראו לשם גם למנהיגים של מפלגת עץ ביחד עם הציבור החרדי ומיד אח"כ בבחירות הטמאות לעיריה הציונית הם תלו מודעות גדולות עם תמונות של העצרת עם כיתוב "היית שם תהיה גם בקלפי" שידעו כל העסקנים או אפילו מי שחושב להשתתף בכאלו צרמוניות, שהם נותנים יד במישרין לבנות את המפלגה הבאה, מפלגה חדשה של עץ בבית המינים הם בונים פירצה חמורה בחומת ההתבדלות ומביאים חרון אף נורא עם ההתחברות עם כאלו שלא רוצים להפרד מהשלטון הכופר עם תקציביהם.

עוד נציין שהעיתון הטרף הפלס והעומד בראשו אותו נתי גרוסמן שידוע עם שנאת הדת שלו למרות שהוא שייך למפלגת עץ הפלס אבל הוא מלא וגדוש בטומאת הציונות וכל העיתון הפלס בנוי על הסתה והדחה נוראיים מדי יום ביומו, גרוסמן הזה, מכיון שהוא רוצה להוריד מעליו את תדמית הפרומער והקנאי שמדביקים למפלגת עץ יש לו דוקא ענין מדי יום ביומו להביא ציונות נוראית ודבר כפירה והסתה מכל ראשי הכפירה מכל השרים של של כל התחומים אם הכלכלה או כל שאר הדברים הטפשיים, להגדיל אותם ולהביא תמונות של הרשעים ודברים שהמדינה עושה כל רציחה והתגרות באומות מדווחים עליה ומפארים ומרוממים רח"ל.
צריך להתבדל מהם בהתבדלות גמורה ולא לחשוב שאיתם מועילים משהו ליידישקייט, כי עם האנשים האלו רק נחרבת היידישקייט, ד' יעזור שהמדינה הציונית תתבטל, ויראי ד' יתבדלו וילכו למלחמה לד' בעמלק כפי הדרך המסורה מדור דור תוך התבדלות מכל הרשעים וגרוריהם ונזכה במהרה לגאולה השלמה בקרוב, שבוע טוב.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה