רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 29 בנובמבר 2015

מחאה נגד מעשה המרמה והזדון של יצחק יוסף


מחאה
ראה ראיתי את דברי ידידנו הרה״ג זכריה זרמתי שליט״א במה שכתב להשיב על דברים תמוהים שנתפרסמו לאחרונה על ידי צעירי צאן אשר לא שמשו כל צרכם, כי חלילה מעתה ואילך כולם צריכים להיות כשופר הכפוף לפסקי ה״ילקוט יוסף״ ולעזוב מנהגי עדותיהם ובפרט אנן יוצאי המגר׳ב יהדות אמ״ת [אלג׳יריה, מרוקו, תוניסיה] היו לא תהיה והם דברים תמוהים אשר לא שערום אבותינו, והם נגד הדין וההלכה, ומקרא מלא ואל תיטוש תורת אמך, כ״ש מנהגי אבותינו ורבותינו רבני המערב נו״ן המיוסדים על אדני פז, וכבר חלק נכבד מהוחתמים על הכתב הנ״ל חזרו בהם, או הודיעו שהוטעו לחתום על דבר שלא כיוונו אליו. ובכן זאת להודיע בשער בת רבים לציבור הרחב, שלא לשמוע אל דברי המסיתים ההם, וכבר כתבתי בענין זה בקונטרסי ״ ההלכה והמנהג בזמנינו״ לך נא ראה, ולא נצרכה אלא לברכה לחזק את דברי ידינו הרב הפוסק רבי זכריה זרמתי הי״ו ודבריו חזקים וברורים כראי מוצק.
 בברכה חיים אמסלם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה