רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 30 באוגוסט 2015

*סיכום השיחה היומית*

ידועה שיחת כ"ק אדמו"ר (מהרש"ב) נ"ע בקשרלהתייסדות ישיבת תו"ת על מאמרז"ל "כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו",שתלמידי תו"ת הם ה"חיילי בית דוד" היוצאיםללחום בפועל את מלחמת בית דוד בדרא דעקבתא דמשיחא כשיש אלו "אשר חרפו עקבות משיחך", ועליהם לכתוב "גט כריתות לאשתו" – עניני הגוף –להתנתק מכל ענינים גשמיים, מחשבות של תכלית וכו' ולהתמסר אך ורק לרצון העליון. ואז ישנה ההבטחה שינצחו את המלחמה בנצחון מוחלט, ואז, לאחרי גמר עבודת הבירורים לעת"ל, יחזרו כל דברים אלו בתוספות אהבה עד שהנשמה תקבל חיותה מהגוף וכו' (וכבמשל – כשחוזר מהמלחמה ה"ה "חוזר לאשתו", ואדרבה האהבה שלאחרי הפירוד היא גדולה יותר).

משיחת פורים תשח"י

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה