רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 28 בנובמבר 2014

ר' ישראל מויזניץ: יצחק קסירר היה צדיק גופתו לאחר שלש שנים נמצאה שלמה בקברו בבלגיה והועברה לבני ברק - בזכות החזקת התורה

מאת ויזניצער

הם צריכים ספינים להצדיק את המעשה הזה, איש בויזניץ לא מבין מה קרה, האם אדם יכול לשוב בתשובה לאחר מותו, ואם הרבנים קבעו כי אסור לקוברו בחלקת ויזניץ אז איך זה פתאום שקוברים אותו, ולכן בשביל להרגיע את הציבור הם סיפרו לו סיפור מדהים שכאשר פתחו את קברו של קסירר אנשי החברא קדישא היו המומים, מצאו את הגופה שלימה כמו כשקברו אותה למרות שכבר עברו שלש שנים, ואין סימן טוב מזה שהוא היה צדיק למרות שחי עם נכרית, וכל זאת בזכות גדולה שהיתה לו, זכות החזקת תורה!

גופתו של הנגיד הנודע לבית ויזניץ ר' יצחק קאסירר ז"ל, שהועלתה השבוע לארץ היתה שלמה! אנשי הח"ק מהארץ ומחו"ל היו בהלם והוצרכו להרחיב את הקבר בעת הקבורה. נפטר לפני כ3 שנים בבלגיה. נקבר בסמוך לאהל אדמור"י ויזניץ בביה"ח 'שומרי שבת' זכרון מאיר בבני ברק.

2 comments:

 1. לאור כל אלו, האם אכן חסידות וויז'ניץ ממליצה על התנהגות כזו, שהרי הנה הוכח שהוא היה צדיק גדול. מה עלינו ללמוד מכך, שלחיות עם נכרית-גויה-עכו"מית אינה עבירה. זה מזכיר לי עוד מעשה צדיקות גדולה של המנוח הזה. בביתו היה מסתובב בן בית שהיה
  חבר של בנו. ויהי היום ובתו של הנגיד הגדול התאהבה בבחור זה שהיה רח"ל תלמיד ישיבה מפד"לית עם כיפה סרוגה. האבא הצדיק הטיל ווטו על רצונם להינשא. אע"פ שהדירם מרכושו, ברחו להם הזוג הצעיר וחפצו להינשא על אף התנגדות האב הצדיק. האב פעל בעזרת רבנים שהיו כמובן חייבים לו, שלא יסכימו להשיאם, גם בחו"ל וגם באה"ק. הבחור למד בכולל שליד אוניברסיטת בר אילן, ולא רק שראש הכולל הרב משה רזיאל ע"ה הסכים להשיאם אלא שהכולל דאג לעזור להם בהוצאות ובהכנת החתונה שנערכה בכולל הנ"ל (על אף מחאות רבנים מסוימים).
  והנה לאחר זמן קצר התברר שהאב הצדיק שנישואי בתו עם בחור ישיבה עם כיפה סרוגה היה אצלו בגדר ייהרג ולא יעבור, חשק בשפחה נכרית שעבדה בביתו וחי עמה ...
  האם זו צביעות וויז'ניצאית המתאימה לקבורה ליד האדמו"רים ? !

  השבמחק
 2. לשלמה המלך ע"ה היו 1000.................... נשים נכריות.................
  והוא היה שלמה המלך שבנה את ביהמ"ק הראשון,

  השבמחק