רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 28 ביוני 2013

טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים - נגד ההפגנה המשותפת לקנאים אגודיסטן וציוניסטן

לכבוד ר' חיים

מצ"ב גיליון בשפת האידיש לקראת העצרת הגדולה בבריסעל, בו מוסבר שאין ללכת לעצרת הזאת הכוללת גם חוגי האגודיסטען אשר הם בעד המדינה הציונית ורק נגד איזה גזירות ל"ע, וע"כ אין להתחבר עם הללו בשו"א, ויש ללמוד לקח מהעצרת שהייתה לא מכבר בנו יארק שם היו מהאגודיסטען וכשדיברו דרשות בענגליש דיברו הללו דברי כפירה ומינות ל"ע, וגם העסקנים השולטים בכל קרעו וחטפו מיראי השם שהגיעו לשם כל הטאבלאות שהיו על דרך האמונה והרשו להחזיק רק טאבלאות מה שמתאים לאינטערס שלהם,

אם כן כל העצרות הללו עם האגודיסטען אין בהם טוב ורק צער ועגמת נפש ללב יראי השם מבקשי האמונה שנאלצים לסבול דעות כזביות והשקפות פסולות של אגודיסטען ציונים אשר רק רוצים שהמדינה תתן לישב בשלווה ללמוד תורה ותו לא מידי, אם כן אין לילך יחד איתם בעצרות נגד גזירות של המדינה וטוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה