רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 31 באוקטובר 2012

כיצד נקם הרב שך בר' מיכל פיינשטיין ואיך טירפד את חופת בנו ר' דוד

תלמיד ר' מיכל פיינשטיין זצ"ל כותב:

מפניני ר' לייזר
הי' זה בעת תקופת המלחמה האכזרית נגד ר' ר' מיכל זצוק"ל.
בנו של ר' מיכל הרי הוא הגאון ר' דוד פיינשטיין שליט"א הי' התלמיד הכי אהוב ומקורב של ר' לייזר ידו לא זזה מתחת ידו, תמיד שוחחו בלימוד בחביבות נפלאה, עד לאותו פרשה בה התחיל הרדיפה הג'יהאדית נגד ר' מיכל, או אז נפרדו דרכם של הרב והתלמיד.
והנה ביום מן הימים הי' זה ביום שלישי כשר' לייזר הי' אמור למסור את השיעור הקבוע (שנמסרה בעקביות כל יום שלישי בלי שום יוצא מן הכלל) הודיע לכולם שאינו מוכן עדיין והשיעור ימסר למחרת ביום רביעי. ויהי לפלא.
באותו יום רביעי בדיוק בזמן המיועד לשיעור הנדחה הי' החופה של ר' דוד שליט"א.
זו היתה נקמתו המתוקה של ר' לייזר בתלמידו לשעבר, בכך טרפד לו את החופה ודאג שלא יוכלו חביריו להשתתף בשמחתו.
זה הי' האיש, זו היתה משנתו, אלו הן מדותיו התרומיות שאותן מסר לנו דרך 'תלמידו-בהשקפה' ובמדות תרומיות, הרי הוא מעתיק השמועה היורד לשרש הדברים רבי נתי שליט"א.

15 תגובות:

 1. אולי תסביר אחד ולתמיד על מה הם רבו מה גרם לריב? זה לא נשמע אמין הסיפורי בדייה האלה

  השבמחק
  תשובות
  1. על ההיתר מאה רבנים שהרב שך עודד לעשות לר' מלכיאל קוטלר שהשאיר את אשתו בתו של ר' מיכל עגונה לכל ימיה

   מחק
  2. אומר לך מה שראיתי במו עיני - רב חרדי ידוע (שכונת ביצרון ת"א)יצא נגד רב - עסקן מסוים מאנשיו של הרב שך. הרב התל - אביבי הלך לפי דין תורה ותבע את הרב העסקן לפני מועצת גדולי התורה לדין תורה. ביום שנקבע לא הגיעו חברי המועצה. רק הרב שך היה שם. הוא נזף ברב בנוסח "מי שאתה תובע אותו הוא אחד מגדולי הדור - זו פגיעה בתורה". כשהרב לא רצה לחזור בו מהתביעה. פסק הרב שך: "מדף פאצ'ון" וכך עשו לרב הזה. רדפו אותו וירדו לחייו ויותר מזה!

   מחק
  3. תבהיר את דבריך, מפני שלא היה דבר כזה דין תורה במועצת גדולי התורה, אני יודע למי אתה מתכוון בתל אביב אבל זה היה בדין תורה בבית דין לשם לא הופיע אותו רב והרב שך מאוחר יותר אמר מה שאמר, ואני לא חושב שהוא אמר מ'דף פאצ'ן הוא הורה לרדת לחיי אותו רב זה נכון

   מחק
  4. הם ירדו לחיי הבן הבכור שהיה היחידי שנתן לאביו גיבוי. רק בגלל שהבן הזה היה גדול באמת, הייתה לו סייעתא דשמיא ולא הצליחו לחסל אותו.

   מחק
 2. הכותב פה זה ברור שאולזון אין בן תורה אחד שיוכל לכתוב דברי לעד כאלו, הרי גם בבית בריסק (ר אברהם יהושע) אחזו שבתו של ר מיכל יהודה טעה, בעלה רב מלכיאל ירש כס הישיבה מאביו ר שניאור והיא לא רצתה לעזוב הארץ בגלל שאמריקה טמא, חוץ ממה שלא היה להם ילדים 10 שנים, והיא לא רצתה לקבל גט, לא היה ברירה חוץ מהיתר מאה רבנים שכל הרבנים גם הרב משה פיינשטיין הסכים ביסודו שמגיע לרב מלכיאל גט או היתר מאה, רק הוא לא היה יכול לחתום עכב שהיה דודו של ר מיכל, הרי גם בית בריסק ידעו ואחזו שהאשה הזה מסכנה חולה נפש, וגם משפחת הרב פיינשטיין, רק התלמיד הזה מר מיכל (שאולזון) מציע סיפורי קש, אנחנו לא טמבלים,,אדרבה רואים פה הגדלות של הרב שך שעל אף ידידותו וקירבתו עם ר מיכל ועם תלמידו הוא לחם למען האמת שהרב קוטלר צודק. חוץ מזה רואים גדלות השיעור שלו שהכותב בעצמו כותב מסיח לפי תומו שלא היה שבוע שהעדיר מחמת כל מגמתו בתיירה, ולא היה תלמיד שרצה להחסיר אף על חשבון חתונה מחמת קירבתם איליו ולדברי אלקים חיים שנאמרו בשיעור כמעמד הר סיני...

  השבמחק
  תשובות
  1. אתה מזכיר לי את אותו יהודי שטען שבתורה כתוב 'תרצח' הוא רק התעלם מן ה'לא' שקודם לתרצח

   עם ר' מלכיאל קוטלר היה תנאי קודם למעשה, בטרם שהוא התחתן עם האשה הזו הוא התחייב שהוא מוותר על ראשות הישיבה בלייקוואוד וכי הוא יחיה עמה כל חייה בארץ ישראל מפני שאסור לצאת לחוץ לארץ

   ועוד יותר, השידוך לא נגמר עד שר' שניאור ורעייתו הרבנית התייצבו בפני האשה ואמרו לה 'מחול לך מחול לך מחול לך' על התנאי שהציבה בטרם גמר השידוך כי ההורים מוותרים על זה שהיא לא תבא לעולם לבקרם בלייקוואוד מפני שלא תצא מארץ ישראל, ורק לאחר כך נגמר השידוך

   זו היתה הטענה העיקרית לר' מלכיאל על שהוא הפר את התחייבותו

   מחק
 3. לא היה להם ילדים משך עשר שנים זה לבד סיבה שמחוייב להפר התחייבותו, ובנוסף היא לא עגונה הגט מחכה לה בבית הדין אם היא רוצה לשאת איש אחר על אישה

  השבמחק
  תשובות
  1. שוב אתה לא כותב דברים כהווייתן

   כשר' שניאור נפטר הוא הציע לאשתו לעשות התרת נדרים ולבא עמו ללייקוואוד, הוא הסביר לה כשהתחייב שלא לנסוע הוא לא האמין שאביו יילך מן העולם כל כך צעיר והאמין כי הוא יקים ישיבה בארץ ישראל אבל קרה מה שקרה ששינה את תכניותיו. היא לא הסכימה, היא הציעה שהוא יעביר את הישיבה לאחיו והוא יפתח סניף בארץ ישראל והוא לא הסכים

   נכון שהיא יכולה לקחת את הגט מתי שתרצה, אבל אינה מוכנה לקחת גט מפני שאין כל הצדקה הלכתית לגט. עובדה חקל גדול מן הרבנים חלקו על הרב שך - שלא היה רב פוסק הלכות ולא דיין - בענין וקבעו כי אסור היה לו לגרשה מצד הדין, מפני שלא טען כי הוא תובע גט מפני שאין לה ילדים, התירוץ הזה בא הרבה יותר מאוחר

   הוא נשאל מאה פעמים לפני כן שאם היא מסכימה לבא ללייקוואוד האם הוא מבקש לגרשה ואמר שלא

   מחק
  2. מבחינה הלכתית אין צורך בשום נימוק כדי לגרש. ברגע שהאדם מגרש - אשתו מגורשת ואפילו אין לו שום סיבה.
   אני שמח לראות שהבריסקער'ס שכחו גמרות מפורשות מרוב התעמקות.

   מחק
  3. להלכה ולא למעשה, בית דין לא מאפשר לבעל לגרש סתם ככה ואם הוא מתעקש קודם עובדים על שלום בית, ואם גם זה לא מצליח הוא צריך לשלם את מלא הכתובה

   ר' מלכיאל השאיר גט בלי צ'ק

   מחק
 4. אני תלמיד של הגר"ד פיינשטיין, אינני יודע אם סיפור הזה שהביא מר שאולזון נכון, אבל הנני מעיד נאמנה, שהגר"ד מזכיר את שמו של רבו הגרא"מ שך בסילודין, ותמיד תמיד מזכיר אותו בשיעוריו המאלפים, ושמו של רבו שגור בפיו כמעט באותו מידה (אם לא יותר) של אביו הגאון זצ"ל!

  השבמחק
 5. הסיפור הזה לא יכול להיות נכון, טכנית, מפני שהגר"מ שך מסר שיעורים בשעות הבוקר ולא בערב וחתונות נעשים בערב.

  השבמחק
 6. אמא שלה לא הרשתה לה ללכת לטיפלי פוריות
  מסכנה
  מה יש לה בחיים היום??!!!

  השבמחק