רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 24 בספטמבר 2012

על הרב ברוין הצעיר ללמוד כי השיטה ההונגרית מפלגת ולא מאחדת

אם הוא לא היה מפרסם את מכתבו בעשרת ימי תשובה לא הייתי עוסק בו, אבל אם הוא מתיר לעצמו בזמן שכזה לעשות את אחת הטעויות הבסיסיות, אין מנוס אלא לכתוב עכשיו  ומיד, לא לתת לזה לעבור אפילו כמה ימים

וראשית, איני נכנס לוויכוח הפנימי בקראון הייטס, אני מכבד את רצונו של כל צד, ובקשר להאם נהגו נכון או לא נכון בבחירות האחרונות האם הרב רוזנברג טעה כשאישר בחירות מידיות מבלי לתת עוד חודש שיהיה מספיק זמן לבדוק את המועמדים החדשים וכך למנוע את הטענה שלא היה מספיק זמן לברר את כל הפרטים שגילו מיד לאחר הבחירה. אלו נושאים שצריך לדון בהם בנפרד, ונדמה לי שכבר דשו בנושא כל כך הרבה ולא נשנה זה את זה, כל צד ימשיך להחזיק בדעתו, ואני מצהיר שוב כי אני מכבד כל צד בדעתו שלו

אבל, ישנם דברים שאינם מועילים רק מקלקלים, וכאן חייבים לכתוב ומיד, ואני מוצא לחובה להעלות כאן נקודה למחשבה בטרם יהיה מאוחר מדי

אחת הסיבות הלא ידועות מדוע הרבי לא רצה שלחב"ד יהיה צביון של בעל מכשיר או שתייצר רבנים בעלי מכשירים בריכוזי חב"ד היה בשל למנוע את פילוגה של חב"ד. למי שאינו יודע שילמד את ההיסטוריה ההונגרית איך נוצרו שם כל כך הרבה פילוגים, ההכשרים הנפרדים אלו שגרמו לכך

תכנסו היום לבורו פארק ותמצאו משהו מדהים, כל קהילה יש לה שחיטה משל עצמה, קלויזנבורג אוכלים רק משחיטתם, סאטמאר מכמה שחיטות כל קבוצה משחיטה אחרת, וככה בעוד מקומות, המציאות הזו פילגה אותנו עד כדי שבשמחות במיוחד אצל מחותנים מכמה קהילות צריך להכין אוכל נפרד לזה ונפרד לזה בהכשרים אחרים

והאמת היא, כי אין לעג יותר מהפיצול הזה כי למעשה מדובר באותם השוחטים ובאותן המשחטות הכל נעשה על ידי אותם האנשים רק עם חותמות אחרות. קחו למשל אצל רובשקין בשעתו היו לו 14 הכשרים אחרים על כל קבוצה אחרת של שחיטה הדביקו חותמת אחרת למרות שהיו אלו אותם השוחטים והעובדים. אצל כמה מהם מה שהשתנה זה המשגיח אבל לא יותר מזה. פרט לבודדים שהביאו שוחט, אבל אצל הרוב זה לא היה כך

בשעתו לפני עשרים שנה ויותר כשעשיתי את התחקיר הגדול על הנעשה בשחיטה החרדית גיליתי דברים מדהימים שבסופם הכל היה כסף וכלל לא כשרות, אבל לא על כך אני כותב כאן, אלא על המציאות של פילוג הציבור, קנו בשר כל אחד בקהילתו למרות שמדובר היה באותו בשר ובאותה מערכת של שוחטים מנקרים וכל היתר

מה שטוב בחב"ד שאין את הצרה הזו, וכל עוד שהפילוג הזה לא קיים יש סיכוי לאחדות המחנה, במיוחד לאחרונה כשרואים כל כך הרבה סימני אחדות, דוגמת זה שמשיחיסטים נוסעים לאהל ו-COL מביא תמונות מריכוזי המשיחיסטים ופעילותם, מעשה שכזה כפי שמנסים לעשות בקראון הייטס לתת הכשרים לחנויות מהכשר של הרבנים ברוין ושוויי פירושו להבטיח פילוג מוחלט בחב"ד ולעולם לא יהיה עוד סיכוי לאחדות

למרות שמדובר בלא יותר ממאפיה אחת, ובכל זאת, זהו הצעד הראשון לפילוגה הטוטלי של חב"ד שתהפוך לשתיים מבלי שיהיה עוד כל סיכוי אי פעם לאחד בין השורות, ומי שישא את חותמת האחראי למצב הזה יהיה מי שנותן יד לפילוג בתחום הכשרות. כל עוד שנאכל יחד מאותו מקום ואותו הכשר יש סיכוי לאחדות, ברגע שכל אחד ירוץ לחפש כשרות אחרת, הסיפור נגמר

5 תגובות:

 1. שעי' ברוין, הוא נטע זר לחב"ד, הוא מכניס רוח קיצונית של פילוג ומחלוקת המוכרים לו ממחוזות מולדתו ההונגרית.

  בנאום ההכתרה שלו (שאליה התנגדו רוב תושבי השכונה החב"דית, ובראשם הרב מרא דאתרא הרב אזדבא, והמשפיע החוזר ר' יואל כהן) הוא צעק בגרון ניחר: בלוט וועט זיך גיסן דא. דם יישפך פה.

  וזה מה שהוא עשה מאז:
  בראש השנה, הוא דחף בבריונות את הרב אזדבא, וגזל ממנו את החזקה להיות ה'מקריא' בתקיעת שופר, ציווה על הגבאים לא לתת עליה לרב.
  התוצאה:
  השופר נפסל, וחמשת אלפים איש לא שמעו תקיעות כהלכה. אוי לבושה ולחרפה.

  בחודש אלול הוא הורה לגבאים לא למכור כיסא בבית הכנסת המרכזי לדיין הגאון רבי שלמה יהודה הלוי סגל, ועמד על כך שלא יהיה לא לו ולא לאשתו כסא. במקום זה הדביקו מדבקות של הרב מארלאו ע"ה שנפטר לפני 11 שנה.

  הוא נותן נאומים של איומים והפחדות, שטנה ואיבה, נגד כל מי שלא משיחיסט קיצוני. הוא שכנע את הנגיד דריזין לא לתת אוכל ושתייה לכל האורחים שאינם משיחיסטים.

  הוא לראשונה העיז לפרוץ גדר, ולפתוח "הכשר" חדש בקראון הייטס, דבר שלא היה מעולם בשבעים שנה של חב"ד במקום.
  הוא שלח לשכנע בוכרי תמים, בעל מאפייה על רחוב קינגסטון, דרייזין שילם לו שוחד של מאות ואלפים, וביום שישי בגניבה שמו תעודה חדשה של הכשר חדש.
  התוצאה:
  כל התושבים פה אחד, מחרימים את המאפייה שהעיזה לפרוץ גדר, ולצאת במלחמה נגד הבד"ץ ונגד הרבנים.
  הוא נשאר עם כל הסחורה, לא מכר אפילו חלה אחת בערב שבת שובה.

  השבמחק
 2. אני מריח הרבה זעם ועצבים בתגובה שלפני... אכן הקרקע בוערת תחתם. נגמרו הימים של איש הישר בעניו יעשה. ישנם שלוש רבנים בקראון הייטס. והיה והרב אזדבא ילמד להתחלק עם שאר הרבנים אזי כבודו במקומו מונח. אך אם ימשיך לזעוק כולה שלי כמו שעשה בשנים האחרונות למרות שזה גרם להרס השכונה... אזי נאמר לו שב והיכבד בביתך.

  השבמחק
 3. http://www.crownheights.info/media/30/20120924-web%20heb.pdf


  יום א’ לסדר ‘כי כל דרכיו משפט א-ל אמונה ואין עול ’
  ז’ תשרי ה’תשע”ג
  אל בני קהילתנו הק’, תושבי שכונת “כאן ציווה הוי’ את הברכה”
  והאורחים החשובים מרחבי תבל אנ”ש והתמימים שיחיו
  בשו”ע אורח חיים סימן תר”ג כתב המחבר וז”ל: “אף מי שאינו נזהר מפת של נכרים, בעשרת ימי תשובה
  צריך ליזהר”, ובהג”ה: “ויש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה וכו’”. וכן כותב
  אדה”ז בשולחנו ובלשונו הזהב: “אף מי שאינו נזהר בכל השנה מפת של פלטר גוי, מ”מ בעשרת ימי תשובה
  יש לו ליזהר ממנו...ויש לכל אדם לחפש ולמשמש במעשיו ולשוב מהם בעשי”ת, וספק עבירה צריכה יותר
  תשובה מעבירה ודאית וכו’”, עיי”ש.
  בערב שבת קודש, נודענו על פירצה חמורה בגדרי חומת הכשרות בקהילתנו, בכך שלראשונה מאז הוקם בית
  הדין בברכתו ובעידודו של רבינו, ועל דעת הקהל ונציגיו, העיזו ליצור מצג שווא של תעודת כשרות חדשה,
  ושדלו א’ מבעלי החנויות להניחו על מפתן דלתו.
  בד”צ דק”ק קראון הייטס ומחלקת הכשרות שלו, נותן זה למעלה מחצי יובל שנים הכשר מהודר בפיקוח
  הרבנים שליט”א ובעבודת קודש של המשגיחים יר”ש, על אלפי מוצרי מזון ועל עסקי מזון רבים ברחבי
  השכונה, וב”ה כולם נהנים מזה, ומקפידים לחזק את ההכשר המהודר. אולם לא הייתה כזאת מעולם שמאן
  דהוא הפיץ תעודה שלא ניתנה על ידינו, ובאנו בזה להבהיר שאין לזה שום שייכות לההכשר של הבד”ץ, ויידע
  הציבור וייזהר מלתת יד לפורצי גדר, אשר נאמרו עליהם דברים חמורים ביותר, ואצ”ל בדבר המצער בעיצומם
  של ימי הדין.
  אך חובה עלינו להזהיר את הגדולים על הקטנים לבל יחטאו בזדון או בשגגה בדבר עוולה, ובוודאי שלא לחזק
  ידי עוברי עבירה של השגת גבול, פריצת גדרי הכשרות וכללי הרבנות, והכנסת רוח רעה של מחלוקת פירוד
  ושנאת חינם בתוככי קהילה קדושה, ובמיוחד בימים אשר כל אדם כשר מישראל מפשפש וממשמש במעשיו.
  וכלפי לייא, שבעוד שבערב ימי הדין פרסמו אותם האנשים בכל מקום שכאילו רח”ל בכל שכונת המלך אין
  מקום כשר או מאכל כשר בהכשר הבד”צ דק”ק, דבר שהוא שקר גמור ומופרך מיסודו כפי שנהיר לכל בר בי
  רב, וכפי שנתפרסם בחוברת שיו”ל על ידינו בערב ראש השנה, הרי לפתע פתאום הכריזו שיש כביכול הכשר
  חדש, ועסק מזון אחד שההין להתפתות למרמה ולכחש. והרי הדברים חוכא ואיטלולא ממש.
  וכל חסיד וירא שמים ירחיק נפשו ונפשות ב”ב מחשש איסור זה, ובזכות זה יזכו כל בית ישראל לגמר חתימה
  טובה, לשנה טובה ומתוקה בגו”ר.
  הרב אברהם אזדאבא הרב שלמה יהודה הלוי סגל
  מרא דאתרא דיין ומו”צ הבד”צ

  השבמחק
 4. הרב ברוין שליט"א נבחר על ידי רוב אנשי קראון הייטס.
  בפסק הדין של זבל"א שהרב אזדאבא שליט"א חתם עליה, נפסק, שהכשרות של בד"צ קראון הייטס צריך להיום מנוהלת על יד רוב הבד"צ ולא על ידי יחיד.
  עם כל הכבוד לרב אזדאבא שליט"א.
  בברכת גמר חתימה טובה

  השבמחק
  תשובות
  1. אתה מביא חצי סיפור, החצי השני גרר אי הסכמה על המועמדות הזו שנעשתה בחופזה מבלי שנתנו לציבור מספיק זמן לחקור ולדעת מיהו והאם יש לו בכלל סמיכה ולכן הבוררות לא הסתיימה עד אשר יבחרו רב שמותר היה לו להיות מועמד מלכתחילה

   מחק